Diagnostische gegevens en instrumentatie

Probleemoplossing

Automatiseer administratieve taken op externe computers en verstrek gegevens aan andere onderdelen van het besturingssysteem en producten, zoals System Center Operations Manager of Windows Remote Management (WinRM).

Gebruik een XML-manifest om de gebeurtenissen te definiëren die u wilt publiceren naar een kanaal of naar een ETW-sessie om zo gebeurtenissen te traceren of vast te leggen voor probleemoplossing.

Voeg code voor foutafhandeling toe aan uw app om onverwachte fouten op een prettige manier af te handelen.

Krijg inzicht in de toestand van uw systeem en los problemen met performance, betrouwbaarheid of functionaliteit op.

Maak een gedeeltelijke of volledige snapshot van de status van processen, inclusief de inhoud van het virtuele adres van een proces, met behulp van de interne POSIX-voorziening van Windows voor het klonen van forks.

Prestaties beoordelen

Genereer meldingen voor waarschuwingen op basis van drempels voor prestatietellers om zo prestatiegegevens op te vragen, sessies voor het traceren van gebeurtenissen op te zetten, de configuratie van een computer vast te leggen en de API-aanroepen in bepaalde DLL’s van het Win32-systeem te traceren.

Kijk hoe goed uw app presteert, ontdek bottlenecks in het systeem en finetune de prestaties van het systeem en apps.

Geef uw gebruikers toegang tot vereenvoudigde tools voor het oplossen van netwerkproblemen door een uitbreidbaar programma voor probleemoplossing te integreren in uw app.

Leg netwerkgegevens vast voor weergave en analyse. Analyseer eerder vastgelegde gegevens in door de gebruiker gedefinieerde methoden en extraheer gegevens uit gedefinieerde protocol-parsers.

UX verbeteren

Verzamel informatie over foutrapporten van uw klanten van Microsoft en gebruik die informatie om uw klanten te helpen bij het oplossen van problemen en te voorkomen dat ze gegevens verliezen als een app crasht.

Automatiseer het proces van het oplossen van de meestvoorkomende detecteerbare problemen die een klant kan ondervinden tijdens het gebruiken van uw app.

Sla gegevens en statusinformatie op wanneer uw app vanwege een niet-afgehandelde uitzondering wordt afgesloten of wanneer de app niet meer reageert. Daarna kunt u de app op aanvraag opnieuw starten.

Speciale apps

Voor ActiveX-besturingselementen. Bekijk real-time en eerder vastgelegde gegevens van prestatietellers voor bijvoorbeeld geheugen, schijf en processor.

Voor mobiele apps. Bepaal vanuit de app gegevens voor de bandbreedte en latentie van de verbinding om de werking van de app te optimaliseren.

Voor ontwikkelaars van tools. Raadpleeg hier informatie over apps die worden uitgevoerd om het ontwikkelen van tools te stroomlijnen, bijvoorbeeld programma’s voor foutopsporing.

Leg gegevens van thread-profilering vast, zoals cyclustijd en de redenen voor contextomschakelingen, en tellergegevens voor hardwareprestatietellers.

Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.