Een ontwikkelomgeving voor Windows 10 verkrijgen

Begin snel met het bouwen van Windows-toepassingen door een virtuele machine te gebruiken met de nieuwste versies van Windows, de ontwikkelhulpprogramma's, SDK's en gebruiksklare voorbeelden

Een virtuele machine downloaden

We configureren onze virtuele machines momenteel voor vier verschillende softwareopties voor virtualisatie: VMWare, Hyper-V, VirtualBox en Parallels.

Windows 10 Enterprise - 20 GB download

Deze VM verloopt op 13-12-2020.

Deze virtuele machine voor evaluatie bevat:

 • Windows 10, versie 2004 (10.0.19041.0)

 • Windows 10 SDK, versie 2004 (10.0.19041.0)

 • Visual Studio 2019 (meest recente versie van 15-09-20) met de UWP-, .NET desktop- en Azure-werkstromen ingeschakeld en ook inclusief de extensie voor Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (meest recente versie van 15-09-20)

 • Windows-subsysteem voor Linux ingeschakeld met Ubuntu geïnstalleerd

 • Ontwikkelaarsmodus ingeschakeld

  Bestands-hashes

  Naam Lengte FileHash
  WinDev2009Eval.HyperVGen1.zip 18195580051 A8D685F39445D5FEDDFF21E4C6CC7DEB7A0B974C10C77A54D6CFCB74C9BA5ADA
  WinDev2009Eval.Parallels.zip 19376749528 23BA0B9426CE4DDA0D58FE5F1E70A55BC4F5648088F6030C9D7D35F5C7C2494C
  WinDev2009Eval.VirtualBox.zip 19441876948 A264D530789DD0AC5F111B52F89DAC9E28AA80391C997BA07822EB2CC0491152
  WinDev2009Eval.VMware.zip 20617137952 6AD501EF53C886501EEF400E43BE60C3BFE542236FDE6A9824B04EDB5024E0D2

De licentievoorwaarden voor Microsoft-software voor de Windows 10-VM's vervangen eventuele tegenstrijdige Windows-licentievoorwaarden van de VM's.