Een ontwikkelomgeving voor Windows 10 verkrijgen

Begin snel met het bouwen van Windows-toepassingen door een virtuele machine te gebruiken met de nieuwste versies van Windows, de ontwikkelhulpprogramma's, SDK's en gebruiksklare voorbeelden

Een virtuele machine downloaden

We configureren onze virtuele machines momenteel voor vier verschillende softwareopties voor virtualisatie: VMWare, Hyper-V, VirtualBox en Parallels.

Windows 10 Enterprise - 20 GB download

Deze VM verloopt op 14-03-21.

Deze virtuele machine voor evaluatie bevat:

 • Windows 10, versie 2004 (10.0.19041.0)

 • Windows 10 SDK, versie 2004 (10.0.19041.0)

 • Visual Studio 2019 (meest recente versie van 15-12-20) met de UWP-, .NET desktop- en Azure-werkstromen ingeschakeld en ook inclusief de extensie voor Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (meest recente versie van 15-12-20)

 • Windows-subsysteem voor Linux ingeschakeld met Ubuntu geïnstalleerd

 • Ontwikkelaarsmodus ingeschakeld

  Bestands-hashes

  Naam Lengte FileHash
  WinDev2012Eval.HyperVGen1.zip 20681678391 AA35887FE2D2D7C732649264478BC5952985F926D4478C6DFF883529FF4E3DC5
  WinDev2012Eval.Parallels.zip 21436498407 443211BE754DE2A82580669035F177BBAE49FF9EDD57D8E5139AF3C1A8F8CB92
  WinDev2012Eval.VirtualBox.zip 21185533467 C8F6B0FDDD7D821E12AB9F5EDC2951CA714A33142990CEA3211D7925130E41F0
  WinDev2012Eval.VMware.zip 22466260144 6425A890CF66F9180F75AAF1DCF411AB84ACA2C6CE3F6F18224E523042342879

De licentievoorwaarden voor Microsoft-software voor de Windows 10-VM's vervangen eventuele tegenstrijdige Windows-licentievoorwaarden van de VM's.