Een ontwikkelomgeving voor Windows 10 verkrijgen

Begin snel met het bouwen van Windows-toepassingen door een virtuele machine te gebruiken met de nieuwste versies van Windows, de ontwikkelhulpprogramma's, SDK's en gebruiksklare voorbeelden

Een virtuele machine downloaden

We configureren onze virtuele machines momenteel voor vier verschillende softwareopties voor virtualisatie: VMWare, Hyper-V, VirtualBox en Parallels.

Windows 10 Enterprise - 20 GB download

Deze VM verloopt op 13-04-2020.

Deze virtuele machine voor evaluatie bevat:

 • Windows 10, versie 1909 (10.0.18363.418)

 • Windows 10 SDK, versie 1903 (10.0.18362.1)

 • Visual Studio 2019 (nieuwste versie van 15-01-2020) met de UWP-, .NET desktop- en Azure-werkstromen ingeschakeld en ook inclusief de extensie voor Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (nieuwste versie van 15-01-2020)

 • Windows-subsysteem voor Linux ingeschakeld met Ubuntu geïnstalleerd

 • Ontwikkelaarsmodus ingeschakeld

  Bestands-hashes

  Naam Lengte FileHash
  WinDev2001Eval.HyperVGen1.zip 17188189901 8CB14CCEA2E169F1CF03C0B8914F5B7EB35207E238341261427F8EBEC4E0499F
  WinDev2001Eval.Parallels.zip 17498418252 6D8F6D7FDCB7719EAFDFDC31009FF8929C29DF4471EDBFCEBE1152975B09B742
  WinDev2001Eval.VirtualBox.zip 17619549379 2F6AA774D10E02CC5D275CAC4318582079F5C39852326674B1F34A69D7AC35CB
  WinDev2001Eval.VMware.zip 18758255670 4C4B2032037E6C7DECADE76DF9360E264DB9120BE0E6125128D268444A0DA4FD

De licentievoorwaarden voor Microsoft-software voor de Windows 10-VM's vervangen eventuele tegenstrijdige Windows-licentievoorwaarden van de VM's.