Windows Software Development Kit (SDK) voor Windows 8.1

De Windows Software Development Kit (SDK) voor Windows 8.1 bevat headers, bibliotheken en hulpprogramma’s die je kunt gebruiken bij het maken van apps voor Windows-besturingssystemen. Je kunt de Windows SDK samen met de ontwikkelomgeving van je eigen keuze gebruiken om Windows Store-apps en bureaublad-apps te maken voor Windows 8.1 en voor Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008.

De Windows SDK bevat ook de Windows Kit 3.3 voor app-certificering (Windows ACK) om je app te testen voor het certificatieprogramma van Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 8.1 Phone.

De Windows SDK wordt niet meer geleverd met een volledige opbouwomgeving voor opdrachtregels. Je moet een compiler en opbouwomgeving afzonderlijk installeren. Als je een volledige ontwikkelomgeving nodig hebt die compilers en een opbouwomgeving bevat, kun je Visual Studio 2013 downloaden. Deze bevat de juiste componenten van de Windows SDK. Als je de SDK wilt downloaden en op een andere computer installeren, klik je op de downloadkoppeling en voer je de installatie uit. Klik vervolgens in het dialoogvenster Locatie opgeven op De Windows Software Development Kit downloaden voor installatie op een afzonderlijke computer.

Installeren en downloaden  (974 KB, Engelstalig)

Laatst bijgewerkt: 29 april 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd: 17 oktober 2013

Opmerking: Zie Downloads en hulpprogramma’s voor Windows voor de nieuwste SDK en Mobile-emulator.

Wat is er nieuw

Revisies november 2014

API-updates

Threading-API’s zijn nu beschikbaar voor gebruik met Windows Store- en Windows Phone-apps. Voor een volledige lijst met Win32-API's die worden ondersteund in Windows Store-apps, raadpleeg je Naslaginformatie Win32 en COM voor Windows Runtime-apps.

Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Geen effect*
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Geen effect*
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
*Je kunt deze functies aanroepen vanuit een Windows Phone Store-app en je app wordt gecertificeerd, maar de functies hebben geen effect op de Windows Phone.

Revisies augustus 2014

API-updates

De Windows SDK en Windows Kit voor app-certificering zijn bijgewerkt zodat je Win32- en Berkeley-sockets in Windows Store-apps kunt gebruiken. Tijdens de appontwikkeling kun je nu de socket-API’s gebruiken. Bijgewerkte API’s staan vermeld in de naslaginformatie over Win32 en COM voor Windows Runtime-apps.

Foutopsporing in afbeeldingen en frameanalyse van afbeeldingen

Er is een nieuw opdrachtregelhulpprogramma meegeleverd in het externe-MSI-pakket voor DirectX waarmee je een afbeeldingstracering in een extern systeem kunt vastleggen.

Revisies april 2014

Windows Kit 3.3 voor app-certificering

De nieuwste versie van de Windows Kit voor app-certificering is een update ter plekke voor alle eerdere versies. In versie 3.3 wordt ondersteuning geïntroduceerd voor testen van Windows 8.1 Phone-apps voorafgaand aan certificering, vóór de definitieve verzending naar Windows Phone Store. Met deze release ondersteunt de Windows Kit voor app-certificering nu de volgende typen apps:

 • Bureaublad-apps voor Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1
 • Windows Store-apps voor Windows 8 en Windows 8.1
 • Windows 8.1 Phone-apps

Foutopsporing in afbeeldingen en frameanalyse van afbeeldingen

De Windows SDK bevat nu ondersteuning die de Visual Studio-functies voor foutopsporing in afbeeldingen en voor frameanalyse van afbeeldingen inschakelt voor zowel Windows 8.1 als Windows Phone 8.1.

Opmerking: Voor deze functies is Visual Studio 2013 Update 2 of hoger vereist. Als je de Windows SDK van april 2014 of hoger installeert met Visual Studio 2013 RTM of Update 1, treedt ongedefinieerd gedrag op wanneer je de Visual Studio-functies voor foutopsporing in afbeeldingen gebruikt. Alle andere Visual Studio-functies werken normaal.

Met foutopsporing in afbeeldingen in Visual Studio kun je de D3D-aanroepen traceren die door je app worden gedaan en die aanroepen vervolgens opnieuw afspelen, parameters, patronen en andere afbeeldingsobjecten controleren om renderingproblemen vast te stellen. Traceringen kunnen worden uitgevoerd op Windows-pc’s, simulatoren, Windows Phone-emulatoren of -apparaten en worden afgespeeld op verschillende hardware.

Frameanalyse van afbeeldingen wordt uitgevoerd op een afbeeldingstracering en verzamelt basislijntiming voor de D3D-tekenaanroepen en voert tevens een reeks experimenten uit door verschillende afbeeldingsinstellingen te wijzigen en produceert een tabel met timingresultaten. Je kunt deze gegevens gebruiken om problemen met afbeeldingen in je app te begrijpen en resultaten van de verschillende experimenten te controleren om mogelijkheden voor prestatieverbeteringen te bepalen.

Revisies oktober 2013

.NET Framework 4.5.1 SDK

De Windows SDK bevat de verwijzings-assembly’s, hulpprogramma’s, headers en bibliotheken die nodig zijn om apps te bouwen voor .NET Framework 4.5.1.

ARM-kitbeleid

De Windows SDK wordt geleverd met een nieuw ARM-kitbeleid (Microsoft-Windows-Kits-Secure-Boot-Policy .p7b). Als je de Windows SDK-hulpprogramma’s op een ARM-apparaat wilt uitvoeren, zorg er dan voor dat het ARM-kitbeleid is geïnstalleerd.

Wizard voor het maken van apparaatmetagegevens

Apparaatfabrikanten en serviceproviders kunnen dit hulpprogramma gebruiken om een metagegevenspakket voor hun apparaten en services te maken. Dit metagegevenspakket biedt informatie die aan Windows-gebruikers wordt weergegeven, inclusief het fotorealistische pictogram en de naam voor het apparaat of de service.

Geïntegreerde DirectX SDK

De DirectX SDK maakt nu deel uit van de Windows SDK. Veel hulpprogramma’s en componenten die oorspronkelijk bij de DirectX SDK werden geleverd, worden nu geleverd als onderdeel van de Windows SDK. Met deze hulpprogramma’s wordt het bouwen van geweldige DirectX-apps voor Windows ondersteund met slechts één SDK. Als je de DirectX SDK moet gebruiken voor toegang tot oude componenten, zie dan de aanwijzingen om deze te gebruiken met de nieuwe Windows SDK via Visual Studio 2012.

Direct3D-shader-compiler wordt bij Windows geleverd

De d3dcompiler_47.dll wordt nu bij Windows 8.1 geleverd. Als je je richt op Windows 8.1, hoef je de herdistribueerbare DirectX niet meer te leveren.

Bijgewerkte of verwijderde functies

Deze items zijn gewijzigd of verwijderd uit deze versie van de Windows SDK.

Opbouwomgeving opdrachtregel

De Windows SDK wordt niet meer geleverd met een volledige opbouwomgeving voor opdrachtregels. In plaats daarvan moeten voor de Windows SDK afzonderlijk een compiler en opbouwomgeving worden geïnstalleerd.

.NET Framework-hulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s

De Windows SDK ondersteunt de ontwikkelingshulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s van .NET Framework 4.5.1. Hulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s voor eerdere versies van .NET Framework zijn niet opgenomen in deze versie van de Windows SDK. Je kunt de Microsoft Windows SDK voor Windows 7 en .NET Framework 4 nog steeds downloaden en installeren om hulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s te verkrijgen voor eerdere versies van .NET Framework.

Voorbeelden

Alle Windows-voorbeelden zijn verplaatst naar het Windows-ontwikkelaarscentrum. Daar vind je honderden demo’s die je kunt filteren op technologie, programmeertaal en ontwikkelplatform. Voorbeelden zijn beschikbaar voor Windows Store-apps en bureaublad-apps.

Andere voorbeelden staan in de Codevoorbeelden.

Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Ondersteunde architectuur

x86, x64, ARM (Windows Store-apps)

Opmerking: De Windows SDK kan niet rechtstreeks worden geïnstalleerd in combinatie met de ARM-architectuur. Je kunt de Windows SDK op een x86- of x64-platform installeren om apps voor de ARM-architectuur te bouwen.

Vereisten

Je moet eerst het herdistribueerbare pakket .NET Framework 4.5 installeren om de functie .NET Framework 4.5 SDK te installeren. Deze versie van de Windows SDK bevat geen herdistribueerbaar .NET Framework-pakket. Je kunt het downloaden via het Microsoft Downloadcentrum.

Installeren en verwijderen

Voor een soepele installatie van de Windows SDK installeer je eerst de nieuwste updates en patches van Microsoft Update voordat je de Windows SDK installeert.

Vereiste schijfruimte voor Windows SDK

Afhankelijk van de installatie heb je 10 megabytes (MB) tot 1 gigabyte (GB) hardeschijfruimte nodig om de Windows SDK te installeren. Zorg dat de computer waarop je de installatie uitvoert, over de minimaal vereiste schijfruimte beschikt. Anders treedt er een fout op voor de installatie.

SDK-componenten verwijderen

Wanneer je de SDK verwijdert via Programma's en onderdelen, worden de meeste componenten automatisch verwijderd. Een aantal gedeelde componenten moeten echt mogelijk apart worden verwijderd. Hier vind je instructies voor het verwijderen van de gedeelde componenten.

 1. Ga naar het Configuratiescherm en open Programma's en onderdelen
 2. Selecteer in de lijst met geïnstalleerde programma's Windows Software Development Kit
 3. Selecteer Verwijderen
 4. Verwijder de gedeelde componenten. Dit zijn enkele componenten die kunnen worden weergegeven:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 SDK
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack

Opmerking: Als je componenten verwijdert die door andere apps worden gebruikt, kunnen er problemen optreden. Visual Studio 2013 maakt bijvoorbeeld ook gebruik van de Windows SDK.

Opmerkingen bij de release

Met Windows SDK voor Windows 8.1 wordt een upgrade uitgevoerd voor de Windows Kit voor app-certificering, Toepassingsverificatie en Windows Performance Toolkits. Als je de Windows SDK voor Windows 8.1 op een pc installeert die de Windows SDK voor Windows 8 bevat, wordt een upgrade uitgevoerd voor de hulpprogramma’s en worden deze verplaatst naar de map Windows Kits\8.1.

Bekende problemen

Toepassingsverificatie

Je kunt Toepassingsverificatie mogelijk niet verwijderen. Dit is een hulpprogramma voor het testen en controleren of apps afzonderlijk juist worden uitgevoerd. Verwijder de Kit voor app-certificering of verwijder de Windows SDK om het programma van de computer te verwijderen.

UI Automation Verify

Dit hulpprogramma, dat is ontworpen voor het handmatig testen van de UI-automatisering, kan niet worden uitgevoerd op ARM-apparaten in Windows 8.1.

Verwijderen en repareren

Als je de Windows SDK voor Windows 8.1 installeert op een pc met de Windows SDK voor Windows 8, en vervolgens verwijdert, blijven de bijgewerkte hulpprogramma's (Windows Kit voor app-certificering, Toepassingsverificatie en Windows Performance Toolkits) in de 8.1.-map staan. Als je de Windows 8-versie wilt herstellen, repareer je de Windows SDK vanaf het configuratiescherm.

WinRT MetaData-API's

Als je de WinRT-metagegevensfuncties wilt gebruiken, moet je de .NET Framework 4.5 SDK installeren voor toegang tot de volledige set met benodigde headerbestanden. De WinRT-metagegevensfuncties zijn RoGetMetadataFile RoParseTypeName en RoResolveNamespace in RoMetadataResolution.h. Je hebt ook de definitie IMetaDataDispenser in RoMetadataApi.h en MetaDataGetDispenser in RoMetadata.hr nodig.

Windows Kit voor app-certificering

Poortgebruik

Door de Windows ACK wordt Te.Service geïnstalleerd, waarmee Windows ACK geautomatiseerde taken op een veilige manier kan uitvoeren, bijvoorbeeld in de context van een standaardgebruiker. Het maakt ook andere functionaliteit mogelijk, zoals de uitvoering van externe taken op verschillende pc’s. De service start pas wanneer de Kit deze aanroept tijdens de uitvoering en stopt nadat de aanroep is voltooid. Wanneer de service start, worden firewallpoorten geopend en wordt de gebruiker niet om toestemming gevraagd. Windows ACK stopt de service wel en sluit de poort wanneer de service voltooid is.

Genereren van bytecode

De test mislukt wanneer een ontwikkelaarspakket wordt bijgewerkt van een eerdere versie naar een nieuwere versie. Verwijder het eerdere pakket voordat je de Windows ACK uitvoert in het bijgewerkte pakket.

ARM-kitbeleid

Voor het uitvoeren van Windows ACK op een Windows 8.1 ARM-pc , moet het kitbeleid worden geïnstalleerd. Bij de installatie voor Windows ACK op Windows 8.1 ARM wordt het beleid op je pc geïnstalleerd. Het kitbeleid hoeft slechts eenmaal op een pc te worden geïnstalleerd. Het kitbeleid is niet vereist wanneer je Windows ACK op een pc met Windows 8 ARM wilt uitvoeren.

Verkennen

Zoek eerdere versies van de Windows SDK.

Meer downloads voor het Windows-bureaublad.

Zoek ondersteuning in de community voor vragen die betrekking hebben op de Windows SDK.

Hulp bij het ontwikkelen van bureaublad-apps.

Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.