Windows Software Development Kit (SDK) voor Windows 8

De Windows Software Development Kit (SDK) voor Windows 8 bevat headers, bibliotheken en een aantal hulpprogramma’s die je kunt gebruiken bij het maken van apps voor Windows-besturingssystemen. Je kunt de Windows SDK, samen met de ontwikkelomgeving van je keuze, gebruiken om Windows Store-apps (alleen in Windows 8) te maken met webtechnologieën (zoals HTML5, CSS3 en JavaScript), systeemeigen (C++) en beheerde (C#, Visual Basic) code, bureaubladtoepassingen die het systeemeigen (Win32/COM) programmeermodel gebruiken of bureaubladtoepassingen die het beheerde (.NET Framework) programmeermodel gebruiken.

Je kunt de SDK gebruiken om toepassingen te maken voor deze besturingssystemen: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008.

De Windows SDK bevat ook de Windows Kit 2.2 voor app-certificering (ACK) om je app te testen voor het certificeringsprogramma van Windows 8 en het Windows 7-logoprogramma. Als je de app ook wilt testen in Windows RT, moet je de Windows Kit voor app-certificering voor Windows RT gebruiken.

De Windows SDK wordt niet meer geleverd met een volledige opbouwomgeving voor opdrachtregels. Je moet een compiler en opbouwomgeving afzonderlijk installeren. Als je een volledige ontwikkelomgeving nodig hebt die compilers en een opbouwomgeving bevat, kun je Visual Studio Express downloaden. Deze bevat de juiste componenten van de Windows SDK. Als je de SDK wilt downloaden en op een andere computer installeren, klik je op de downloadkoppeling en voer je de installatie uit. Klik vervolgens in het dialoogvenster Locatie opgeven op De Windows Software Development Kit downloaden voor installatie op een afzonderlijke computer.

Installeren en downloaden  (974 KB, Engelstalig)

Gepubliceerd: 15 november 2012

Opmerking: Zie Downloads en hulpprogramma’s voor Windows voor de nieuwste SDK en Mobile-emulator.

Wat is er nieuw

Windows ACK 2.2

Vanaf 28 november 2012 is Windows ACK 2.2 of de vorige versie (9200) vereist wanneer je bureaublad-apps verzendt voor Windows-certificering. Windows ACK 2.2 is vanaf 11 december 2012 ook vereist voor app-inzending naar de Windows Store. Windows ACK 2.2 bevat foutoplossingen en drie nieuwe tests:

Geoptimaliseerde bindingverwijzingen (wanneer je bindings gebruikt, moet WinJS.Binding.optimizeBindingReferences worden ingesteld op TRUE in het JavaScript van de app om het geheugengebruik te optimaliseren).

 • Merkvalidatie (in apps mogen niet de standaardpictogrammen worden gebruikt die door Visual Studio worden gegenereerd of die zijn opgenomen in de SDK-voorbeelden).
 • Ondertekenen met privécode (verwijder sleutels voor het ondertekenen met privécode, zoals PFX-bestanden, uit het pakket).
Windows Store-apps

De Windows SDK levert alle headers, bibliotheken, Windows Metadata-bestanden en hulpprogramma’s om de nieuwe Windows Store-apps te bouwen die zijn geïntroduceerd met Windows 8.

.NET Framework 4.5 SDK

De Windows SDK bevat de verwijzings-assembly’s, hulpprogramma’s, headers en bibliotheken die nodig zijn om toepassingen te bouwen voor .NET Framework 4.5.

Geïntegreerde DirectX SDK

De DirectX SDK maakt nu deel uit van de Windows SDK. Veel hulpprogramma’s en componenten die oorspronkelijk werden geleverd bij de DirectX SDK worden nu geleverd als onderdeel van de Windows SDK ter ondersteuning van het bouwen van geweldige DirectX-toepassingen voor Windows, met behulp van slechts één SDK. Aanwijzingen voor het gebruik van de DirectX SDK met de nieuwe Windows SDK via Visual Studio 2012 zijn hier te vinden als u de DirectX SDK moet blijven gebruiken voor toegang tot oude componenten.

Minder groot

Met circa 300 MB is deze versie van de SDK ongeveer half zo groot als de Windows SDK voor Windows 7 en .NET Framework 4. Daarom is de nieuwe versie sneller geïnstalleerd en heeft deze een kleinere impact op het systeem.

Bijgewerkte of verwijderde functies

De volgende items zijn gewijzigd of verwijderd uit deze versie van de Windows SDK.

Opbouwomgeving opdrachtregel

De Windows SDK wordt niet meer geleverd met een volledige opbouwomgeving voor opdrachtregels. Voor de Windows SDK is het nu vereist dat er afzonderlijk een compiler en opbouwomgeving zijn geïnstalleerd. Omdat de opbouwomgeving voor opdrachtregels is verwijderd, worden bij de Windows SDK de volgende componenten niet meer geleverd: Windows SDK Platform Toolset, Visual C++ Compilers en C Runtime (CRT) en Windows SDK Configuratiehulpprogramma.

Microsoft Help Viewer

De Microsoft Help Viewer wordt niet meer geleverd als onderdeel van de Windows SDK.

.NET Framework-hulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s

De Windows SDK voor Windows 8 bevat ondersteuning voor de ontwikkelingshulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s van .NET Framework 4.5. Hulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s voor eerdere versies van .NET Framework zijn niet opgenomen in deze versie van de Windows SDK. Je kunt de Microsoft Windows SDK voor Windows 7 en .NET Framework 4 nog steeds downloaden en installeren om hulpprogramma’s en verwijzings-assembly’s te verkrijgen voor eerdere versies van .NET Framework.

IntelliSense

De XML-documentatietoelichting voor de verwijzings-assembly’s van .NET Framework worden niet meer geleverd als onderdeel van de Windows SDK.

Voorbeelden

Alle Windows-voorbeelden zijn verplaatst naar het Windows-ontwikkelaarscentrum. Het Windows-ontwikkelaarscentrum biedt toegang tot honderden demonstratievoorbeelden die kunnen worden gefilterd op technologie, programmeertaal en ontwikkelplatform. Voorbeelden zijn beschikbaar voor Windows Store-apps en bureaublad-apps. Extra voorbeelden zijn beschikbaar in de Codevoorbeelden.

Hulpprogramma's

Een aantal verouderde of afgeschafte hulpprogramma’s is verwijderd uit de Windows SDK. De volgende hulpprogramma’s zijn verwijderd: Apatch.exe, Bind.exe, Checkv4.exe, Consume.exe, DeviceSimulatorForWindowsSideShow.msi, Err.exe, FDBrowser.exe, FXCopSetup.exe, Guidgen.exe, Make-Shell.exe, MDbg.exe, Mpatch.exe, MSIZap.exe, PTConform.exe, ReBase.exe, sddlgen.exe, setenv.cmd, SetReg.exe, SoapSuds.exe, Sporder.exe, TcpAnalyzer.exe, TSPDesigner.exe, UTL2IDL.exe, ValidateSD.exe, VirtualLightSensor.exe, WinDiff.exe, WpfPerf.exe

Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 8, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Ondersteunde architectuur

x86, x64, ARM (Windows Store-apps)

Opmerking: De Windows SDK kan niet rechtstreeks worden geïnstalleerd op de ARM-architectuur. Je kunt de Windows SDK op een x86- of x64-platform installeren om apps voor de ARM-architectuur te bouwen.

Vereisten

Je moet eerst het herdistribueerbare pakket .NET Framework 4.5 installeren om de functie .NET Framework 4.5 SDK te installeren. Deze versie van de Windows SDK bevat geen herdistribueerbaar .NET Framework-pakket. Je kunt het downloaden via het Microsoft Downloadcentrum.

Installeren en verwijderen

Voor een optimale installatie van de Windows SDK wordt sterk aanbevolen om eerst de nieuwste updates en patches van Microsoft Update te installeren voordat je begint met het installeren van de Windows SDK.

Vereiste schijfruimte voor Windows SDK

Voor de volledige installatie van de Windows SDK is 10 megabyte (MB) tot 1 gigabyte (GB) hardeschijfruimte nodig voor installatie, afhankelijk van de geselecteerde functies. Controleer of de computer waarop je installeert over de minimaal vereiste schuifruimte beschikt voordat je begint met de installatie. Als de minimaal vereiste schijfruimte niet beschikbaar is, treedt een fatale fout op bij de installatie.

SDK-componenten verwijderen

Wanneer je de SDK verwijdert via Programma's en onderdelen, worden de meeste SDK-componenten automatisch verwijderd. Een aantal gedeelde componenten die via de SDK zijn geïnstalleerd, moeten echter mogelijk afzonderlijk worden verwijderd. In deze handleiding vind je instructies voor het verwijderen van deze gedeelde componenten.

Opmerking: Als je componenten verwijdert die door andere toepassingen worden gebruikt, heeft dit negatieve gevolgen voor deze toepassingen. Visual Studio 2012 maakt bijvoorbeeld ook gebruik van de .NET Framework 4.5 SDK.

Gedeelde SDK-componenten verwijderen:

 • 1. Kies in het Configuratiescherm de sectie Programma’s. Kies Programma’s en onderdelen.
 • 2. Selecteer in de lijst met geïnstalleerde programma's Windows Software Development Kit en selecteer vervolgens Verwijderen.
 • 3. Verwijder de gedeelde componenten. In deze lijst staan enkele van de componenten die mogelijk worden weergegeven:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 SDK
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack

Opmerkingen bij de release

Deze release heeft de volgende bekende problemen:

Toepassingsverificatie

Toepassingsverificatie, een hulpprogramma voor het testen en controleren of toepassingen juist worden uitgevoerd, is mogelijk op zo’n manier geïnstalleerd dat het niet afzonderlijk kan worden verwijderd. Als je de toepassingsverificatie van de computer wilt verwijderen, verwijder je de Kit voor app-certificering of de Windows SDK.

.NET Framework 4.5 SDK-hulpprogramma’s in Windows Vista en Windows Server 2008

Het installatieprogramma voor de Windows SDK voor Windows 8 wordt niet ondersteund in Windows Vista en Windows 2008 Server. Als je echter een andere computer hebt met een ondersteund besturingssysteem kun je de .NET Framework 4.5 SDK-hulpprogramma’s in Windows 2008 Server installeren door deze stappen te volgen.

 • 1. Voer het installatieprogramma voor Windows SDK voor Windows 8 uit op een ondersteund besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 7 of Windows 8).
 • 2. Selecteer op het scherm Locatie opgeven de optie De Windows SDK downloaden voor installatie op een afzonderlijke computer en klik vervolgens op Volgende.
 • 3. Beantwoord de vragen op het scherm Doe mee aan CEIP (programma voor kwaliteitsverbetering).
 • 4. Kies op het volgende scherm de functie .NET Framework 4.5 Software Development Kit. Hef de selectie op van alle andere functies waarbij dat mogelijk is.
 • 5. Kies de knop Downloaden.
 • 6. Ga naar de downloadlocatie (opgegeven in stap 2) en zoek de volgende bestanden voor het installatieprogramma van het .NET Framework 4.5 SDK-hulpprogramma.
  • sdk_tools4.msi
  • sdk_tools4.cab
 • 7. Je kunt deze bestanden kopiëren naar een Windows Vista- of Windows 2008 Server-computer binnen je organisatie. Deze bestanden moeten naar dezelfde directory worden gekopieerd op de Windows Vista- of Windows 2008 Server-computer.
 • Opmerking: herdistribueer deze bestanden niet buiten je organisatie of als onderdeel van een ander installatieprogramma.
 • 8. Bekijk hier de licentievoorwaarden op de Windows Vista- of Windows 2008 Server-computer.
 • 9. Controleer of .NET Framework 4.5 al is geïnstalleerd op de computer. Download en installeer anders .NET Framework 4.5 vanuit het Downloadcentrum.
 • 10. Open een opdrachtprompt met beheerdersbevoegdheden.
 • 11. Ga naar de directory waarnaar geïnstalleerde bestanden van .NET Framework 4.5 SDK-hulpprogramma’s zijn gekopieerd.
 • 12. Installeer .NET Framework 4.5 SDK-hulpprogramma’s door de volgende opdrachtregel te gebruiken: {"Msiexec /i sdk_tools4.msi VSEXTUI=1"}
SignTool

Bepaalde bewerkingen mislukken mogelijk als je de x64-versie van SignTool gebruikt die is opgenomen in de SDK. Gebruik de x86-versie van SignTool die beschikbaar is via \Windows Kits\8.0\bin\x86 wanneer je code-ondertekening nodig hebt.

WinRT MetaData-API's

Als je de WinRT-metagegevensfuncties wilt gebruiken, moet je de .NET Framework 4.5 SDK installeren voor toegang tot de volledige set met benodigde headerbestanden. De WinRT-metagegevensfuncties zijn RoGetMetadataFile RoParseTypeName en RoResolveNamespace in RoMetadataResolution.h. Je hebt ook de definitie IMetaDataDispenser in RoMetadataApi.h en MetaDataGetDispenser in RoMetadata.hr nodig.

Poortgebruik van Windows Kit voor app-certificering

Met de Windows Kit voor app-certificering (ACK) worden een aantal services op je computer geïnstalleerd. Een van de services is Te.Service, waarmee ACK geautomatiseerde taken op een veilige manier kan uitvoeren, bijvoorbeeld in de context van een standaardgebruiker. Het maakt ook andere functionaliteit mogelijk, bijvoorbeeld de uitvoering van externe taken op verschillende computers. De service start pas wanneer deze nodig is tijdens de uitvoering en stopt wanneer deze gereed is. Wanneer de service start, worden firewallpoorten geopend en wordt de gebruiker niet om toestemming gevraagd. ACK stopt de service wel en sluit de poort bij voltooiing.

Verkennen

Zoek eerdere versies van de Windows SDK.

Meer downloads voor het Windows-bureaublad.

Zoek ondersteuning in de community voor vragen die betrekking hebben op de Windows SDK.

Hulp bij het ontwikkelen van bureaublad-apps.

Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.