Gebruikershandleiding voor 3D Builder

Een object laden

Startscherm 3D Builder-app Startscherm 3D Builder

3D-objecten kunnen op drie manieren worden geladen. U kunt een model kiezen in de bibliotheek van 3D Builder, een object laden uit een extern bestand of een nieuw object maken met behulp van een Kinect v2 Sensor-scan (zie 3D Scan).

U kunt een object uit een bestand laden door het pictogram Afbeelding laden te selecteren. In 3D Builder worden momenteel de volgende bestandsindelingen ondersteund:

  • 3MF (laden en opslaan)
  • VRML (alleen laden)
  • OBJ (laden en opslaan)
  • PLY (laden en opslaan)
  • STL (laden en opslaan)

Neem foto's met de webcam en maak ze 3D of gebruik BMP-, JPG-, PNG- en TGA-bestanden.

Beweging van de camera

Handeling Muis Aanraken
Camera draaien Slepen met linkermuisknop

Slepen met één vinger

Camera draaien

Camerapanning Slepen met de rechtermuisknop

Slepen met twee vingers, slepen met drie vingers (met zoomvergrendeling)

Camerapanning

Zoomen camera Muiswiel draaien

Knijpen en spreiden

Camera zoomen door de vingers naar elkaar toe te bewegen Camera zoomen door de vingers uiteen te bewegen

Scherpstellen Dubbelklikken

Dubbeltikken

Camera draaien

Objectmodus

Besturingselement Beschrijving Snelkoppeling

Objectmodus

Objectmodus activeren

De objectmodus activeren/deactiveren. Geen

Klonen

Duplicaat maken van geselecteerd object

Een duplicaat maken van het geselecteerde 3D-object. Ctrl+Shift+C

Verwijderen

Geselecteerd object verwijderen

Het geselecteerde object verwijderen. Ctrl+X

Schikken

Geselecteerd object plat neerleggen op afdrukbed

Hiermee kun je het geselecteerde 3D-object positioneren en plat neerleggen op het afdrukbed. Geen

Groeperen

Geselecteerde objecten groeperen

De selectie groeperen. Ctrl+G

Groep opheffen

Groepering van geselecteerde objecten opheffen

De groepering van de selectie opheffen. Ctrl+Shift+G

Weergave centreren

Camera centreren op geselecteerd object

De camera centreren op het geselecteerde 3D-object. Ctrl+O

Bestandsmodus

Besturingselement Beschrijving Snelkoppeling

Bestand

Bestandsmodus activeren

De bestandsmodus activeren/deactiveren. Klikken met de rechtermuisknop

Nieuwe scène

Objecten in huidige scène verwijderen

Hiermee worden alle objecten in de huidige scène verwijderd. Ctrl+N

Een stuk toevoegen

Nieuw bestand aan model toevoegen

Een nieuw bestand aan het model toevoegen. Ctrl+L

Opslaan

Model opslaan naar bestand

Het 3D-model opslaan naar een 3MF-, STL-, OBJ- of PLY-bestand. Ctrl+S

Over dit model

Informatie over model wijzigen

Hiermee kun je de informatie over het model wijzigen (bijvoorbeeld de titel en de beschrijving).

Ctrl+B

Alt+Enter

Een probleem melden

Feedback geven aan Microsoft

Hiermee kun je feedback over een probleem aan Microsoft geven. Geen

Instellingen

Scène-instellingen wijzigen

Hiermee kunt u de scène-instellingen wijzigen (bijvoorbeeld de eenheden en de instellingen voor 3D-rendering). Ctrl+T

Bewerkingsmodus

Bewerkingsmodus: Algemene besturingselementen

Besturingselement Beschrijving Snelkoppeling

Reliëf

Reliëfmodus activeren

Hiermee wordt de reliëfmodus geactiveerd, waarin u tekst of contour in reliëf kunt maken voor het geselecteerde 3D-object. Geen

Splitsen

Vlakknipmodus activeren

Hiermee wordt de vlakknipmodus geactiveerd, waarin je het geselecteerde 3D-object kunt knippen. Geen

Vereenvoudigen

Rendering van geselecteerde objecten vereenvoudigen

Hiermee wordt het aantal driehoeken verminderd dat wordt gebruikt voor het renderen van het geselecteerde 3D-object. Geen

Vloeiend

Oppervlak van geselecteerde objecten vloeiend maken

Hiermee kun je het oppervlak van de geselecteerde 3D-objecten gelijk verdelen om het oppervlak vloeiend te maken. Geen

Aftrekken

Snijpunten met geselecteerde objecten onderdrukken

Alles onderdrukken wat momenteel snijdt met het geselecteerde 3D-object. Geen

Snijden

Snijpunt van geselecteerde objecten behouden

Hiermee wordt het snijpunt van meerdere geselecteerde 3D-objecten behouden. Geen

Samenvoegen

Geselecteerde objecten samenvoegen

Hiermee wordt één object gemaakt door meerdere geselecteerde 3D-objecten samen te voegen. Geen

Omlaag extruderen

Materialen extruderen onder drempel

Hiermee kunt u een hoogtedrempel in het model selecteren en materialen onder deze drempel extruderen totdat de opbouwplaat is bereikt. Geen

Bewerkingsmodus: Reliëf

Besturingselement Beschrijving Snelkoppeling

Tekstreliëf

Ingevoerde tekst in reliëf maken

Hiermee kun je de ingevoerde tekst in reliëf maken. Geen

Contourreliëf

Reliëfeffect maken van bestand of pictogram

Hiermee kun je een reliëfeffect maken op basis van een pictogram of bestand.

Opmerking: contourreliëf werkt het beste met eenvoudige binaire pictogrammen.

Geen

Vlakke projectie

Optimaliseren voor een vlak oppervlak

Het reliëfeffect optimaliseren voor een vlak oppervlak. Z

Cilindrische projectie

Cilindrische projectie

Het reliëfeffect optimaliseren voor een cilindrisch oppervlak. X

Sferische projectie

Optimaliseren voor een sferisch oppervlak

Het reliëfeffect optimaliseren voor een sferisch oppervlak. C

Accepteren

Reliëfeffect toepassen

Het reliëfeffect toepassen op het 3D-object. Enter

Annuleren

Reliëfmodus afsluiten

De reliëfmodus afsluiten. Escape


Bewerkingsmodus: Vlak snijden

Besturingselement Beschrijving Snelkoppeling

Verplaatsingsmodus

Vlak in één dimensie verplaatsen

Hiermee kan het vlak in één dimensie worden verplaatst. R

Draaimodus

Vlak draaien

Hiermee kan het vlak worden gedraaid. E

Bovenkant behouden

Object knippen en deel boven vlak behouden

Het object knippen en alleen het deel boven het vlak behouden. Z

Onderkant behouden

Object knippen en deel onder vlak behouden

Het object knippen en alleen het deel onder het vlak behouden. X

Beide behouden

Object knippen en beide delen behouden

Het object knippen en beide delen behouden. C

Accepteren

Reliëfeffect toepassen

Hiermee wordt het geknipte vlak op het object toegepast. Enter

Annuleren

Vlakknipmodus afsluiten

Vlakknipmodus afsluiten en de bewerkingen negeren. Escape
Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.