Windows-symboolpakketten downloaden

De eenvoudigste manier om Windows-symbolen te downloaden, is via de Microsoft-symboolserver. Via de symboolserver kun je indien nodig symbolen downloaden voor je foutopsporingsprogramma's. Als een symboolbestand van de symboolserver is gedownload, wordt het voor de toegankelijkheid in het cachegeheugen van de lokale computer opgeslagen. Op de Microsoft-symboolserver zijn aanvullende versies van Windows beschikbaar die hier niet worden vermeld.

Als je de hele set met symbolen voor Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 of Windows XP wilt downloaden, kun je een symboolpakket downloaden en op je computer installeren.

Op deze pagina

Systeemvereisten

Voordat je een symboolpakket downloadt en installeert, moet er minimaal 1 GB vrije ruimte op de schijf zijn vanwege de grootte van het downloadpakket en de vereiste tijdelijke bestanden:

  • Voor elk x86-symboolpakket kan 750 MB of meer beschikbare hardeschijfruimte nodig zijn.
  • Voor elk Itanium-symboolpakket kan 560 MB of meer beschikbare hardeschijfruimte nodig zijn.
  • Voor elk x64-symboolpakket kan 640 MB of meer hardeschijfruimte nodig zijn.
  • Symboolpakketten zijn niet cumulatief, tenzij anders aangegeven. Als je dus een SP2 Windows-release gebruikt, moet je voordat je de symbolen voor SP2 installeert, de symbolen voor de oorspronkelijke RTM-versie en voor SP1 installeren.

Installatie-instructies

De downloadpakketten voor symbolen worden weergegeven op processortype (x86, Itanium en x64) en versietype (handelsversie en gecontroleerde versie). Bijna alle klanten hebben de symbolen voor de handelsversie nodig. Als je fouten wilt opsporen in een speciale versie van Windows met extra foutopsporingsgegevens, moet je de symbolen voor de gecontroleerde versie downloaden.

Voor Windows XP en hoger, en Windows Server 2003 en hoger zijn geen gelokaliseerde symbolen nodig voor foutopsporing in de gelokaliseerde versies van het product. Elk symbooldownloadpakket voor deze Windows-versies kan worden gebruikt voor de foutopsporing in alle gelokaliseerde versies.

Informatiebronnen, ondersteuning en feedback

Zie het Engelstalige artikel Debugging Tools for Windows (Foutopsporingshulpprogramma's voor Windows) voor meer informatie over het gebruik van symbolen en foutopsporing.

Zie het Engelstalige artikel Debugging Resources (Informatiebronnen voor foutopsporing) voor hulp bij problemen met foutopsporing.

Zie het Engelstalige artikel Using a Manifest File with SymChk (Een manifestbestand gebruiken met SymChk) voor informatie over het ophalen van symbolen voor een computer die niet is verbonden met internet.

Feedback: je feedback over symbolen is zeer welkom. Suggesties of bugrapporten kun je per e-mail verzenden naar windbgfb@microsoft.com. Via dit adres kun je geen technische ondersteuning krijgen, maar je feedback helpt ons bij het plannen van toekomstige wijzigingen in symbolen en zorgt ervoor dat symbolen nog nuttiger voor je kunnen zijn in de toekomst.

Windows-symboolpakketten downloaden

Symbolen voor Windows 10 en Windows Server, versie 1709

De pakketten die zijn uitgebracht in oktober 2017, bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in het volgende: Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server Standard, versie 1709 en Windows Server Datacenter, versie 1709.

Symbolen voor Windows 10 versie 1703 en Windows Server 2016

De pakketten die in april 2017 zijn uitgebracht, bevatten de volledige set symbolen voor het oplossen van fouten in de volgende producten: Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Storage Server 2016 Workgroup, Windows Storage Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Essentials en Microsoft Hyper-V Server 2016.

Preview-symbolen voor Windows 10

De pakketten die zijn uitgebracht in september 2016 bevatten de preview-symbolen die nodig zijn voor het opsporen van fouten in Windows 10 en Windows 10 Enterprise. Dit zijn preview-symbolen die bedoeld zijn voor gebruik met de voorlopige versie of uitgebrachte versies van Windows 10.

Symbolen voor Windows 10, versie 1607, en Windows Server 2016

De pakketten die in augustus 2016 zijn uitgebracht, bevatten de volledige set symbolen voor het oplossen van fouten in Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Storage Server 2016 Workgroup, Windows Storage Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Essentials, Microsoft Hyper-V Server 2016.

Windows 10 Insider Preview-versie 14295

De pakketten die in maart 2016 zijn uitgebracht, bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 10 Insider Preview-versie 14295.

Symbolen voor Windows 10, versie 1511

De pakketten die in november 2015 zijn uitgebracht, bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server Technical Preview, Windows Datacenter Technical Preview en Windows Hyper-V Server Technical Preview.

Symbolen voor Windows 10

De pakketten die op 29 juli 2015 zijn uitgebracht, bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server Technical Preview, Windows Datacenter Technical Preview en Windows Hyper-V Server Technical Preview.

Symbolen voor Windows 8 en Windows Server 2012

Symbolen voor Windows 7 Service Pack 1

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 7 Service Pack 1.

Opmerking: deze pakketten bevatten ook alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.

Symbolen voor Windows 7 RTM

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 7 RTM.

Opmerking: deze pakketten bevatten ook alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2008 R2 RTM.

Symbolen voor Windows 7 RC

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 7 Release Candidate (RC).

Symbolen voor Windows 7 Beta

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 7 Beta.

Symbolen voor Windows Server 2008 SP2

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2008 met Service Pack 2.

Opmerking: deze pakketten bevatten ook alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Vista SP2.

Symbolen voor Windows Server 2008 RTM/SP1

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows 2008 RTM.

Opmerking: deze pakketten bevatten ook alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Vista SP1 RTM.

Symbolen voor Windows Vista SP2

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Vista SP2.

Opmerking: deze pakketten bevatten ook alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2008 SP2.

Symbolen voor Windows Vista SP1 RTM

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Vista SP1 RTM.

Opmerking: deze pakketten bevatten ook alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2008 RTM.

Symbolen voor Windows Vista RTM

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Vista.

Symbolen voor Windows Server 2003 met Service Pack 2

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2003 met Service Pack 2. De symbolen voor Windows Server 2003 zijn aangepast aan de bijgewerkte bestanden in Windows Server 2003 Service Pack 2.

Opmerking: de symboolpakketten voor Windows Server 2003 SP2 (x64) zijn ook van toepassing op Windows XP x64 Edition.

Verkleinde downloadgrootte: Windows Server 2003 Service Pack 2

Deze pakketten hebben een kleinere downloadgrootte dan de volledige set met symbolen voor Windows Server 2003 met servicepack 2. De pakketten bevatten alleen de symbolen voor de bestanden die worden meegeleverd met Windows Server 2003 Service Pack 2. Als je de symbolen voor Windows Server 2003 al hebt geïnstalleerd, kun je deze op dezelfde locatie installeren, zodat je over de volledige set met symbolen voor Windows Server 2003 met servicepack 2 beschikt.

Symbolen voor Windows Server 2003 met servicepack 1

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows Server 2003 met servicepack 1. De symbolen voor Windows Server 2003 zijn aangepast aan de bijgewerkte bestanden in Windows Server 2003 Service Pack 1.

Opmerking: de symboolpakketten voor Windows Server 2003 SP1 (x64) zijn ook van toepassing op Windows XP x64 Edition.

Verkleinde downloadgrootte: Windows Server 2003 Service Pack 1

Deze pakketten hebben een kleinere downloadgrootte dan de volledige set met symbolen voor Windows Server 2003 met servicepack 1. De pakketten bevatten alleen de symbolen voor de bestanden die worden meegeleverd met Windows Server 2003 Service Pack 1. Als je de symbolen voor Windows Server 2003 al hebt geïnstalleerd, kun je deze op dezelfde locatie installeren, zodat je over de volledige set met symbolen voor Windows Server 2003 met servicepack 1 beschikt.

Symbolen voor Windows Server 2003 zonder servicepack

Symbolen voor Windows XP met Service Pack 3

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows XP met Service Pack 3. De symbolen voor Windows XP zijn aangepast aan de bijgewerkte bestanden in Windows XP Service Pack 3.

Verkleinde downloadgrootte: Windows XP Service Pack 3

Deze pakketten hebben een kleinere downloadgrootte dan de volledige set met symbolen voor Windows XP met servicepack 3. De pakketten bevatten alleen de symbolen voor de bestanden die worden meegeleverd met Windows XP Service Pack 3. Als je de symbolen voor Windows XP al hebt geïnstalleerd, kun je deze op dezelfde locatie installeren, zodat je over de volledige set met symbolen voor Windows XP met servicepack 3 beschikt.

Symbolen voor Windows XP met servicepack 2

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows XP met servicepack 2. De symbolen voor Windows XP zijn aangepast aan de bijgewerkte bestanden in Windows XP Service Pack 2.

Verkleinde downloadgrootte: Windows XP Service Pack 2

Deze pakketten hebben een kleinere downloadgrootte dan de volledige set met symbolen voor Windows XP met servicepack 2. De pakketten bevatten alleen de symbolen voor de bestanden die worden meegeleverd met Windows XP Service Pack 2. Als je de symbolen voor Windows XP al hebt geïnstalleerd, kun je deze op dezelfde locatie installeren, zodat je over de volledige set met symbolen voor Windows XP met servicepack 2 beschikt.

Symbolen voor Windows XP met servicepack 1 en servicepack 1a

Deze pakketten bevatten alle symbolen die nodig zijn voor foutopsporing in Windows XP met servicepack 1 of servicepack 1a. De symbolen voor Windows XP zijn aangepast aan de bijgewerkte bestanden in Windows XP Service Pack 1 en Service Pack 1a.

Verkleinde downloadgrootte: Symbolen voor Windows XP Service Pack 1 en Service Pack 1a

Deze pakketten hebben een kleinere downloadgrootte dan de volledige set met symbolen voor Windows XP met servicepack 1 en servicepack 1a. De pakketten bevatten alleen de symbolen voor de bestanden die worden meegeleverd met Windows XP Service Pack 1 en Service Pack 1a. Als je de symbolen voor Windows XP al hebt geïnstalleerd, kun je deze op dezelfde locatie installeren, zodat je over de volledige set met symbolen voor Windows XP met servicepack 1 en servicepack 1a beschikt.

Symbolen voor Windows XP zonder servicepack

OPMERKING: op de Microsoft-symboolserver zijn aanvullende versies van Windows beschikbaar die hier niet worden vermeld.

Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.