Alena Hall

Rozwiązania wielkoskalowe / dane big data

Connect

Życiorys

Jestem starszym ambasadorem deweloperów rozwiązań w chmurze. Zajmuję się przede wszystkim rozwiązaniami wielkoskalowymi, danymi big data, systemami rozproszonymi i obszarami pokrewnymi, takimi jak uczenie maszynowe i analiza danych.

Wcześniej pracowałam jako starszy inżynier oprogramowania w dziale Microsoft Research. Mam ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Zaczynałam jako inżynier oprogramowania, a obecnie jestem architektem rozwiązań. Pracowałam z wykorzystaniem różnych kanałów technologicznych obejmujących dane big data, systemy rozproszone, wdrażanie i uczenie maszynowe. Potrafię programować w językach .NET C#/F#, Java/Scala, Python, Bash + wiele struktur dla poszczególnych stosów. Zajmowałam się projektowaniem i implementacją wielkoskalowej, wydajnej, rozproszonej natywnej architektury chmurowej (np. z wykorzystaniem usług Hadoop, Kubernetes, MBrace itp.), danymi big data, wdrożeniami (kontenery, Terraform, Packer itp.), programowaniem funkcjonalnym i uczeniem maszynowym. Efektem moich działań było zmniejszenie opóźnień, zapewnienie wysokiej przepustowości i wydajnego przetwarzania danych.

Lubię brać udział w ciekawych konferencjach i dzielić się wiedzą na temat systemów rozproszonych, danych big data, programowania funkcjonalnego, uczenia maszynowego itp.

Umiejętności

 • Rozwiązania wielkoskalowe
 • Dane big data

Wkrótce:

 • .NET Fringe 2018
 • Konferencja ML4ALL
 • Wkrótce więcej wydarzeń!

Najnowsze i starsze wystąpienia:

 • Podkast: Hanselminutes
 • Prezentacja na konferencji Open FSharp
 • Intuitive Distributed Algorithms with F# (Intuicyjne algorytmy rozproszone w języku F#), O’Reilly OSCON 2017
 • Verification of Distributed Algorithms using TLA+ (Weryfikacja algorytmów rozproszonych przy użyciu języka TLA+), Seattle Scalability Meetup
 • F# and Functional Programming (Język F# i programowanie funkcjonalne), MS Dev Show
 • Distributed .NET Microservices with Kubernetes in the cloud (Rozproszone mikrousługi platformy .NET Microservices i usługa Kubernetes w chmurze), .NET Fringe 2016
 • Mastering Cassandra, Docker and F# (Zaawansowana obsługa systemu Cassandra, oprogramowania Docker i języka F#), FSharpConf
 • Uczenie maszynowe na platformie .NET Język F# i platforma Accord.NET, QCon San Francisco
 • Uczenie maszynowe na platformie .NET Język F# i platforma Accord.NET, .NET Developers Association
 • Dynamic Visualization of F# jobs with SignalR (Dynamiczna wizualizacja zadań w języku F# przy użyciu biblioteki SignalR), F# User Group
 • Machine Learning in .NET with Accord.NET and F# (Uczenie maszynowe na platformie .NET przy użyciu technologii Accord.NET i języka F#), .NET Unboxed
 • Innovative approach to cloud programming with F# (Innowacyjne podejście do programowania w chmurze w języku F#), Dev Labs
 • Cloud Computing with F# and MBrace (Obliczenia w chmurze — język F# i struktura MBrace), PADNUG
 • Machine Learning with F# and Accord.NET (Uczenie maszynowe: język F# i platforma Accord.NET), DevDay
 • Reactive-interactive visualization of F# jobs (Reaktywna-interakcyjna wizualizacja zadań w języku F#), Progressive .NET tutorials 2015
 • Cloud Monads in F# (Chmurowe mechanizmy Monad w języku F#), F# Kiev User Group
 • Zwiększanie możliwości chmur: język F#, oprogramowanie MBrace i platforma Azure, .NET Fringe 2015
 • Podkast: Developer on Fire — Alena Hall (Deweloper w ogniu)

Organizacja i wsparcie:

 • F# Software Foundation — udział w zarządzie powierniczym na skutek wyboru przez społeczność, 2015–obecnie
 • Organizacja konferencji .NET Fringe, 4–6 czerwca 2017 r., Portland w stanie Oregon
 • Organizacja konferencji .NET Fringe, 10–12 lipca 2016 r., Portland w stanie Oregon

Interesujące artykuły: