Anthony Bartolo

Infrastructure / IoT / Identity Management / Security

Connect

Życiorys

Anthony Bartolo, jako starszy ambasador chmury firmy Microsoft, szczyci się projektowaniem i przeprowadzaniem „eksperymentów naukowych” łączących usługi i technologie firmy Microsoft, które mają na celu rozwiązywanie problemów klientów lub otwieranie przed nimi nowych możliwości. Anthony dokonuje tego, przeprowadzając wspólnie z wiodącymi w branży organizacjami hackatony mające na celu przetestowanie teorii i utworzenie weryfikacji koncepcji (Proof of Concepts, PoC) z zastosowaniem usług w chmurze firmy Microsoft. Niektóre z ciekawszych ukończonych weryfikacji koncepcji obejmowały uczenie dronów rozpoznawania obiektów w celu wspomagania akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz automatyzowanie badań za pomocą rozwiązania Azure Functions w celu wyodrębniania z sieci społecznościowych informacji wspomagających organy ścigania w znajdowaniu dzieci zgłoszonych jako zaginione. Rezultaty i najważniejsze wskazówki wynikające z tych i innych projektów są następnie otwarcie udostępniane całej społeczności, aby ułatwić wszystkim podnoszenie umiejętności.

Anthony często udziela się w serwisie Twitter (@WirelessLife) i regularnie przesyła treści do blogu w witrynie https://www.ITOpsTalk.com

Umiejętności

  • Infrastruktura
  • IoT
  • Zarządzanie tożsamością
  • Zabezpieczenia

Moje projekty