Anthony Shaw

Python

Connect

Życiorys

Anthony pochodzi z Sydney w Australii i jest współautorem w wielu społecznościach open-source. Prowadzi i współtworzy wiele popularnych narzędzi open-source z dziedziny metodyki DevOps, bezpieczeństwa, automatyzacji i jakości kodu. Jest doceniany za swój wkład w oprogramowanie open source: jest między innymi członkiem zarządu Python Software Foundation oraz członkiem Apache Software Foundation. Anthony prowadzi bloga i kanał w serwisie YouTube na temat języka Python oraz niedawno opublikował książkę na temat kompilatora języka Python.

Umiejętności

  • Python
  • DevOps
  • Zabezpieczenia

Książki

Moje projekty

  • pyjion, kompilator JIT dla języka Python
  • wily, narzędzie do raportowania jakości kodu w języku Python