Ayşegül Yönet

Cognitive Services / Mixed Reality / HoloLens / JavaScript / WebXR

Connect

Życiorys

Aysegul jest starszą ambasadorką deweloperów rozwiązań platformy Azure w chmurze w firmie Microsoft i zajmuje się przede wszystkim usługami Azure Cognitive Services, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem przestrzennym, rzeczywistością mieszaną i wizualizacją danych. Jest współprzewodniczącą organizacji W3C Immersive Web Working Group i Community Group oraz ekspertem Google Developer Expert w zakresie technologii sieci Web. Współprowadzi imprezę San Francisco WebXR Meetup i naucza w różnych organizacjach niedochodowych działających na rzecz zwiększania różnorodności w branży oprogramowania. Jest współzałożycielką Code4Good, organizacji, której misją jest ułatwianie ludziom współtworzenia inicjatywy open source. Wcześniej prowadziła spotkania organizacji Women Who Code, Girl Develop It i warsztaty dla Black Girls Code oraz była dyrektorem ds. technologii w AnnieCannons, obozie zajmującym się nauczaniem umiejętności technicznych ofiar handlu ludźmi. Ostatnio tworzy samouczki dla kanałów YouTube AysSomething Channel i YouTube WebXR Channel.

Umiejętności

  • Cognitive Services
  • Rzeczywistość mieszana
  • HoloLens
  • JavaScript
  • WebXR
  • Unity3D
  • Wizualizacja danych
  • Narzędzia CAT

Projekty