Bruno Borges

Java

Connect

Życiorys

Bruno jest głównym ambasadorem deweloperów dla języka Java w firmie Microsoft. Przed dołączeniem do grupy platformy Azure zajmował w Oracle stanowisko głównego menedżera produktu w grupie ds. strategii dla produktów firmy Oracle w chmurze i pracował przy programach relacji z deweloperami oraz opieki nad nimi dla technologii Oracle Cloud i Java.

Umiejętności

  • Java
  • Bazy danych
  • Kontenery