dr Bryan Hughes

JavaScript

Connect

Życiorys

Bryan Hughes jest ambasadorem deweloperów rozwiązań w chmurze w firmie Microsoft, wieloletnim członkiem społeczności Node.js i NodeBots oraz działaczem na rzecz technologii. Posiada tytuł doktora w dziedzinie elektrotechniki z informatyką jako przedmiotem dodatkowym.

Na przestrzeni lat Bryan utworzył wiele projektów open source o różnych stopniach popularności i z pewnością można go uznać za członka społeczności oprogramowania open source.

Poza światem technologii Bryan jest fotografem, okazjonalnym pisarzem, dawnym pianistą, miłośnikiem win oraz aktywnym członkiem społeczności LGBTQ+.

Umiejętności

 • IoT
 • Linux
 • Projektowanie aplikacji internetowych
 • JavaScript
 • TypeScript
 • C/C++
 • NodeJS
 • Electron
 • Różnorodność i inkluzywność

Wybrane projekty

 • Raspi IO — wtyczka operacji we/wy dla biblioteki robotyki Node.js Johnny-Five zapewniająca obsługę urządzenia Raspberry Pi
 • Aquarium Control — system oparty na platformie Azure służący do kontrolowania oświetlenia i temperatury w akwarium przy użyciu urządzenia Raspberry Pi
 • Raver Lights — dystrybuowany bezprzewodowo system kontroli oświetlenia służący do tworzenia programowalnych grafik z diod LED
 • Request Inspector — narzędzie diagnostyczne chronometrażu żądań dla aplikacji Node.js i internetowych
 • Contact Scheduler — aplikacja komputerowa służąca do planowania kontaktów ze znajomymi, przydatna dla osób nieśmiałych