Cynthia Zanoni — ambasador chmury

Cynthia Zanoni

JavaScript / GitHub / VSCode

Connect

Życiorys

Cynthia Zanoni jest deweloperem pasjonatem edukacji, społeczności i kociąt gifów. Obecnie pracuje jako ambasador chmury w firmie Microsoft w zespole narzędzi deweloperskich, pomagając deweloperom dowiedzieć się więcej o platformie Azure, programie VSCode i usłudze GitHub, aby wykonać kolejny krok w karierze zawodowej. Jest również liderem Gender Equity and Women in Technology Committee for LATAM w firmie Microsoft.

Oprócz jej pracy w firmie Microsoft, Cynthia jest założycielem WoMakersCode, inicjatywy wpływu społecznego, która ma na celu wspieranie wzmocnienia i możliwości zatrudnienia kobiet w technologii. WoMakersCode jest członkiem ONZ Global Compact w Brazylii i otrzymał "Pieczęć równości rasowej" przez Radę Miasta São Paulo.

Umiejętności

  • Azure
  • Opracowywanie frontonu
  • Python
  • Linux i kod typu „open source”
  • VS Code
  • DevOps
  • Microsoft Power Platform
  • Sztuczna inteligencja dla deweloperów

Moje projekty