David N. Blank-Edelman

SRE

Connect

Życiorys

David ma ponad trzydzieści lat doświadczenia na polu metodyki SRE i DevOps oraz administrowania systemami w dużych środowiskach wieloplatformowych. Jest autorem książki z serii z wydrą wydawnictwa O'Reilly „Automating Systems Administration with Perl” (Automatyzowanie administrowania systemami za pomocą języka Perl) oraz redaktorem/opiekunem książki „Seeking SRE: Conversations on Running Production Systems at Scale” (W poszukiwaniu inżynierii niezawodności lokacji: rozmowy o działaniu systemów produkcyjnych na dużą skalę) opublikowanej przez wydawnictwo O'Reilly w sierpniu 2018 r. David jest jednym z współzałożycieli serii obecnie już globalnych konferencji SREcon.

Umiejętności

  • Inżynieria niezawodności lokacji (SRE, Site Reliability Engineering)
  • DevOps/administrowanie systemami
  • Najlepsze rozwiązania w zakresie operacji
  • Perl