Garry Trinder, ambasador deweloperów rozwiązań w chmurze

Garry Trinder

Development on Microsoft 365

Connect

Życiorys

Garry jest ambasadorem deweloperów rozwiązań w chmurze w firmie Microsoft, skoncentrowanym na rozwiązaniu Microsoft 365. Przed dołączeniem do zespołu rzecznictwa przez ponad dekadę pracował dla kilku partnerów firmy Microsoft, jako deweloper, konsultant i architekt, począwszy od programu SharePoint, a ostatnio z platformą Microsoft 365 i platformą Azure. W tym czasie został członkiem zespołu Microsoft 365 Platform Community (PnP), który współpracował ze społecznością, aby dzielić się wiedzą i najlepszymi rozwiązaniami, poprzez współtworzenie projektów open source i przemawiając na lokalnych grupach użytkowników i konferencjach.

Umiejętności

  • Aplikacje biznesowe platformy Microsoft 365 (SharePoint Framework i React, Power Apps)
  • Integracja platformy Microsoft 365 (Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Automation, Power Automate, Interfejs API programu Microsoft Graph, interfejs API usługi SharePoint Online)
  • Uwierzytelnianie platformy Microsoft 365 (Azure AD, tożsamość zarządzana platformy Azure)
  • Microsoft SharePoint Administracja istration & Development (2010, 2013, 2016, 2019, Online)
  • GitHub i Azure DevOps
  • TypeScript, JavaScript, Node.js, PowerShell, C#

Moje projekty