Joey Snow Główny ambasador chmury

Joey Snow

Common sense security for all.

Connect

Życiorys

Joey jest głównym ambasadorem zabezpieczeń, którego celem zespołów jest umożliwienie wszystkim odbiorcom pewnie zaimplementowania mechanizmów kontroli zabezpieczeń w organizacjach korzystających z rozwiązań zabezpieczeń firmy Microsoft. Joey jest również 1/2 technologii podcast duet Patch & Switch i jest częstym prelegentem w różnych imprezach microsoft, innych firm i sponsorowanych przez branżę.

Umiejętności

  • Tożsamość
  • Security Operations
  • Zero Trust
  • Operacje infrastruktury
  • Bezpieczeństwo w chmurze