Joey Snow Główny ambasador chmury

Joey Snow

Common sense security for all.

Connect

Życiorys

Joey jest głównym ambasadorem zabezpieczeń, którego zespoły mają na celu umożliwienie wszystkim odbiorcom pewnie zaimplementowania mechanizmów kontroli zabezpieczeń w swoich organizacjach korzystających z rozwiązań zabezpieczeń firmy Microsoft. Joey jest również 1/2 technologii podcast duo Patch & Switch i jest częstym mówcą w różnych microsoft, innych firm i sponsorowanych przez branżę wydarzeń.

Umiejętności

  • Tożsamość
  • Operacje zabezpieczeń
  • Zero Trust
  • Operacje infrastruktury
  • Bezpieczeństwo w chmurze