John Papa

JavaScript / Node.js / Web

Connect

Życiorys

John Papa jest oddanym ojcem i mężem, głównym ambasadorem deweloperów w firmie Microsoft oraz absolwentem programów Google Developer Expert, Microsoft RD i MVP. Jego pasjami są wdrażanie i nauczanie nowoczesnych technologii internetowych oraz oglądanie wraz z rodziną wszystkiego, co zrobił Disney. John jest współprowadzącym popularnego podkastu Adventures in Angular, autorem przewodnika Angular Style Guide i wielu popularnych kursów Pluralsight.

Umiejętności

  • JavaScript
  • Node.js
  • Angular
  • Vue
  • TypeScript
  • Architektura

Moje projekty