Julia Muiruri, ambasador chmury

Julia Muiruri

Students/Educators/VS Code

Connect

Życiorys

Julia mieszka w Nairobi w Kenii i koncentruje się na pomaganiu uczniom i nauczycielom we wdrażaniu różnych produktów i usług firmy Microsoft.

Jako były członek programu Microsoft Learn Student Ambassadors na poziomie Gold, Julia zainicjowała [program mentoringu rówieśniczego uczniów w programie Microsoft Learn Student Ambassadors] (https://www.linkedin.com/groups/9088136/), który koncentruje się na wspieraniu mentoringu rówieśniczego, szkoleniu uczniów będących programistami, aby stali się doskonałymi kandydatami do programu Student Ambassadors, oraz propagowaniu różnych produktów i usług firmy Microsoft dostępnych dla uczniów i nauczycieli.

Umiejętności

  • Integracja programu VS Code z platformą Microsoft Azure
  • GitHub