Kinfey Lo — starszy ambasador chmury

Kinfey Lo

AzureOpenAIService / AzureAI / GitHub

Connect

Życiorys

Kinfey Lo koncentruje się na sztucznej inteligencji i danych. Na tym etapie zapewnia głównie ewangelię techniczną uczniom, deweloperom i zespołom przedsiębiorczości, głównie w tym Semantic Kernel, opracowywanie aplikacji Copilot firmy LangChain, autogen do tworzenia inteligentnych aplikacji agentów, a także llMOps i SLMOps itp.

Umiejętności

  • Usługa Azure AI
  • Azure OpenAI Service
  • Python
  • .NET
  • Rust
  • MLOps
  • Visual Studio Code
  • GitHub
  • Sztuczna inteligencja dla deweloperów

Moje projekty