Lims Wang

Startupy / zarządzanie produktami / architektura

Connect

Życiorys

Aktualnie pracuję na stanowisku dyrektora technicznego w Microsoft Scalup Beijing, gdzie odpowiadam za architekturę technologii startupów na platformie Azure, która stanowi innowacyjne rozwiązanie branżowe, a także uczestniczę w budowie ekosystemu startupów w Chinach. Przez 6 lat pracowałem w firmie Microsoft jako pionier technologii chmurowych Microsoft w Chinach, gdzie odpowiadałem za wprowadzanie chmury platformy Azure i powiązanych produktów, promocję sprzedaży i współpracę z partnerami strategicznymi. Zanim zatrudniłem się w firmie Microsoft, pracowałem dla Intela, Della, HP i innych dużych firm, piastując wyższe stanowiska kierownicze i zajmując się rozwiązaniami dla przedsiębiorstw.

Umiejętności

  • Projektowanie architektury hiperchmury
  • Zarządzanie produktami
  • IOT