Mike James

Xamarin

Connect

Życiorys

Mike zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych od 2011 roku i jest pracownikiem firmy Microsoft od chwili przejęcia firmy Xamarin w 2016 roku. W zespole Xamarin pełnił wiele ról. Był między innymi propagatorem i doskonalił swoje umiejętności w tworzeniu wieloplatformowych, połączonych z chmurą aplikacji mobilnych w języku C#. Od chwili dołączenia do firmy Microsoft skupia się na wykorzystywaniu platformy Azure do obsługiwania inteligentnych aplikacji natywnych przy użyciu zarówno platformy Xamarin, jak i języka Swift. Jego pasją jest nauczanie oraz dzielenie się wiedzą. Ciągle zajmuje się wieloma projektami, które można znaleźć na jego koncie w serwisie GitHub.

Umiejętności

  • Xamarin
  • .NET i C#
  • MvvM