Nitya Narasimhan

Mobile, Multi-Platform, Azure, PWA

Connect

Życiorys

Nitya ma doktorat z inżynierii komputerowej i jest poliglotą z ponad 20-letnim doświadczeniem przy badaniu i rozwijaniu oprogramowania. Jest również twórcą społeczności i organizatorem konferencji w regionie Greater New York City.

Obecnie jest starszym ambasadorem chmury w organizacji Microsoft Developer Relations. Koncentruje się na rozwoju aplikacji mobilnych i wieloplatformowych. Świetnie sobie radzi z wizualnym opowiadaniem historii, wykorzystując szkice i słownictwo wizualne do objaśniania złożonych technologii, utrwalania wiedzy i jej przypominania.

Zanim zaczęła pracować w firmie Microsoft, kierowała zespołami inżynieryjnymi (w startupach), uczyła programowania aplikacji mobilnych (na uczelniach) i opracowywała środowiska wieloekranowe nowej generacji (w przemyśle) jako zasłużony członek personelu technicznego w Motorola Research.

Jest autorem ponad 30 publikacji, zgłosiła ponad 10 patentów i przemawiała na niezliczonych konferencjach dla społeczności i przemysłu na różne tematy związane z oprogramowaniem i rozwijaniem umiejętności miękkich.

Umiejętności

  • Programowanie aplikacji mobilnych (Android, Flutter)
  • Projektowanie aplikacji internetowych (JavaScript, PWA)
  • Przetwarzanie w chmurze (Azure, Power Platform)
  • Wizualne notowanie (przewodniki wizualne)
  • Przetwarzanie rozproszone i wszechobecne (badania)

Urządzenia przenośne, chmura i wieloplatformowość

Projekty wizualnego opowiadania historii