Orin Thomas

IT Infrastructure / Operations / IT Pro / Azure

Connect

Życiorys

Orin Thomas jest głównym ambasadorem operacji w chmurze w firmie Microsoft. Napisał ponad 30 książek dla wydawnictwa Microsoft Press, obejmujących tematy takie jak system Windows Server, kliencki system Windows, platformy Azure i Microsoft 365, usługa Office 365, program System Center, program Exchange Server, zabezpieczenia oraz program SQL Server. Jako ambasador chmury skupiający się na operacjach IT, Orin szkoli i wspomaga społeczności techniczne, podnosi ich umiejętności oraz zbiera opinie dotyczące ulepszania produktów firmy Microsoft. Odbywa informatyczne studia doktoranckie w dziedzinie zabezpieczeń i zgodności w chmurze na uczelni Charles Sturt University.

Umiejętności

  • Infrastruktura
  • Windows Server
  • Operacje IT
  • Chmura hybrydowa
  • Zabezpieczenia
  • Architektura chmury