Rabia Williams

Development on Microsoft 365

Connect

Życiorys

Jestem ambasadorem deweloperów rozwiązań w chmurze. Pracuję dla firmy Microsoft, skupiam się na usłudze Microsoft Teams i programie Microsoft Graph. Jestem aktywnym członkiem zespołu ds. wzorców i praktyk platformy Microsoft 365 oraz osobą odpowiedzialną za interfejs wiersza polecenia platformy Microsoft 365.

Rozpoczęłam pracę jako deweloper platformy .NET; potem zajęłam się tworzeniem aplikacji niestandardowych w programie SharePoint. Ostatnio pracuję nad nowoczesnymi rozwiązaniami w programie SharePoint oraz aplikacji Teams, korzystając z platform SPFx i React oraz w niewielkim stopniu również platformy Azure. Zanim dołączyłam do zespołu ambasadorów chmury, pracowałam jako deweloper/konsultant. Byłam również specjalistą MVP firmy Microsoft odpowiedzialnym za programowanie dla pakietu Office. Współprowadzę podkast dotyczący platformy M365 zatytułowany 365 days of cloud (365 dni w chmurze). W każdym odcinku omawiamy tematy techniczne oraz zastanawiamy się, które rozwiązania się sprawdzają, a które nie w świecie platformy M365.

Umiejętności techniczne

  • Programowanie dla aplikacji Microsoft Teams za pomocą platformy SPFx
  • Microsoft Graph
  • Platforma SharePoint Framework (SPFx)
  • Programowanie na platformie NodeJS w językach TypeScript i ES6
  • React
  • Programowanie na platformie .NET w języku C#
  • Azure Functions
  • PowerShell