Steven Murawski

DevOps

Connect

Życiorys

Steven jest ambasadorem deweloperów rozwiązań w chmurze firmy Microsoft. Jego główny obszar zainteresowań to scenariusze z wykorzystaniem metodyki DevOps na platformie Azure (z większym akcentem na DevOps). Steven jest aktywnym członkiem społeczności Chef i WinOps. Zajmuje się także obsługą kilku projektów typu „open source”, takich jak Chef, Habitat i Test-Kitchen.

Przed przejściem do firmy Microsoft Steven był głównym inżynierem ds. projektowania oprogramowania w firmie Chef i inżynierem ds. niezawodności systemów w firmie Stack Overflow. Podczas pracy w firmie Stack Overflow Steven zapoczątkował korzystanie z konfiguracji żądanego stanu programu PowerShell.

Stevena można spotkać na różnych konferencjach. Jest także częstym gościem podkastów na tematy związane z operacjami i metodyką DevOps.

Umiejętności

  • DevOps
  • Kompilowanie i wydawanie
  • Systemy rozproszone
  • PowerShell
  • Ruby
  • Rust
  • Windows Server
  • Linux

Moje projekty