Yoshio Terada

Java

Connect

Życiorys

Dołączyłem do firmy Microsoft w 2015 r. Wcześniej, od 2005 roku, pracowałem w firmach Sun Microsystems i Oracle jako propagator języka Java.

Mam ponad 10 lat doświadczenia w pracy propagatora. Znalazłem się w gronie osób opisanych w publikacji „We are professional. 100 people energizing the world” (Jesteśmy profesjonalistami. 100 osób energetyzujących świat) przez japońską firmę medialną (NIKKEI) w 2013 r.

Jestem członkiem zarządu organizacji Japan Java User Group, a w 2016 r. zdobyłem tytuł Oracle Java Champion.

Mam nadzieję, że wszyscy użytkownicy języka Java, którzy korzystają z platformy Azure, są zadowoleni. Lubię język Java i społeczności Java.

Umiejętności

  • Java SE/EE
  • DevOps
  • Aplikacje natywne dla chmury
  • Mikrousługi
  • Kubernetes (AKS)