Każdy deweloper.  Każda aplikacja.  Każda platforma.

Firma Microsoft zamierza nabyć GitHub, czołową platformę do opracowywania oprogramowania o zasięgu globalnym.

Rozpocznij

Utwórz aplikację

Dodaj usługę

Zasoby