Najczęstsze pytania

Konta indywidualne kosztują ok. 19 USD, a konta firmowe ok. 99 USD (dokładna cena może być nieco inna w poszczególnych krajach i regionach). Jest to opłata jednorazowa i nie ma konieczności odnawiania.

Musisz zalogować się za pomocą konta Microsoft, które chcesz skojarzyć z kontem dewelopera. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz je utworzyć w procesie rejestracji. Trzeba też zapłacić za konto za pomocą karty Visa/Mastercard, konta PayPal (w miejscach, w których jest dostępne) lub kodu promocyjnego. Uwaga: karty kredytowe pre-paid nie są akceptowane.

Konta indywidualne są przeznaczone dla pojedynczych deweloperów pracujących na własny rachunek. Konta firmowe są przeznaczone dla organizacji i firm. Konta firmowe umożliwiają przesyłanie aplikacji z kilkoma dodatkowymi funkcjami. W przypadku rejestracji kont firmowych jest także prowadzona bardziej drobiazgowa weryfikacja mająca na celu potwierdzenie, że masz uprawnienia do założenia konta w imieniu firmy. Ta weryfikacja może potrwać od kilku dni do kilku tygodni i często obejmuje rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Twojej firmy. Oba typy kont umożliwiają przesyłanie aplikacji i usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy kont, lokalizacje i opłaty.

Jeśli mieszkasz lub prowadzisz działalność w obsługiwanym kraju lub regionie, możesz zarejestrować konto dewelopera i przesyłać aplikacje do sklepu Microsoft Store. Deweloperzy mieszkający lub prowadzący działalność w obsługiwanym kraju lub regionie mogą skorzystać z programu Azure.

Korzystając z konta dewelopera, możesz przesyłać aplikacje i gry na platformy handlowe firmy Microsoft, w tym do sklepu Microsoft Store. Pamiętaj, że zanim będzie można pobierać opłaty za publikowane produkty, konieczne jest potwierdzenie informacji podatkowych i dotyczących konta wypłat.

Tak. Musisz utworzyć to konto za pomocą konta Microsoft. Osoba zidentyfikowana za pomocą tego konta Microsoft będzie właścicielem konta i będzie mieć nad nim pełną kontrolę. Po utworzeniu konta możesz skojarzyć swoje konto w Centrum partnerskim z usługą Azure Active Directory w Twojej organizacji, a następnie dodać użytkowników do konta z odpowiednimi rolami i uprawnieniami.

Ten komunikat może się pojawiać, jeśli konto Microsoft używa adresu e-mail z domeną szkoły, uczelni lub firmy. Jeśli jest wyświetlany monit wskazujący, że adres e-mail jest używany z więcej niż jednym kontem, aby kontynuować, wybierz pozycję Konto osobiste. Jeśli mimo to nie możesz ukończyć procesu tworzenia konta, może być konieczne utworzenie nowego konta Microsoft za pomocą adresu e-mail, który nie jest skojarzony z Twoją organizacją, i zarejestrowanie się jako deweloper za jego pomocą.

Najpierw sprawdź, czy próbujesz się zalogować za pomocą konta Microsoft skojarzonego z kontem dewelopera. Jeśli tak, może pojawić się monit wskazujący, że adres e-mail jest używany z więcej niż jednym kontem. Wtedy aby kontynuować, musisz wybrać pozycję Konto osobiste. Jeśli nie widać tego monitu i na pewno używasz właściwego konta Microsoft, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Uwaga. Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Azure Active Directory w celu umożliwiania wielu użytkownikom uzyskiwania dostępu do konta dewelopera, upewnij się, że próbujesz się zalogować nie za pomocą konta Microsoft, lecz adresu e-mail, przy użyciu którego Twoja organizacja zapewniła Ci dostęp do konta dewelopera. Jeśli nadal masz problemy, zwróć się o pomoc do administratora usługi Azure AD swojej organizacji.

Pomoc dotyczącą rejestracji, dostępu do konta i innych problemów można uzyskać na naszej stronie pomocy technicznej.