Azure Red Shirt Dev Tour '17 ze Scottem Guthrie

Banner

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem chmury, czy doświadczonym specjalistą, na pewno czegoś się nauczysz z wydarzenia Azure Red Shirt Dev Tour. Całe wydarzenie Red Shirt Dev Tour poświęcone jest kodowaniu. Oto pokazy, których Scott Guthrie użył do kodowania na żywo i zademonstrowania, jak platforma Azure może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów najbardziej doskwierających deweloperom. Wypróbuj je samodzielnie, a jeśli będziesz mieć do nas jakieś pytania, skieruj je na @MSDEV.

Usługa Pokazy, dokumenty i samouczki
Azure Virtual Machines
VM Scale Sets
Azure App Service
Visual Studio Team Services
Programowanie mobilne za pomocą platformy Xamarin
Bazy danych
Kreator migracji bazy danych SQL
Azure Cosmos DB
Kontenery i platforma Docker
Azure Functions
Azure Logic Apps
Azure Cognitive Services
Azure Stack
Azure Advisor
Zestawy dostępności
Dyski zarządzane
Azure Security Center
Kontrola dostępu na podstawie ról na platformie Azure
Azure Monitor