Ilustracja przedstawiająca wykresy i pliki na telefonie

Zacieśnianie więzi z klientami

Wzmacniaj relacje z klientami i zwiększaj poziom ich zadowolenia dzięki funkcjom takim jak powiadomienia wypychane, oferty ukierunkowane oraz odpowiadanie na recenzje i opinie.

Poznaj swoich odbiorców

Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca wykres kołowy na laptopie

Definiowanie segmentów klientów

W pulpicie nawigacyjnym możesz zdefiniować segmenty klientów mogących potencjalnie zostać użytkownikami aplikacji, bazując na wybranych przez siebie kryteriach demograficznych lub dochodowych.

DEFINIUJ SEGMENTY
Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca ciężarówkę ciągnącą urządzenie z systemem Windows, na którym jest uruchomiona aplikacja

Oferty ukierunkowane

Pokazuj atrakcyjne, spersonalizowane treści wybranym segmentom klientów, aby wzmocnić zaangażowanie, lojalność i skłonność do zakupów.

PROMUJ OFERTY
Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca urządzenie w powiadomieniami wypychanymi

Kierowane powiadomienia wypychane

Z pulpitu nawigacyjnego możesz tworzyć i wysyłać powiadomienia wypychane do segmentów klientów używających Twoich aplikacji, dostosowując każde powiadomienie do konkretnej grupy odbiorców.

WYSYŁA POWIADOMIENIA

Prowadź eksperymenty i docieraj do klientów

Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca tablet otoczony rurkami i innym sprzętem naukowym

Testowanie A/B

Przeprowadź eksperymenty w swojej aplikacji, aby zmierzyć skuteczność zmian funkcji, zanim udostępnisz te zmiany wszystkim klientom.

WYKONUJ TESTY A/B
Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca osobę piszącą na laptopie

Opinie na temat aplikacji

Zachęć swoich klientów korzystających z systemu Windows 10 do przekazywania uwag, kierując ich do Centrum opinii, gdzie mogą przesyłać problemy, sugestie i głosy. Następnie przeglądaj ich opinie i odpowiadaj na nie w pulpicie nawigacyjnym.

ZBIERAJ OPINIE
Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca osobę podlewającą roślinę, która stopniowo rośnie

Odpowiadanie na opinie

Reaguj na opinie i kontaktuj się z klientami, odpowiadając im publicznie lub prywatnie. Odpowiedzi możesz zamieszczać na pulpicie nawigacyjnym lub wysyłać przez interfejs API typu REST.

REAGUJ NA OCENY
Ilustracja koncepcyjna przedstawiająca telefon, z którego wyłania się wykres danych 3D

Analiza zaangażowania

Za pomocą wymienionych poniżej raportów, możesz śledzić skuteczność działań mających zacieśnić więzi z klientami.