Zgodność aplikacji

Zapewnianie zgodności aplikacji klasycznych z systemem Windows 10 teraz i w przyszłości.

Przewodnik po zgodności z systemem Windows

Masz aplikacje napisane dla poprzednich wersji systemu Windows? Zapoznaj się z informacjami na temat zgodności aplikacji w systemie Windows 10.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opcje obsługi aktualizacji i uaktualnień

Dbaj o aktualność urządzeń, instalując najnowsze uaktualnienia funkcji w systemie Windows, i korzystaj z nowych opcji obsługi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows

Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows umożliwia testowe instalowanie i odinstalowywanie aplikacji Win32, identyfikowanie użycia nieudokumentowanych interfejsów API oraz uzyskiwanie porad dotyczących innych najlepszych rozwiązań związanych z wydajnością.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej korygowania aplikacji

Plan App Assure zapewnia pomoc w korygowaniu aplikacji bez dodatkowych kosztów dzięki kwalifikującej się subskrypcji z ponad 150 licencjami, jeśli ma się wdrożone najnowsze wersje oprogramowania firmy Microsoft, w tym Windows 10, Microsoft 365 Apps, Windows Virtual Desktop i Microsoft Edge.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Przechwycony ekran filmu wideo przedstawiającego sesję Windows as a Service (System Windows jako usługa) z konferencji Inspire

Sukces dzięki zgodności aplikacji w systemie Windows jako usłudze

Dołącz do rozmowy z Chrisem Jacksonem („The App Compat Guy”) i dowiedz się, jak od nowa stworzyć procesy i aplikacje lepiej dopasowane do systemu Windows jako usługi — zarówno pod kątem podstawowego systemu operacyjnego jak i funkcji opcjonalnych, które trzeba włączyć.

Proponowane

Obsługa aplikacji w modelu systemu Windows jako usługi

Model „system Windows jako usługa” (WaaS) umożliwia znaczne skrócenie cykli produktu, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości, dzięki innowacyjnemu, skoncentrowanemu na społeczności podejściu do testowania, wprowadzonemu przez firmę Microsoft dla systemu Windows 10.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pakiety aplikacji przy użyciu MSIX

MSIX jest nowym formatem pakietu aplikacji systemu Windows, który zapewnia nowoczesny proces tworzenia pakietów we wszystkich aplikacjach systemu Windows. MSIX jest formatem open-source i zachowuje funkcje istniejących pakietów, jednocześnie umożliwiając korzystanie z nowoczesnych funkcji wdrażania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Niejawny tester systemu Windows

Zostań niejawnym testerem systemu Windows i twórz wyjątkowe aplikacje przy użyciu najnowszych kompilacji w wersji Preview zestawu Windows SDK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ