Skompiluj napisane już przez siebie aplikacje dla systemu Windows

Mostek systemu Windows dla systemu iOS to projekt „open-source” firmy Microsoft zapewniający środowisko programistyczne Objective-C dla programu Visual Studio i obsługę interfejsów API systemu iOS.

Szybko rozpocznij pracę z mostkiem, używając systemu Windows 10.

1. Zainstaluj program Visual Studio Jeśli nie masz jeszcze programu Visual Studio, możesz bezpłatnie pobrać wersję Visual Studio Community. Nawet jeśli nie masz komputera, możesz wypróbować mostek, używając dostępnej do pobrania ewaluacyjnej maszyny wirtualnej i swojego ulubionego środowiska wirtualizacji.
2. Zainstaluj Mostek systemu Windows dla systemu iOS Zainstalowanie mostka jest bardzo łatwe. Wystarczy pobrać plik binarny z repozytorium GitHub i wypakować plik winobjc.zip w odpowiedniej lokalizacji na komputerze.
3. Tworzenie własnej aplikacji Zaimportuj swój projekt Xcode do programu Visual Studio za pomocą narzędzia vsimporter dostępnego w zestawie SDK lub zacznij pisać następną doskonałą aplikację platformy uniwersalnej systemu Windows w programie Visual Studio w języku Objective-C. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z narzędzia vsimporter, odwiedź naszą witrynę typu wiki.

Skompiluj mostek, korzystając ze źródła, jeśli chcesz go rozszerzyć lub współtworzyć rozwiązania w społeczności.

1. Zainstaluj program Visual Studio Jeśli nie masz jeszcze programu Visual Studio, możesz bezpłatnie pobrać wersję Visual Studio Community. Nawet jeśli nie masz komputera, możesz wypróbować mostek, używając dostępnej do pobrania ewaluacyjnej maszyny wirtualnej i swojego ulubionego środowiska wirtualizacji.
2. Klonowanie repozytorium klonuj nasze repozytorium GitHub, utwórz nową gałąź i przystąp do eksploracji. Jeśli znajdziesz nieobsługiwany interfejs API, utwórz zgłoszenie problemu, abyśmy dowiedzieli się, że ma to priorytetowe znaczenie.
3. Kompilowanie zestawu SDK Skompiluj mostek, używając rozwiązania programu Visual Studio dołączonego w katalogu /build. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej witrynie typu wiki.
4. Zainstaluj Mostek systemu Windows dla systemu iOS Po skompilowaniu zestawu SDK przejdź do folderu /build/SDKPackage/Release i wypakuj plik winobjc.zip w odpowiedniej lokalizacji na komputerze.
5. Tworzenie własnej aplikacji Zaimportuj swój projekt Xcode do programu Visual Studio za pomocą narzędzia vsimporter dostępnego w zestawie SDK lub zacznij pisać następną doskonałą aplikację platformy uniwersalnej systemu Windows w programie Visual Studio w języku Objective-C. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z narzędzia vsimporter, odwiedź naszą witrynę typu wiki.
6. Współtwórz rozwiązania Po zaakceptowaniu umowy CLA projektu prześlij żądanie ściągnięcia wraz z testami i zmianami kodu zestawu SDK, aby pomóc w ulepszaniu środowiska dla wszystkich.

Szybkie rozpoczynanie pracy z ewaluacyjną maszyną wirtualną

Wypróbuj środowisko programistyczne systemu Windows 10 bez marnowania czasu na wykonywane zwykle w takich sytuacjach konfigurowanie urządzenia na potrzeby programowania i testowania. Uruchom tę maszynę wirtualną na komputerze Mac lub PC, aby wypróbować 60-dniową wersję ewaluacyjną narzędzi i technologii w ramach platformy uniwersalnej systemu Windows w celu szybszego przeniesienia swojego istniejącego już kodu do systemu Windows.

W środowisku programistycznym systemu Windows 10 udostępniono wiele różnych implementacji maszyn wirtualnych zgodnych z najnowszą wersją i gotowych do użycia.

Wybierz odpowiednią implementację maszyny wirtualnej, aby rozpocząć programowanie w systemie Windows 10.

VMware Funkcja Hyper-V VirtualBox Parallels

Konferencja Build 201612

Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft dla maszyn wirtualnych z systemem Windows 10 zastępują wszelkie powodujące konflikt postanowienia licencyjne systemu Windows dołączone do maszyn wirtualnych.

Sprawdzanie, czy aplikacja dla systemu iOS jest zgodna z mostkiem

Dzięki naszemu internetowemu narzędziu do analizy aplikacji możesz szybko zacząć korzystać z mostka systemu Windows dla systemu iOS.

Ikona pliku IPA
Dowiedz się więcej

Polecany film

Wprowadzenie do zestawu Mostek systemu Windows dla systemu iOS

Szukasz krótkiego omówienia uruchamiania kodu Objective-C w systemie Windows? Obejrzyj film w witrynie Channel9.

Blog Tworzenie aplikacji dla systemu Windows

  * Przykłady aplikacji działających na urządzeniach z systemem Windows mają jedynie charakter ilustracyjny i są fikcyjne.
  * Niektóre informacje dotyczą wersji wstępnej produktu, która może zostać znacznie zmieniona przed wprowadzeniem na rynek. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, odnośnie do podanych tutaj informacji. Mostek systemu Windows dla systemu iOS nie jest związany z firmą Apple Inc., przez nią sponsorowany ani oficjalnie uznawany.
  Czy ta strona była przydatna?
  Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
  Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
  Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz