Symbol zastępczy z szarym tłem i znakiem wodnym wymiaru bez obrazka

Mostek systemu Windows dla systemu iOS

Dzięki temu projektowi „open-source” firmy Microsoft można zachować kod aplikacji dla iOS w języku Objective-C i połączyć wiele obsługiwanych struktur systemu iOS z nowymi funkcjami charakterystycznymi dla systemu Windows w celu zaimponowania milionom potencjalnych nowych użytkowników.

Wprowadzenie do mostka


1. Zainstaluj program Visual Studio

Jeśli nie masz jeszcze programu Visual Studio, możesz bezpłatnie pobrać wersję Visual Studio Community. Nawet jeśli nie masz komputera, możesz wypróbować mostek, używając dostępnej do pobrania ewaluacyjnej maszyny wirtualnej i swojego ulubionego środowiska wirtualizacji.

2. Zainstaluj Mostek systemu Windows dla systemu iOS

Zainstalowanie mostka jest bardzo łatwe. Wystarczy pobrać plik binarny z repozytorium GitHub i wypakować plik winobjc.zip w odpowiedniej lokalizacji na komputerze.

3. Tworzenie własnej aplikacji

Zaimportuj swój projekt Xcode do programu Visual Studio za pomocą narzędzia vsimporter dostępnego w zestawie SDK lub zacznij pisać następną doskonałą aplikację platformy uniwersalnej systemu Windows w programie Visual Studio w języku Objective-C. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z narzędzia vsimporter, odwiedź naszą witrynę typu wiki.

Jak przekonwertować aplikację dla systemu iOS na aplikację dla systemu Windows

Dowiedz się, jakie narzędzia będą automatycznie generować rozwiązania programu Visual Studio z projektu Xcode oraz dostarczać wszystko, co jest potrzebne do tworzenia natywnych aplikacji platformy UWP systemu Windows za pomocą języka Objective-C, który już znasz.

* Przykłady aplikacji działających na urządzeniach z systemem Windows mają jedynie charakter ilustracyjny i są fikcyjne.

* Niektóre informacje dotyczą wersji wstępnej produktu, która może zostać znacznie zmieniona przed wprowadzeniem na rynek. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, odnośnie do podanych tutaj informacji. Mostek systemu Windows dla systemu iOS nie jest związany z firmą Apple Inc., przez nią sponsorowany ani oficjalnie uznawany.