Przeanalizuj swoją aplikację dla systemu iOS

Przeciągnij i upuść plik IPA tutaj

Aby pomóc w sprawdzeniu skuteczności działania mostka systemu Windows dla systemu iOS w przypadku Twojej aplikacji, udostępniamy narzędzie do analizy aplikacji. Narzędzie przetestuje dany projekt i odwołania do struktur oraz klas używanych w projektach, które są obecnie obsługiwane przez mostek. Wyniki zostaną przedstawione bezpośrednio w przeglądarce. Narzędzie zidentyfikuje także używane w Twoim projekcie biblioteki i zestawy SDK innych firm oraz poinformuje, czy są one (lub biblioteki równoważne) dostępne w systemie Windows 10. Analiza stanowi zaledwie punkt wyjścia, ale daje dobry obraz tego, ile pracy będzie wymagane w celu przeniesienia danej aplikacji dla systemu iOS do systemu Windows 10.

Uwaga: W zależności od rozmiaru pliku IPA i liczby używanych przez niego bibliotek innych firm ukończenie analizy może trwać do kilku minut.

Trwa przekazywanie...

Nie zamykaj tego okna

Wyniki analizy

Poziom obsługiwania Twojej aplikacji: %

Chcesz zacząć z tego korzystać? Pobierz mostek z witryny GitHub

Przeznaczone dla systemu iOS (minimalna wersja systemu iOS )
Rozmiar pliku: MB

Struktury systemu iOS

Biblioteki innych firm

Ładowanie
Przekazując plik, akceptuję niniejsze postanowienia.

Jak wyeksportować plik IPA z projektu Xcode?

Aby skorzystać z narzędzia do analizy aplikacji, musisz wyeksportować niezaszyfrowany plik IPA z projektu Xcode. Oto jak to zrobić:

  1. W projekcie Xcode w menu Scheme (Schemat) na pasku zadań wybierz pozycję Generic iOS Device (Ogólne urządzenie z systemem iOS) lub podłączone urządzenie. Nie można utworzyć pliku IPA z kompilacji symulatora.
  2. Wybierz pozycje Product (Produkt) > Archive (Archiwizuj).
  3. W oknie Archives Organizer (Organizator archiwów) wybierz archiwum i kliknij pozycję Export (Eksportuj).
  4. Wybierz pozycję Save for Development Deployment (Zapisz w celu wdrażania programowania) i kliknij pozycję Next (Dalej). Powstały plik IPA zostanie podpisany kodem przy użyciu Twojego certyfikatu dewelopera.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w programie Xcode, aby wygenerować i zapisać plik IPA.

Co dalej?

Narzędzie do analizy aplikacji pozwala ogólnie ocenić, jak dany kod sprawdzi się w systemie Windows, ale najlepszym rozwiązaniem jest wypróbowanie mostka. Jeśli masz komputer PC, możesz pobrać mostek z witryny GitHub i wypróbować go ze swoją aplikacją. Jeśli masz komputer Mac, skorzystaj z jednej z naszych wirtualnych maszyn ewaluacyjnych (z systemem Windows 10, programem Visual Studio 2015 i mostkiem systemu Windows dla systemu iOS) w środowisku Parallels, VMware, Hyper-V lub VirtualBox. W razie wystąpienia problemów zgłoś je nam, pamiętając, że mostek systemu Windows dla systemu iOS to projekt typu „open source”, więc Twój wkład także jest mile widziany.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz