Kontrolki i wzorce

Ikony kontrolek i wzorców platformy uniwersalnej systemu Windows

Kontrolki stanowią elementy składowe używane do tworzenia interfejsu użytkownika. Udostępniamy ponad 45 kontrolek: od prostych przycisków po złożone kontrolki dotyczące danych (np. widok siatki).

Wzorzec to schemat łączenia kontrolek w celu utworzenia czegoś nowego.

Artykuły w tej sekcji zawierają wskazówki dotyczące projektowania i instrukcje w zakresie kodowania umożliwiające dodawanie kontrolek i wzorców w aplikacjach dla platformy uniwersalnej systemu Windows.

Wprowadzenie

Ogólne instrukcje dotyczące dodawania kontrolek i stosowania stylów kontrolek w języku XAML.

Indeks alfabetyczny

Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.