Programowanie aplikacji klasycznych

Twórz aplikacje klasyczne systemu Windows, które mogą być używane przez Twoich klientów do pracy lub do zabawy.

Twórz aplikacje klasyczne przy użyciu interfejsów API Win32 i COM, aby wykorzystać funkcje systemu operacyjnego: tworzenie interfejsu użytkownika, integracja z powłoką i systemem plików oraz obsługa funkcji sieciowych i funkcji zabezpieczeń.

Twórz aplikacje i usługi oparte na serwerze przy użyciu interfejsów API Win32 i COM, aby wykorzystać funkcje systemu operacyjnego: zarządzanie administrowaniem systemem i jego instalacją oraz technologie serwerowe, takie jak klastry trybu failover oraz zarządzanie plikami i miejscem na dysku.

Twórz gry i aplikacje multimedialne o wysokiej wydajności oraz atrakcyjne wizualnie animacje interfejsu użytkownika.

Dowiedz się o wielu powierzchniach interfejsu API przeznaczonych dla aplikacji klasycznych i serwerowych systemu Windows, w tym o interfejsach API Win32 i COM, zestawach interfejsu API, interfejsach API środowiska wykonawczego systemu Windows i interfejsach API platformy .NET Framework.

Azure RemoteApp

Zasoby chmurowe platformy Azure umożliwiają dostarczanie aplikacji jako zwirtualizowanego rozwiązania na wiele różnych typów urządzeń w celu zapewnienia spójnego środowiska aplikacji, które można skalować do scenariuszy dowolnej wielkości.

Samouczki i dokumentacja interfejsu API

Zobacz wszystko

Opracuj interfejs użytkownika, zintegruj funkcje powłoki i połącz zdarzenia, takie jak wprowadzanie danych przez użytkownika, aby stworzyć przykuwające uwagę środowisko użytkownika.

Dowiedz się, jak obsługiwać funkcje sieciowe i dostęp do Internetu oraz jak nimi zarządzać w aplikacjach klasycznych.

Programuj aplikacje obsługujące dźwięk i wideo oraz aplikacje i witryny internetowe zgodne z pakietem Windows Media.

Przejrzyj dokumentację interfejsów API i usług systemu oferowanych przez system Windows dla aplikacji klasycznych.

Za pomocą interfejsów API zabezpieczeń systemu Windows możesz programować aplikacje klasyczne przygotowane na scenariusze, w których bardzo istotne są zabezpieczenia, na przykład aplikacje do zarządzania danymi, przedstawiania ofert w sieci Web i obsługi przedsiębiorstw.

Dowiedz się o interfejsach API i usługach systemu Windows obsługujących działania diagnostyczne, od podstawowej obsługi błędów do profilowania wydajności i monitorowania sieci.

Dowiedz się więcej

Ten temat-mapa zawiera krótki opis poszczególnych funkcji technologii DirectX oraz scenariuszy związanych z aplikacjami systemu Windows, w których funkcje te zapewniają największe korzyści.

Twój czas jest cenny; nie warto poświęcać go w całości na wykonywanie rutynowych zadań systemowych. Harmonogram zadań monitoruje system i podejmuje decyzje, czy zainicjować zadania na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Certyfikat systemu Windows informuje klientów, że produkt, którym są zainteresowani, został przetestowany w celu zapewnienia możliwości obsługi o wysokiej jakości na platformie Windows.

Możesz przystąpić do testowania? Dowiedz się więcej o interfejsach API systemu Windows i narzędziach firmy Microsoft obsługujących testowanie i debugowanie Twojej aplikacji klasycznej.

Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.