Narzędzia

Za pomocą debugera WinDbg możesz debugować swoje aplikacje Win32 i sterowniki systemu Windows.

Za pomocą debugera programu Visual Studio możesz obserwować zachowanie aplikacji w czasie wykonywania i odszukiwać błędy logiki.

Ogólne wytyczne dotyczące debugowania

Utwórz podstawowy debuger reagujący na zdarzenia, powodujący występowanie wyjątków dotyczących punktu przerwania i przekazujący sterowanie wykonywaniem debugerowi

Dodaj do aplikacji kod umożliwiający obsługę błędów, aby sprawnie przywracać działanie po wystąpieniu nieoczekiwanych błędów.

Za pomocą manifestu XML zdefiniuj zdarzenia, które chcesz publikować w kanale lub sesji ETW w celu śledzenia albo rejestrowania zdarzeń na potrzeby rozwiązywania problemów.

Steruj obsługą wyjątków przez oprogramowanie i sprzęt oraz zapewnij obsługę debugerów we wszystkich językach programowania i na wszystkich urządzeniach.

Diagnozuj zawieszenia i zakleszczenia aplikacji, pobierając łańcuch oczekiwania dla jednego lub więcej wątków i obiektów synchronizacji.

Korzystaj z rozszerzonych informacji o funkcjach i stanie procesora oraz manipuluj nimi (np. Intel AVX). Ta opcja jest przeznaczona do obsługi aplikacji intensywnie korzystających z obliczeń zmiennoprzecinkowych.

Debugowanie w programie Visual Studio

Korzystaj ze wspólnych technik debugowania w przypadku aplikacji do obsługi aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego.

Korzystaj ze wspólnych technik debugowania do obsługi aplikacji natywnych i aplikacji Win32 napisanych w języku C++.

Narzędzia do diagnostyki graficznej pomagają debugować błędy graficzne w aplikacji lub grze DirectX.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz