Wdrażanie i obsługa

Instalator Windows

Efektywnie instaluj swoje aplikacje i ogranicz całkowity koszt posiadania (TCO) dla klientów.

Menedżer ponownego uruchamiania

Wyeliminuj konieczność ponownego uruchamiania systemu lub zmniejsz liczbę restartów wymaganą do ukończenia instalacji lub aktualizacji.

Usługi wdrażania systemu Windows

Skonfiguruj nowych klientów przy użyciu instalacji systemu Windows opartej na sieci bez instalacji z dysku.

Aplikacje izolowane i zestawy równoczesne

Ogranicz liczbę konfliktów, tworząc aplikacje izolowane, w których są określone wszystkie zmiany dla poszczególnych wersji.

Eksplorator gier

Bezpiecznie i atrakcyjnie prezentuj swoje gry w tym folderze niestandardowym w powłoce systemu Windows.

Twórz pakiety aplikacji i wdrażaj aplikacje ze Sklepu Windows

Wdrażaj i serwisuj aplikacje ze Sklepu Windows oraz zarządzaj nimi za pomocą pakietów aplikacji opartych na formacie OPC.


Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.