Diagnostyka i instrumentacja

Rozwiązywanie problemów

Zautomatyzuj zadania administracyjne na komputerach zdalnych i przekazuj dane innym częściom systemu operacyjnego i produktom, takim jak System Center Operations Manager lub Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM).

Za pomocą manifestu XML zdefiniuj zdarzenia, które chcesz publikować w kanale lub sesji ETW w celu śledzenia albo rejestrowania zdarzeń na potrzeby rozwiązywania problemów.

Dodaj kod umożliwiający obsługę błędów, aby sprawnie przywracać działanie po wystąpieniu nieoczekiwanych błędów.

Analizuj stan systemu i rozwiązuj problemy dotyczące wydajności, niezawodności i funkcjonalności.

Przechwytuj dane dotyczące stanu procesów (wszystkie lub wybrane) z uwzględnieniem zawartości adresów wirtualnych procesu, korzystając z funkcji klonowania rozwidleń POSIX dostępnej wewnętrznie w systemie Windows.

Ocena wydajności

Generuj powiadomienia dotyczące alertów na podstawie progów liczników wydajności w celu badania danych dotyczących wydajności, tworzenia sesji śledzenia zdarzeń, przechwytywania konfiguracji komputera i śledzenia wywołań interfejsu API w niektórych bibliotekach DLL systemu Win32.

Analizuj wydajność działania swoich aplikacji, identyfikuj „wąskie gardła” w systemie i dostosowuj wydajność systemu oraz aplikacji.

Udostępnij użytkownikom uproszczone metody rozwiązywania problemów sieciowych, integrując ze swoją aplikacją rozszerzalne narzędzie do rozwiązywania problemów.

Przechwytuj ruch sieciowy na potrzeby wyświetlania i analizy. Analizuj przechwycone dane za pomocą metod zdefiniowanych przez użytkowników i wyodrębniaj dane ze zdefiniowanych parserów protokołów.

Usprawnianie środowiska użytkownika

Korzystając z uzyskanych od firmy Microsoft raportach o błędach dotyczących swoich klientów, pomagaj im w rozwiązywaniu problemów i dopilnuj, aby nie utracili danych w przypadku awarii aplikacji.

Zautomatyzuj proces naprawiania najczęstszych problemów, które można wykryć i które klient może napotkać podczas korzystania z Twojej aplikacji.

Zapisuj dane i informacje o stanie w przypadku konieczności zamknięcia aplikacji na skutek nieobsługiwanego wyjątku lub braku odpowiedzi ze strony aplikacji. Następnie uruchom ponownie aplikację, jeśli jest to wymagane.

Praca z aplikacjami specjalistycznymi

Dotyczy kontrolek ActiveX. Wyświetlaj dane z liczników wydajności (w czasie rzeczywistym i zarejestrowane wcześniej), takie jak dane dotyczące pamięci, dysku i procesora.

Dotyczy aplikacji mobilnych. Określ z poziomu aplikacji przepustowość pasma i informacje dotyczące opóźnienia w celu zoptymalizowania działania aplikacji.

Dla deweloperów narzędzi. Uzyskaj informacje o obecnie uruchomionych aplikacjach i uprość tworzenie narzędzi, takich jak debugery.

Przechwytuj dane dotyczące profili wątków, takie jak czas cyklu i przyczyny przełączania kontekstu, a także dane dotyczące liczników wydajności sprzętu.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz