Usługi firmy Microsoft

Firma Microsoft oferuje bogaty zestaw usług sieci Web, których można użyć jako elementów do budowania własnych aplikacji. Na przykład usługi Microsoft Azure umożliwiają rozszerzenie możliwości powiadamiania i wydajności danych. Możesz użyć usług Bing w celu skorzystania z ich potężnych możliwości wyszukiwania. Usługi Xbox Live umożliwiają połączenie Twojej gry ze światową społecznością entuzjastów gier. Te rozwiązania oszczędzają czas i zmniejszają koszty tworzenia własnych podstawowych usług sieci Web, dzięki czemu możesz skupić się na dodawaniu unikatowych funkcji i wartości, które zapewnią sukces rynkowy Twojej gry.

Korzystanie z usług

REST jest najczęściej używaną technologią wywoływania usług. Przegląd technologii REST można znaleźć a artykułach Wprowadzenie do usług o architekturze REST i Więcej informacji o technologii REST, jednak krótko mówiąc, usługi REST są lokalizowane na podstawie unikatowych identyfikatorów URI, a na potrzeby interakcji z usługą używają standardowych poleceń języka HTML, takich jak GET, POST, PUT i DELETE. Dzięki temu, że usługi REST bazują na języku HTTP, można uzyskiwać do nich dostęp z wielu różnych platform. W niektórych przypadkach biblioteki specyficzne dla języka mogą wyodrębnić niektóre szczegóły i uprościć wywoływanie usług REST. Specyficzne dla języka pakiety SDK usług Azure oraz narzędzia dla wybranych platform można znaleźć na stronie Pliki do pobrania platformy Microsoft Azure.

Usługi Azure

Powrót na górę

Microsoft Azure to platforma w chmurze należąca do firmy Microsoft. Udostępnia ona kompletny zestaw zintegrowanych usług (razem z infrastrukturą i platformą) umożliwiających zbudowanie i wdrożenie aplikacji oraz zarządzanie nią.

Usługi obliczeniowe

Usługa Opis

Maszyny wirtualne

Uruchamianie maszyn wirtualnych systemów Windows Server i Linux.

Usługi w chmurze

Wdrażanie wysoko dostępnych, nieskończenie skalowalnych aplikacji i interfejsów API.

Usługi sieci Web i usługi mobilne

Usługa Opis

Usługi mobilne

Budowanie i hostowanie zaplecza aplikacji mobilnych.

Usługa aplikacji (Preview)

Tworzenie aplikacji sieci Web oraz aplikacji mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia.

Aplikacje sieci Web

Tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web dla Twojej firmy.

Aplikacje mobilne

Następna wersja usług mobilnych umożliwiająca budowanie i hostowanie zaplecza aplikacji mobilnych.

Aplikacje logiki

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystanie z nich między chmurami.

Aplikacje interfejsu API

Proste budowanie interfejsów API chmury i korzystanie z nich.

Zarządzanie interfejsami API

Publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników.

Centra powiadomień

Skalowalna infrastruktura powiadomień wypychanych dla każdej platformy.

Mobile Engagement

Zarządzana danymi platforma zaangażowania użytkowników umożliwiająca zwiększenie wydajności.

Dane i magazyn

Usługa Opis

Baza danych SQL

Zarządzana relacyjna baza danych SQL działająca jako usługa.

Baza danych DocumentDB

Działająca jako usługa zarządzana baza danych dokumentów inna niż SQL.

Pamięć podręczna Redis

Wysoka przepływność danych i krótki czas dostępu do danych pozwalają na tworzenie szybkich i skalowalnych aplikacji.

Magazyn

Niezawodny i skalowalny magazyn w chmurze o dużej dostępności.

Magazyn StorSimple

Hybrydowy magazyn w chmurze dla przedsiębiorstw.

Usługa Wyszukiwanie systemu Azure

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa.

Baza danych HBase w usłudze HDInsight

Baza danych inna niż SQL oparta na technologii Hadoop.

Analiza

Usługa Opis

HDInsight

Inicjowanie obsługi zarządzanych klastrów Hadoop.

System Storm w usłudze HDInsight

Umożliwia tworzenie rozproszonych rozwiązań przetwarzających dane w czasie rzeczywistym w środowisku Azure.

Analiza strumienia

Strumieniowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym.

Technologia Hadoop w usłudze HDInsight

Udostępnia środowisko oprogramowania zaprojektowane na potrzeby analizowania i raportowania wielkich danych oraz zarządzania nimi.

Internet rzeczy

Usługa Opis

Centra zdarzeń

Przyjmowanie danych telemetrycznych z milionów urządzeń.

Analiza strumienia

Przetwarzanie strumienia danych w czasie rzeczywistym.

Praca w sieci

Usługa Opis

Sieć wirtualna

Aparat powiadomień wypychanych do wysyłania komunikatów.

ExpressRoute

Dedykowane światłowodowe połączenia sieci prywatnej z systemem Azure.

Menedżer ruchu

Równoważenie obciążenia ruchu przychodzącego na potrzeby wysokiej wydajności i dostępności.

Multimedia i sieć CDN

Usługa Opis

Groove

Połącz swoją aplikację lub witrynę internetową z usługą muzyczną firmy Microsoft.

Usługi multimediów

Kodowanie, przechowywanie i strumieniowanie wideo i dźwięku.

Sieć CDN

Dostarczanie zawartości do użytkowników końcowych za pomocą sieci centrów danych.

Integracja rozwiązań hybrydowych

Usługa Opis

Usługi BizTalk

Integracja przedsiębiorstwa i chmury.

Magistrala usług

Utrzymanie połączenia między środowiskami chmur prywatnych i publicznych.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

Usługa Opis

Usługa Active Directory systemu Azure

Synchronizowanie katalogów lokalnych i włączanie logowania jednokrotnego.

Multi-Factor Authentication

Zabezpieczanie dostępu do danych i aplikacji za pomocą dodatkowego poziomu uwierzytelniania.

Usługi dla deweloperów

Usługa Opis

Visual Studio Online

Planowanie, budowanie i dostarczanie oprogramowania z jednego miejsca.

Application Insights

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów w celu ulepszenia witryn internetowych.

Marketplace

Sklep online, który oferuje aplikacje, dodatki i dane programowe: certyfikowane, typu open source i społecznościowe, a wszystko wstępnie skonfigurowane dla platformy Azure.

Zarządzanie

Usługa Opis

Harmonogram

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów.

Automatyzacja

Upraszczanie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów.

Wgląd w dane operacyjne

Gromadzenie, wyszukiwanie i wizualizowanie danych z różnych maszyn lokalnych i w chmurze.

Magazyn kluczy

Zabezpieczanie kluczy i kluczy tajnych oraz zarządzanie nimi.

Usługi Bing

Powrót na górę

Platforma Bing udostępnia pełny zestaw usług wyszukiwania, rozpoznawania mowy, mapy, usługi powiązane z reklamami na mapach, co umożliwia użycie w aplikacji obszernych informacji zebranych z Internetu.

Usługa Opis

Mapy

Korzystanie w aplikacjach z map, zdjęć satelitarnych i usług lokalizacyjnych.

Mowa

Integrowanie mowy z aplikacjami.

Translator

Tłumaczenie tekstu z jednego języka na inny.

Wyszukiwanie

Wstawianie wyników wyszukiwania do aplikacji.

Synonimy

Znajdywanie alternatywnych wyrazów odnoszących się do rzeczywistych osób, miejsc i lokalizacji.

Reklamy

Zarabianie na reklamach w aplikacji.

Usługi Xbox Live

Powrót na górę

Usługi Xbox Live udostępniają w grach następujące elementy:

  • Statystyki dla graczy
  • Tryb dla wielu graczy
  • Osiągnięcia
  • Tablice wyników
  • Wyzwania
  • Sieć społecznościowa
  • Aplikacja SmartGlass

Aby móc korzystać z tych usług, utwórz konto jako niezależny deweloper platformy Xbox One.

Usługi pakietu Office

Powrót na górę

Pakiet Microsoft Office udostępnia usługi ułatwiające uwierzytelnianie oraz zintegrowanie Twojej aplikacji z pakietem Office i usługą OneDrive.

Usługi Office 365

Usługa Opis

Interfejsy API architektury REST

Tworzenie rozwiązań umożliwiających uzyskiwania dostępu do danych klientów w usłudze Office 365 i interakcji z tymi danymi.

Interfejs API komunikacji z usługami

Umożliwia administratorom uzyskiwanie informacji o kondycji usługi w czasie rzeczywistym, a także zapewnia komunikację z Centrum wiadomości dla domen, których są właścicielami lub którymi zarządzają w imieniu swoich klientów.

Inne usługi pakietu Office

Usługa Opis

Usługi Windows Live

Ułatwiają integrację aplikacji z usługami, takimi jak konto Microsoft, OneDrive i Outlook.com.

OneDrive

Umożliwia dostęp do plików, zarządzanie nimi i ich udostępnianie.

OneNote

Interfejs API usługi OneNote działa w dostępnej na całym świecie chmurze firmy Microsoft. Umożliwia on wysyłanie danych z Twojej aplikacji do usługi OneDrive użytkownika. Interfejs API zapisuje dane w notesie usługi OneNote. Umożliwia również uruchamianie funkcji OCR dla obrazów, renderowanie stron sieci Web jako obrazów-migawek i nie tylko.

Yammer

Włączanie społecznościowych usług Yammer do aplikacji.

Skype

Integrowanie z wiadomościami błyskawicznymi i możliwościami sygnalizowania obecności w usługach Skype i Skype dla firm.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dołącz do nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook webchat line