Windows 10 SDK

Zestaw Windows 10 SDK (10.0.19041.0) dla systemu Windows 10 w wersji 2004 oferuje najnowsze nagłówki, biblioteki, metadane i narzędzia do tworzenia aplikacji dla systemu Windows 10.

Ten zestaw SDK służy do tworzenia aplikacji platformy UWP (Universal Windows Platform) i interfejsu Win32 dla systemu Windows 10 w wersji 20H2 oraz wcześniejszych wersji systemu Windows.

Rozpoczęcie

Zestaw SDK systemu Windows 10 można uzyskać na dwa sposoby: zainstalować go z tej strony, wybierając link pobierania, lub wybrać pozycję „Zestaw SDK systemu Windows 10 (10.0.19041.0)” w składnikach opcjonalnych instalatora programu Visual Studio 2019.

Zanim rozpoczniesz instalację tego zestawu SDK:

 1. Przejrzyj wszystkie wymagania systemowe.
 2. Przed przystąpieniem do instalacji zamknij program Visual Studio 2019.
 3. Zapoznaj się z informacjami o wersji i znanymi problemami.
POBIERZ INSTALATOR POBIERZ PLIK ISO Zaktualizowano: 16.12.2020

Wymagania systemowe

Ten zestaw Windows SDK ma następujące minimalne wymagania systemowe:

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Opracowywanie aplikacji dla platformy UWP (Universal Windows Platform)
  • Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional, Education i Enterprise (wersje LTSB i S nie są obsługiwane)
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 (tylko obsługa przez wiersz polecenia)
 • Opracowywanie aplikacji interfejsu Win32
  • Windows 10 wersja 1507 lub nowsza
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 (tylko obsługa przez wiersz polecenia)
  • Windows 8.1
  • Windows 7 z dodatkiem SP1

(Nie wszystkie narzędzia są obsługiwane we wcześniejszych systemach operacyjnych)

Wymagania sprzętowe

 • Procesor: 1,6 GHz lub szybszy
 • 1 GB pamięci RAM
 • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Dodatkowe wymagania stawiane przez zestaw SDK

Proces instalacji w systemie Windows 8.1 i we wcześniejszych systemach operacyjnych wymaga aktualizacji KB2999226. Aby przeprowadzić instalację za pośrednictwem usługi Windows Update, upewnij się, że przed rozpoczęciem instalowania zestawu Windows SDK usługa Microsoft Update zainstalowała najnowsze zalecane aktualizacje i poprawki.

Co nowego

Zestaw Windows 10 SDK dla systemu Windows 10 w wersji 2004 zapewnia interesujące nowe interfejsy API oraz zaktualizowane narzędzia do tworzenia aplikacji systemu Windows. Dowiedz się więcej na temat nowych funkcji zawartych w wersji 2004 systemu Windows 10.

interfejsy API

Aby sprawdzić nowe interfejsy API wprowadzone w systemie Windows 10 w wersji 2004, zobacz: Co nowego w systemie Windows 10 dla deweloperów, kompilacja 19041.

Usunięcie biblioteki api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib

W tej wersji zestawu Windows SDK została usunięta biblioteka api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib. Aplikacje połączone z biblioteką api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib mogą zamiast niej korzystać teraz z biblioteki OneCoreUAP.lib.

Usunięcie biblioteki irprops.lib

W tej wersji zestawu Windows SDK została usunięta biblioteka irprops.lib. Aplikacje połączone z biblioteką irprops.lib mogą zamiast niej korzystać teraz z biblioteki bthprops.lib.

Usunięcie elementów wuapicommon.h i wuapicommon.idl

W tej wersji przeniesiono element ENUM tagServerSelection z nagłówka wuapicommon.h do wuapi.h i usunięto ten pierwszy nagłówek. Jeśli chcesz użyć elementu ENUM tagServerSelection, dołącz nagłówek wuapi.h lub wuapi.idl.

Pakiet interfejsów API WinRT systemu Windows 10

Pakiet interfejsów API WinRT systemu Windows 10 umożliwia dodanie obsługi najnowszego interfejsu API środowiska wykonawczego systemu Windows do bibliotek i aplikacji platform .NET Framework 4.5+ i .NET Core 3.0+. Aby uzyskać dostęp do pakietu interfejsów API WinRT systemu Windows 10, zobacz Pakiet NuGet Microsoft.Windows.SDK.Contracts.

Uniwersalne środowisko uruchomieniowe języka C (UCRT)

Rodzina funkcji printf jest teraz zgodna z regułami zaokrąglania IEEE 754 podczas drukowania dokładnie przedstawianych liczb zmiennoprzecinkowych i uwzględnia żądany tryb zaokrąglania określony w wywołaniu metody fesetround. Starsze działanie jest dostępne w przypadku połączenia z elementem legacy_stdio_float_rounding.obj.

Narzędzia

Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows

W tej wersji zestawu Windows SDK dodano nowe interfejsy API do listy obsługiwanych interfejsów API w zestawie certyfikacji aplikacji i Sklepie Windows. Jeśli interfejsy API, które znajdują się na liście obsługiwanych, są wyszarzone lub wyłączone w programie Visual Studio, można uzyskać do nich dostęp, wprowadzając niewielką zmianę w pliku źródłowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ten znany problem.

Oprócz dodania interfejsów API wprowadzono następujące zmiany w testach:

Zaktualizowane testy:

 • Test ValidateContentUriRules będzie miał charakter tylko informacyjny. Niepowodzenia testu będą prezentowane jako ostrzeżenia.

Usunięte testy

 • Test dostępu WebView WinRT dla aplikacji internetowych
 • Test PackageSizeCheck dla aplikacji platformy UWP
 • Test SupportedApi dla aplikacji korzystających z mostka dla aplikacji klasycznych
 • Test AppContainerCheck funkcji BinScope dla aplikacji platformy UWP
 • Test ServiceWorker dla wszystkich typów aplikacji

Nowe testy

 • Test wysokiej wartości DPI. Nowy test dla aplikacji korzystających z mostka dla aplikacji klasycznych, który sprawdza, czy aplikacja korzysta z funkcji rozpoznawania wartości DPI, i zwraca ostrzeżenie, jeśli nie zostało to określone. Ten test zachęca do tworzenia aplikacji rozpoznających wartości DPI monitora. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wartości DPI, zobacz Tworzenie aplikacji klasycznych z wysoką wartością DPI w systemie Windows.

Kompilator wiadomości (mc.exe)

Wprowadzono następujące aktualizacje:

 • Wykrywanie znacznika kolejności bajtów (BOM) w plikach mc. Jeśli plik mc zaczyna się od znacznika BOM UTF-8, zostanie odczytany jako plik z kodowaniem UTF-8. Jeśli zaczyna się od znacznika BOM UTF-16LE, zostanie odczytany jako plik z kodowaniem UTF-16LE. Jeśli wprowadzono parametr -u, plik zostanie odczytany jako plik z kodowaniem UTF-16LE. W przeciwnym razie zostanie odczytany przy użyciu bieżącej strony kodowej (CP_ACP).
 • Unikanie problemów z regułą jednej definicji (ODR) w generowanych przez kompilator wiadomości pomocnikach ETW języka C/C++ powodowanych przez konflikt makr konfiguracji (na przykład jeśli dwa pliki cpp z niezgodnymi definicjami elementu MCGEN_EVENTWRITETRANSFER są połączone z tym samym plikiem binarnym, generowane przez kompilator wiadomości pomocniki ETW będą przestrzegać definicji elementu MCGEN_EVENTWRITETRANSFER w poszczególnych plikach cpp zamiast arbitralnie wybierać jedną lub drugą).

Preprocesor śledzenia systemu Windows (tracewpp.exe)

Wprowadzono następujące aktualizacje:

 • Obsługa plików wejściowych (ini, tpl i kodu źródłowego) w formacie Unicode. Pliki wejściowe rozpoczynające się od znacznika kolejności bajtów (BOM) UTF-8 lub UTF-16 zostaną odczytane jako pliki z kodowaniem Unicode. Pliki wejściowe, które nie rozpoczynają się od znacznika BOM, zostaną odczytane przy użyciu bieżącej strony kodowej (CP_ACP). W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami w przypadku wprowadzenia parametru -UnicodeIgnore w wierszu polecenia pliki rozpoczynające się od znacznika BOM UTF-16 będą traktowane jako puste.
 • Obsługa plików wyjściowych (tmh) w formacie Unicode. Domyślnie pliki wyjściowe będą kodowane przy użyciu bieżącej strony kodowej (CP_ACP). Aby wygenerować pliki wyjściowe w formacie Unicode, użyj parametrów wiersza polecenia -cp:UTF-8 lub -cp:UTF-16.
 • Zmiana działania: narzędzie tracewpp konwertuje teraz cały tekst wejściowy na format Unicode, wykonuje przetwarzanie w formacie Unicode i konwertuje tekst wyjściowy na określone kodowanie wyjściowe. We wcześniejszych wersjach narzędzia tracewpp unikano konwersji na format Unicode i wykonywano przetwarzanie tekstu z założeniem jednobajtowego zestawu znaków. Może to prowadzić do zmian działania, gdy pliki wejściowe nie są zgodne z bieżącą stroną kodową. W tych przypadkach, w których jest to problem, rozważ przekonwertowanie plików wejściowych na format UTF-8 (ze znacznikiem BOM) i/lub użycie parametru wiersza polecenia -cp:UTF-8 w celu uniknięcia niejednoznaczności kodowania.

TraceLoggingProvider.h

Wprowadzono następujące aktualizacje:

 • Unikanie problemów z regułą jednej definicji (ODR) powodowanych przez konflikt makr konfiguracji (na przykład jeśli dwa pliki cpp z niezgodnymi definicjami elementu TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER są połączone z tym samym plikiem binarnym, pomocniki TraceLoggingProvider.h będą przestrzegać definicji elementu TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER w poszczególnych plikach cpp zamiast arbitralnie wybierać jedną lub drugą).
 • W kodzie C++ zaktualizowano makro TraceLoggingWrite w celu poprawy udostępniania kodu między podobnymi zdarzeniami za pomocą szablonów variadic.

Podpisywanie aplikacji przy użyciu funkcji Device Guard — podpisywanie

Ułatwiamy podpisywanie aplikacji. Device Guard — podpisywanie to funkcja narzędzia Device Guard dostępna w sklepie Microsoft Store dla Firm i Instytucji Edukacyjnych. Podpisywanie umożliwia firmom zapewnienie, że każda aplikacja pochodzi z zaufanego źródła. Naszym celem jest ułatwienie podpisywania pakietów MSIX. Zapoznaj się z dokumentacją funkcji Device Guard — podpisywanie.

Przykłady

Przykładowe aplikacje systemu Windows 10 są teraz dostępne za pośrednictwem usługi GitHub. Można przeglądać kod w witrynie GitHub, sklonować osobistą kopię repozytorium za pomocą narzędzia Git lub pobrać archiwum wszystkich przykładów w formacie zip. Jesteśmy zainteresowani opiniami, więc w razie problemów lub pytań utwórz zgłoszenie problemu w repozytorium. Te przykłady są przeznaczone do uruchamiania na komputerach, urządzeniach przenośnych i przyszłych urządzeniach obsługujących platformę uniwersalną systemu Windows (UWP).

Poprzednie wersje zestawu SDK

Udostępnione wcześniej zestawy SDK i emulatory, w tym szczegółowe informacje o aktualizacjach, można znaleźć na stronie archiwum.

Uniwersalizacja aplikacji dla interfejsów API

Jeśli używasz nowych interfejsów API, rozważ napisanie aplikacji w taki sposób, aby działała poprawnie na największej liczbie urządzeń z systemem Windows 10. W aplikacji adaptacyjnej nowe funkcje stają się dostępne, gdy urządzenie i wersja systemu Windows je obsługują. W przeciwnym razie można korzystać tylko z funkcji dostępnych na dedykowanej wersji platformy. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące implementacji, zobacz artykuł na temat kodu adoptującego się do wersji.

Informacje o wersji i znane problemy

Aktualizacja serwisowa zestawu SDK systemu Windows 10 w wersji 2004 (wydana 16.12.2020) zawiera następujące poprawki. Jeśli napotkasz te problemy, zalecamy jak najszybsze zaktualizowanie wersji zestawu SDK, aby ich uniknąć:

 • Usunięto nieprzewidywalne i trudne do zdiagnozowania awarie występujące w przypadku łączenia zarówno bibliotek parasolowych, jak i natywnych bibliotek systemu operacyjnego (na przykład onecoreuap.lib i kernel32.lib)
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający działanie narzędzia AppVerifier
 • Rozwiązano problem, który powodował niepowodzenie zestawu WACK i zwrócenie błędu „Włączenie testu HighVersionLie przez zadanie nie powiodło się”

Aby uzyskać informacje o znanych problemach, zobacz winapi-sdk — pytania i odpowiedzi.

Deweloperzy mogą przesyłać nowe żądania funkcji za pośrednictwem aplikacji Centrum opinii, w kategorii „Platforma dla deweloperów/interfejs API”.

Więcej zasobów

Pliki do pobrania i narzędzia

Pobierz najnowsze wersje programu Visual Studio oraz narzędzi programistycznych dla systemu Windows 10.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Archiwum zestawu SDK

Znajdź poprzednie wersje zestawu Windows SDK i innych narzędzi.

ZOBACZ ARCHIWUM

Blog dotyczący systemu Windows

Zasubskrybuj nasz blog, aby być na bieżąco z najnowszymi pakietami testowymi zestawu SDK.

OTRZYMUJ NOWE INFORMACJE O PAKIETACH TESTOWYCH ZESTAWU SDK

Arkusz z informacjami o cyklu życia systemu Windows

Znajdź najważniejsze daty aktualizacji wersji systemu Windows i końca wsparcia technicznego.

ZOBACZ ARKUSZ INFORMACYJNY