Windows 10 SDK

Zestaw Windows 10 SDK (10.0.18362.0) dla systemu Windows 10, wersja 1903 oferuje najnowsze nagłówki, biblioteki, metadane i narzędzia do tworzenia aplikacji dla systemu Windows 10.

Ten zestaw SDK służy do tworzenia aplikacji platformy UWP (Universal Windows Platform) i interfejsu Win32 dla systemu Windows 10, wersja 1903, a także wcześniejszych wersji systemu Windows.

Rozpoczęcie

Zestaw Windows 10 SDK można uzyskać na dwa sposoby. Możesz go zainstalować z tej witryny, wybierając link pobierania. Możesz też wybrać tę wersję zestawu Windows 10 SDK (10.0.18362.0) w składnikach opcjonalnych instalatora programu Visual Studio 2019.

Zanim rozpoczniesz instalację tego zestawu SDK:

 1. Przejrzyj wszystkie wymagania systemowe poniżej.
 2. Przed przystąpieniem do instalacji zamknij program Visual Studio 2019.
 3. Przejrzyj znane problemy poniżej.

Wymagania systemowe

Ten zestaw Windows SDK ma następujące minimalne wymagania systemowe:

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Opracowywanie aplikacji dla platformy UWP (Universal Windows Platform)
  • Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional, Education i Enterprise (wersje LTSB i S nie są obsługiwane)
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 (tylko obsługa przez wiersz polecenia)
 • Opracowywanie aplikacji interfejsu Win32
  • Windows 10 wersja 1507 lub nowsza
  • Windows Server 2016: Standard i Datacenter
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 7 z dodatkiem SP1

(Nie wszystkie narzędzia są obsługiwane we wcześniejszych systemach operacyjnych)

Wymagania sprzętowe

 • Procesor: 1,6 GHz lub szybszy
 • 1 GB pamięci RAM
 • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Dodatkowe wymagania stawiane przez zestaw SDK

Proces instalacji w systemie Windows 8.1 i we wcześniejszych systemach operacyjnych wymaga aktualizacji KB2999226. Aby przeprowadzić instalację za pośrednictwem usługi Windows Update, upewnij się, że przed rozpoczęciem instalowania zestawu Windows SDK usługa Microsoft Update zainstalowała najnowsze zalecane aktualizacje i poprawki.

Co nowego

Zestaw Windows 10 SDK dla systemu Windows 10 w wersji 1903 zapewnia interesujące nowe interfejsy API oraz zaktualizowane narzędzia do tworzenia aplikacji systemu Windows. Dowiedz się więcej na temat nowych funkcji zawartych w wersji 1903 systemu Windows 10.

interfejsy API

Aby sprawdzić nowe interfejsy API wprowadzone w systemie Windows 10 w wersji 1903, zobacz: Co nowego w systemie Windows 10 dla deweloperów, kompilacja 18362.

Pakiet interfejsów API WinRT systemu Windows 10

Pakiet interfejsów API WinRT systemu Windows 10 umożliwia dodanie obsługi najnowszego interfejsu API środowiska wykonawczego systemu Windows do bibliotek i aplikacji platform .NET Framework 4.5+ i .NET Core 3.0+. Aby uzyskać dostęp do pakietu interfejsów API WinRT systemu Windows 10, zobacz Pakiet NuGet Microsoft.Windows.SDK.Contracts.

Narzędzia

Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows

W tej wersji zestawu Windows SDK dodano nowe interfejsy API do listy obsługiwanych interfejsów API w zestawie certyfikacji aplikacji i Sklepie Windows. Jednak niektóre z tych interfejsów nadal będą wyszarzone lub wyłączone w programie Visual Studio. Aby uzyskać dostęp do tych interfejsów API w aplikacji, zobacz ten znany problem. Pełną listę interfejsów API dodanych do listy obsługiwanych interfejsów API dla systemu Windows (kompilacja 1903) można znaleźć tutaj.

MC.EXE

Wprowadziliśmy kilka ważnych zmian w generowaniu kodu C/C++ ETW przez kompilator wiadomości (MC lub mc.exe):
Kompilator wiadomości (mc.exe)

 • Przełącznik „-mof” (służący do generowania pomocników ETW zgodnych z systemem XP) jest uznawany za przestarzały i zostanie usunięty z przyszłej wersji narzędzia mc.exe. Usunięcie tego przełącznika spowoduje, że wygenerowane pomocniki ETW będą oczekiwały systemu Vista lub nowszego.
 • Przełącznik „-A” (służący do generowania plików BIN używających kodowania zamiast standardu Unicode) jest uznawany za przestarzały i zostanie usunięty z przyszłej wersji narzędzia mc.exe. Usunięcie tego przełącznika spowoduje, że wygenerowane pliki BIN będą używać kodowania ciągów Unicode.
 • Zachowanie przełącznika „-A” uległo zmianie. Przed wprowadzeniem zestawu SDK rocznicowej aktualizacji systemu Windows 1607 w przypadku używania przełącznika -A pliki BIN były kodowane przy użyciu strony kodowej ANSI systemu kompilacji. W zestawie SDK rocznicowej aktualizacji systemu Windows 1607 SDK zachowanie programu mc.exe przypadkowo uległo zmianie na kodowanie plików BIN za pomocą strony kodowej OEM systemu kompilacji. W zestawie 19H1 SDK wcześniejsze zachowanie programu mc.exe zostało przywrócone i teraz pliki BIN są kodowane za pomocą strony kodowej ANSI systemu kompilacji. Przełącznik -A jest przestarzały, ponieważ pliki BIN kodowane w standardzie ANSI nie oferują spójnego środowiska użytkownika w systemach wielojęzycznych.

Zestaw Windows Performance Toolkit

W tej wersji zestawu Windows Performance Toolkit dodaliśmy nowe funkcje do rozwiązania Windows Performance Analyzer:

 • Menu otwierane prawym przyciskiem myszy dla nagłówków kolumn umożliwiające wprowadzanie jednym kliknięciem zmian agregacji, formatu i trybów kolumny
 • Kolumny narzędzi dla tabel procesorów (próbkowane i precyzyjne), które rozszerzają wartości kolumny Waga lub Użycie zgodnie z charakterystyką wydajności architektury procesora

Szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach w zestawie Windows Performance Toolkit można znaleźć w dokumentacji.

Przykłady

Przykładowe aplikacje systemu Windows 10 są teraz dostępne za pośrednictwem usługi GitHub. Można przeglądać kod w witrynie GitHub, sklonować osobistą kopię repozytorium za pomocą narzędzia Git lub pobrać archiwum wszystkich przykładów w formacie zip. Jesteśmy zainteresowani opiniami, więc w razie problemów lub pytań utwórz zgłoszenie problemu w repozytorium. Te przykłady są przeznaczone do uruchamiania na komputerach, urządzeniach przenośnych i przyszłych urządzeniach obsługujących platformę uniwersalną systemu Windows (UWP).

Poprzednie wersje zestawu SDK

Udostępnione wcześniej zestawy SDK i emulatory, w tym szczegółowe informacje o aktualizacjach, można znaleźć na stronie archiwum.

Uniwersalizacja aplikacji dla interfejsów API

Jeśli używasz nowych interfejsów API, rozważ napisanie aplikacji w taki sposób, aby działała poprawnie na największej liczbie urządzeń z systemem Windows 10. W aplikacji adaptacyjnej nowe funkcje stają się dostępne, gdy urządzenie i wersja systemu Windows je obsługują. W przeciwnym razie można korzystać tylko z funkcji dostępnych na dedykowanej wersji platformy. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące implementacji, zobacz artykuł na temat kodu adoptującego się do wersji. Najnowsze uwagi do wersji oraz opisy problemów z narzędziami można znaleźć na forum programu Windows Developer.