Zestaw Windows Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 8.1

Zestaw Windows Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 8.1 zawiera nagłówki, biblioteki i narzędzia do tworzenia aplikacji uruchamianych w systemach operacyjnych Windows. Korzystając z zestawu Windows SDK oraz wybranego środowiska programistycznego, można tworzyć aplikacje ze Sklepu Windows i aplikacje klasyczne dla systemów Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008.

Zestaw Windows SDK zawiera też Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows w wersji 3.3 (Windows ACK), który sprawdza aplikacje pod kątem zgodności z Programem certyfikacji systemu Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 8.1 Phone.

Zestaw Windows SDK nie jest już udostępniany z pełnym środowiskiem kompilowania wiersza polecenia. Trzeba osobno zainstalować kompilator i środowisko kompilowania. Jeśli potrzebujesz pełnego środowiska programistycznego obejmującego kompilatory i środowisko kompilowania, możesz pobrać program Visual Studio 2013, który zawiera odpowiednie składniki zestawu Windows SDK. Aby pobrać zestaw SDK i zainstalować go na innym komputerze, kliknij link pobierania i uruchom instalator. Następnie w oknie dialogowym Określanie lokalizacji kliknij pozycję Pobierz element Windows Software Development Kit do zainstalowania na innym komputerze.

Zainstaluj i pobierz  (974 KB, polski)

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2015 r.
Pierwotnie opublikowano: 17 października 2013 r.

Uwaga: Najnowszy zestaw SDK oraz emulator urządzenia przenośnego znajdziesz w sekcji Pliki do pobrania i narzędzia dla systemu Windows.

Co nowego

Poprawki z listopada 2014 r.

Aktualizacje interfejsu API

Interfejsy API z obsługą wątków są teraz dostępne do użytku z aplikacjami ze Sklepu Windows i aplikacjami dla systemu Windows Phone. Aby uzyskać pełną listę interfejsów API Win32 obsługiwanych przez aplikacje ze Sklepu Windows, zobacz Dokumentacja aplikacji Win32 i COM środowiska wykonawczego Windows.

Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Bez skutku*
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Bez skutku*
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
Windows Phone
Windows
*Funkcje te można wywołać z poziomu aplikacji ze Sklepu Windows Phone. Aplikacja będzie certyfikowana, ale działanie funkcji nie da żadnego efektu w systemie Windows Phone.

Poprawki z sierpnia 2014 r.

Aktualizacje interfejsu API

Zestaw Windows SDK i zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows zostały zaktualizowane, aby umożliwić korzystanie z gniazd Win32 i Berkley w aplikacjach ze Sklepu Windows. Podczas opracowywania aplikacji można teraz korzystać z interfejsów API gniazda. Zaktualizowane interfejsy API są wymienione w dokumentacji dotyczącej aplikacji Win32 i COM dla środowiska wykonawczego Windows.

Debugowanie grafiki i analiza klatek grafiki

Udostępniono nowe narzędzie wiersza polecenia w zdalnym pakiecie MSI programu DirectX, które umożliwia przechwytywanie śladu grafiki w systemie zdalnym.

Poprawki z kwietnia 2014 r.

Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows 3.3

Najnowsza wersja Zestawu certyfikacji aplikacji systemu Windows stanowi aktualizację zastępującą wszystkie starsze wersje. W wersji 3.3 wprowadzono obsługę testowania przed certyfikacją aplikacji dla systemu Windows Phone 8.1 poprzedzającego ostateczne przekazanie do Sklepu Windows Phone. W tym wydaniu Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows obsługuje następujące typy aplikacji:

 • Aplikacje klasyczne dla systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1
 • Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemów Windows 8 i Windows 8.1
 • Aplikacje dla systemu Windows 8.1 Phone

Debugowanie grafiki i analiza klatek grafiki

Zestaw Windows SDK obejmuje obecnie obsługę funkcji debugowania grafiki i analizy klatek grafiki dostępnych w programie Visual Studio zarówno w przypadku systemu Windows 8.1, jak i Windows Phone 8.1.

Uwaga: Te funkcje wymagają programu Visual Studio 2013 z aktualizacją Update 2 lub jego nowszej wersji. Zainstalowanie zestawu Windows SDK z kwietnia 2014 r. lub nowszej wersji z programem Visual Studio 2013 RTM lub z aktualizacją Update 1 spowoduje nieoczekiwane zachowanie podczas używania funkcji debugowanie grafiki w programie Visual Studio. Wszystkie pozostałe funkcje programu Visual Studio będą działały bez zmian.

Debugowanie grafiki w programie Visual Studio umożliwia śledzenie wywołań D3D inicjowanych przez daną aplikację, a następnie odtwarzanie tych wywołań, badanie parametrów, tekstur i innych obiektów graficznych w celu diagnozowania problemów dotyczących renderowania. Ślady można tworzyć na komputerach z systemem Windows, symulatorach, emulatorach systemu Windows Phone lub urządzeniach i odtwarzać na innym sprzęcie.

Funkcja analizy klatek grafiki działa na śladzie grafiki i gromadzi podstawowe dane dotyczące czasu w zakresie wywołań rysowania D3D, a także wykonuje szereg eksperymentów, modyfikując różne ustawienia grafiki, i tworzy tabelę z wynikami dotyczącymi czasu. Dane te pozwalają zdiagnozować problemy z wydajnością graficzną aplikacji oraz przeanalizować wyniki różnych eksperymentów w celu określenia możliwości poprawienia wydajności.

Poprawki z października 2013 r.

Zestaw .NET Framework 4.5.1 SDK

Zestaw Windows SDK zawiera zestawy odwołań, narzędzia, nagłówki i biblioteki potrzebne do tworzenia aplikacji korzystających z platformy .NET Framework 4.5.1.

Zasady ARM Kit

Nowe zasady ARM Kit (Microsoft-Windows-Kits-Secure-Boot-Policy .p7b) są dołączone do zestawu Windows SDK. Aby można było uruchomić narzędzia zestawu Windows SDK na urządzeniu ARM, muszą być zainstalowane zasady ARM Kit.

Kreator tworzenia metadanych urządzenia

Producenci urządzeń i operatorzy usług mogą za pomocą tego narzędzia opracowywać pakiety metadanych dla ich urządzeń i usług. Taki pakiet metadanych udostępnia informacje pokazywane użytkownikom systemu Windows, takie jak fotorealistyczna ikona i nazwa danego urządzenia lub usługi.

Zintegrowany zestaw DirectX SDK

Zestaw DirectX SDK należy teraz do zestawu Windows SDK. Wiele narzędzi i składników udostępnianych pierwotnie w zestawie DirectX SDK jest teraz dostępnych w zestawie Windows SDK. Narzędzia te umożliwiają tworzenie wspaniałych aplikacji DirectX dla systemu Windows przy użyciu tylko jednego zestawu SDK. Jeśli musisz skorzystać z zestawu DirectX SDK w celu uzyskania dostępu do starszych składników, udostępniliśmy wskazówki dotyczące korzystania z tego zestawu razem z nowym zestawem Windows SDK za pomocą programu Visual Studio 2012.

Kompilator programu do cieniowania Direct3D jest dostarczany z systemem Windows

Biblioteka d3dcompiler_47.dll jest teraz dostarczana z systemem Windows 8.1. Jeśli tworzysz rozwiązania dla systemu Windows 8.1, nie musisz już udostępniać pakietu redystrybucyjnego DirectX.

Zaktualizowane lub usunięte funkcje

Te elementy zostały zmodyfikowane lub usunięte w tej wersji zestawu Windows SDK.

Środowisko kompilowania wiersza polecenia

Zestaw Windows SDK nie jest już udostępniany z pełnym środowiskiem kompilowania wiersza polecenia. Wymaga on osobnego zainstalowania kompilatora i środowiska kompilowania.

Narzędzia i zestawy odwołań platformy .NET Framework

Zestaw Windows SDK obsługuje narzędzia deweloperskie i zestawy odwołań platformy .NET Framework 4.5.1 Narzędzia i zestawy odwołań dla wcześniejszych wersji platformy .NET Framework nie są dostępne w tej wersji zestawu Windows SDK. Nadal możesz pobrać i zainstalować zestaw Microsoft Windows SDK dla systemu Windows 7 i platformy .NET Framework 4 w celu uzyskania narzędzi i zestawów odwołań dla wcześniejszych wersji platformy .NET Framework.

Przykłady

Wszystkie przykłady dla systemu Windows zostały przeniesione do Centrum deweloperów systemu Windows. Możesz tam znaleźć setki pokazów, które można filtrować według technologii, języka programowania i platformy programistycznej. Przykłady są dostępne dla aplikacji ze Sklepu Windows i aplikacji klasycznych.

Aby uzyskać inne przykłady, zobacz Przykłady kodu.

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Obsługiwana architektura

x86, x64, ARM (aplikacje ze Sklepu Windows)

Uwaga: Zestawu Windows SDK nie można zainstalować bezpośrednio w środowisku opartym na architekturze ARM. W celu tworzenia aplikacji dla architektury ARM można zainstalować zestaw Windows SDK na platformie x86 lub x64.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować funkcję .NET Framework 4.5 SDK, musi być zainstalowany pakiet redystrybucyjny platformy .NET Framework 4.5. Ta wersja zestawu Windows SDK nie zawiera pakietu redystrybucyjnego platformy .NET Framework. Można go pobrać z Centrum pobierania Microsoft.

Instalowanie i odinstalowywanie

Aby bezproblemowo zainstalować zestaw Windows SDK, zainstaluj najpierw najnowsze aktualizacje i poprawki z witryny Microsoft Update.

Wymagania zestawu Windows SDK dotyczące miejsca na dysku

Zależnie od sposobu instalacji, zainstalowanie zestawu Windows SDK wymaga od 10 megabajtów (MB) do 1 gigabajta (GB) miejsca na dysku twardym. Upewnij się, że na komputerze, na którym przeprowadzasz instalację, jest dostępna minimalna wymagana ilość miejsca na dysku. W przeciwnym razie instalator zwróci błąd.

Jak odinstalować składniki zestawu SDK

Podczas odinstalowywania zestawu SDK za pomocą apletu Programy i funkcje większość składników jest odinstalowywanych automatycznie. Jednak kilka współużytkowanych składników może wymagać osobnego odinstalowania. Oto wskazówki dotyczące odinstalowywania tych współużytkowanych składników.

 1. W obszarze Panel sterowania otwórz aplet Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz pozycję Windows Software Development Kit.
 3. Wybierz pozycję Odinstaluj.
 4. Usuń współużytkowane składniki. Oto kilka składników, które mogą zostać wyświetlone:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 SDK
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack

Uwaga: Odinstalowanie składników używanych przez inne aplikacje spowoduje problemy. Na przykład program Visual Studio 2013 również korzysta z zestawu Windows SDK.

Informacje o wersji

Zestaw Windows SDK dla systemu Windows 8.1 uaktualnia Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows, narzędzie Weryfikator aplikacji oraz zestawy Windows Performance Toolkit. Jeśli zainstalujesz zestaw Windows SDK dla systemu Windows 8.1 na komputerze, na którym znajduje się zestaw Windows SDK dla systemu Windows 8, narzędzia te zostaną uaktualnione i przeniesione do folderu Windows Kits\8.1.

Znane problemy

Weryfikator aplikacji

Osobne odinstalowanie Weryfikatora aplikacji (narzędzia do testowania i weryfikowania poprawności uruchamianych aplikacji) może okazać się niemożliwe. Aby usunąć je z komputera, odinstaluj Zestaw certyfikacji aplikacji lub zestaw Windows SDK.

Weryfikator automatyzacji interfejsu użytkownika

To narzędzie, przeznaczone do ręcznego testowania automatyzacji interfejsu użytkownika, nie działa na urządzeniach ARM w systemie Windows 8.1.

Odinstalowywanie i naprawianie

Jeśli zestaw Windows SDK dla systemu Windows 8.1 zostanie zainstalowany na komputerze z zestawem Windows SDK dla systemu Windows 8, a następnie odinstalowany, uaktualnione narzędzia (Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows, Weryfikator aplikacji oraz zestawy Windows Performance Toolkit) pozostaną w folderze 8.1. Aby przywrócić wersję dla systemu Windows 8, napraw zestaw Windows SDK z poziomu Panelu sterowania.

Interfejsy API metadanych systemu WinRT

Jeśli chcesz używać funkcji metadanych systemu WinRT, musisz zainstalować zestaw .NET Framework SDK 4.5, który zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych plików nagłówków. Funkcje metadanych systemu WinRT to RoGetMetadataFile RoParseTypeName oraz RoResolveNamespace znajdujące się w lokalizacji RoMetadataResolution.h. Potrzebna jest też definicja interfejsu IMetaDataDispenser w lokalizacji RoMetadataApi.h oraz funkcja MetaDataGetDispenser w lokalizacji RoMetadata.hr.

Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows

Użycie portów

Zestaw Windows ACK instaluje usługę Te.Service, która umożliwia zestawowi Windows ACK bezpieczne wykonywanie zautomatyzowanych zadań, na przykład w kontekście użytkownika standardowego. Udostępnia też inne funkcje, takie jak zdalne wykonywanie zadań na różnych komputerach. Usługa jest uruchamiana tylko wtedy, gdy zestaw wywoła ją podczas wykonywania i jest zatrzymywana po zakończeniu wywołania. Uruchomienie usługi powoduje otwarcie portów zapory bez monitu o zgodę użytkownika. Jednak zestaw Windows ACK zatrzymuje usługę i zamyka port po zakończeniu pracy.

Generowanie kodu bajtowego

Test kończy się niepowodzeniem, jeśli pakiet dewelopera zostaje zaktualizowany ze starszej wersji do nowszej. Odinstaluj starszą wersję pakietu przed uruchomieniem zestawu Windows ACK na zaktualizowanym pakiecie.

Zasady ARM Kits

Aby można było uruchomić zestaw Windows ACK na komputerze z systemem Windows 8.1 ARM, musisz zainstalować zasady ARM Kits. Instalator zestawu Windows ACK w systemie Windows 8.1 ARM zainstaluje zasady na danym komputerze. Zasady Kits trzeba zainstalować na komputerze tylko raz. Zasady Kits nie są wymagane w przypadku uruchamiania zestawu Windows ACK na komputerze z systemem Windows 8 ARM.

Dowiedz się więcej

Znajdź starsze wersje zestawu Windows SDK.

Uzyskaj więcej plików do pobrania dla komputerów z systemem Windows.

Znajdź odpowiedzi członków społeczności na pytania związane z zestawem Windows SDK.

Uzyskaj pomoc w opracowywaniu aplikacji klasycznych.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz