Zestaw Windows Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 8

Zestaw Windows Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 8 zawiera nagłówki, biblioteki i narzędzia do tworzenia aplikacji uruchamianych w systemach operacyjnych Windows. Zestaw Windows SDK umożliwia tworzenie w wybranym środowisku deweloperskim aplikacji dla Sklepu Windows (tylko w systemie Windows 8) korzystających z technologii internetowych (takich jak HTML5, CSS3 i JavaScript) oraz kodu natywnego (C++) i zarządzanego (C#, Visual Basic), aplikacji korzystających z natywnego modelu programowania (Win32/COM) oraz aplikacji klasycznych korzystających z zarządzanego modelu programowania (.NET Framework).

Zestaw SDK umożliwia tworzenie aplikacji dla następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008.

Zestaw Windows SDK zawiera też Zestaw certyfikacji aplikacji (ACK) systemu Windows w wersji 2.2, który sprawdza aplikacje pod kątem zgodności z Programem certyfikacji systemu Windows 8 i Programem „Logo Windows 7”. Aby przetestować aplikację w systemie Windows RT, użyj Zestawu certyfikacji aplikacji systemu Windows dla systemu Windows RT.

Zestaw Windows SDK nie jest już udostępniany z pełnym środowiskiem kompilowania wiersza polecenia. Trzeba osobno zainstalować kompilator i środowisko kompilowania. Jeśli potrzebujesz pełnego środowiska deweloperskiego obejmującego kompilatory i środowisko kompilowania, możesz pobrać program Visual Studio Express, który zawiera odpowiednie składniki zestawu Windows SDK. Aby pobrać zestaw SDK i zainstalować go na innym komputerze, kliknij link pobierania i uruchom instalator. Następnie w oknie dialogowym Określanie lokalizacji kliknij pozycję Pobierz element Windows Software Development Kit do zainstalowania na innym komputerze.

Zainstaluj i pobierz (974 KB, polski)

Opublikowano: 15 listopada 2012 r.

Uwaga: Najnowszy zestaw SDK oraz emulator urządzenia przenośnego znajdziesz w sekcji Pliki do pobrania i narzędzia dla systemu Windows.

Co nowego

Windows ACK 2.2

Od 28 listopada 2012 r. podczas przesyłania aplikacji klasycznych do certyfikacji dla systemu Windows jest wymagany zestaw Windows ACK 2.2 lub wcześniejsza wersja (9200). Ponadto od 11 grudnia 2012 r. zestaw Windows ACK 2.2 jest wymagany w przypadku przesyłania aplikacji do Sklepu Windows. Zestaw Windows ACK 2.2 zawiera poprawki błędów i trzy nowe testy:

Zoptymalizowane odwołania powiązań (w przypadku używania powiązań element WinJS.Binding.optimizeBindingReferences musi mieć ustawioną wartość TRUE w kodzie JavaScript aplikacji w celu zoptymalizowania użycia pamięci).

 • Weryfikacja znakowania (aplikacje nie mogą używać ikon generowanych przez program Visual Studio ani ikon zawartych w przykładach zestawu SDK).
 • Podpisywanie kodu prywatnego (usunięcie z pakietu kluczy podpisywania kodu prywatnego, takich jak pliki pfx).
Aplikacje ze Sklepu Windows

Zestaw Windows SDK udostępnia wszystkie nagłówki, biblioteki, pliki metadanych systemu Windows i narzędzia potrzebne do tworzenia nowych aplikacji dla Sklepu Windows wprowadzonych w systemie Windows 8.

.NET Framework 4.5 SDK

Zestaw Windows SDK zawiera zestawy odwołań, narzędzia, nagłówki i biblioteki potrzebne do tworzenia aplikacji korzystających z platformy .NET Framework 4.5.

Zintegrowany zestaw DirectX SDK

Zestaw DirectX SDK należy teraz do zestawu Windows SDK. Wiele z narzędzi i składników udostępnianych pierwotnie w zestawie DirectX SDK jest teraz dostępnych w zestawie Windows SDK, dzięki czemu można tworzyć wspaniałe aplikacje DirectX dla systemu Windows przy użyciu tylko jednego zestawu SDK. Wskazówki dotyczące korzystania z zestawu DirectX SDK razem z nowym zestawem Windows SDK za pomocą programu Visual Studio 2012 można znaleźć tutaj w razie konieczności uzyskiwania dostępu do starszych składników przy użyciu zestawu DirectX SDK.

Mniejszy rozmiar

Rozmiar tej wersji zestawu Windows SDK (300 MB) jest dwukrotnie mniejszy niż rozmiar zestawu SDK dla systemu Windows 7 i platformy .NET Framework 4. Dlatego nowsza wersja umożliwia szybszą instalację i używa mniej zasobów systemu.

Zaktualizowane lub usunięte funkcje

Poniżej przedstawiono elementy, które zostały zmodyfikowane lub usunięte w tej wersji zestawu Windows SDK.

Środowisko kompilowania wiersza polecenia

Zestaw Windows SDK nie jest już udostępniany z pełnym środowiskiem kompilowania wiersza polecenia. Wymaga on teraz osobnego zainstalowania kompilatora i środowiska kompilowania. Dlatego zestaw Windows SDK nie udostępnia następujących składników: zestaw narzędzi platformy zestawu Windows SDK, kompilatory języka Visual C++ i środowisko wykonawcze języka C (CRT) oraz narzędzie konfiguracji zestawu Windows SDK.

Podgląd Pomocy firmy Microsoft

Podgląd Pomocy firmy Microsoft nie jest już dostępna w ramach zestawu Windows SDK.

Narzędzia i zestawy odwołań platformy .NET Framework

Zestaw Windows SDK dla systemu Windows 8 obejmuje obsługę narzędzi deweloperskich i zestawów odwołań platformy .NET Framework 4.5. Narzędzia i zestawy odwołań dla wcześniejszych wersji platformy .NET Framework nie są dostępne w tej wersji zestawu Windows SDK. Możesz pobrać i zainstalować zestaw Microsoft Windows SDK dla systemu Windows 7 i platformy .NET Framework 4 w celu uzyskania narzędzi i zestawów odwołań dla wcześniejszych wersji platformy .NET Framework.

IntelliSense

Komentarze w dokumentacji XML dotyczące zestawów odwołań platformy .NET Framework nie są już udostępniane w zestawie Windows SDK.

Przykłady

Wszystkie przykłady dla systemu Windows zostały przeniesione do Centrum deweloperów systemu Windows. Centrum deweloperów systemu Windows umożliwia dostęp do setek przykładów, które można filtrować według technologii, języka programowania i platformy deweloperskiej. Przykłady są dostępne dla aplikacji ze Sklepu Windows i aplikacji klasycznych. Więcej przykładów można znaleźć w sekcji Przykłady kodu.

Narzędzia

Z zestawu Windows SDK usunięto wiele przestarzałych narzędzi. Są to następujące narzędzia: Apatch.exe, Bind.exe, Checkv4.exe, Consume.exe, DeviceSimulatorForWindowsSideShow.msi, Err.exe, FDBrowser.exe, FXCopSetup.exe, Guidgen.exe, Make-Shell.exe, MDbg.exe, Mpatch.exe, MSIZap.exe, PTConform.exe, ReBase.exe, sddlgen.exe, setenv.cmd, SetReg.exe, SoapSuds.exe, Sporder.exe, TcpAnalyzer.exe, TSPDesigner.exe, UTL2IDL.exe, ValidateSD.exe, VirtualLightSensor.exe, WinDiff.exe i WpfPerf.exe

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8, Windows 7,
Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2

Obsługiwane architektury

x86, x64, ARM (aplikacje ze Sklepu Windows)

Uwaga: zestawu Windows SDK nie można zainstalować bezpośrednio w środowisku opartym na architekturze ARM. W celu tworzenia aplikacji dla architektury ARM można zainstalować zestaw Windows SDK na platformie x86 lub x64.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować funkcję .NET Framework 4.5 SDK, musi być zainstalowany pakiet redystrybucyjny platformy .NET Framework 4.5. Ta wersja zestawu Windows SDK nie zawiera pakietu redystrybucyjnego platformy .NET Framework. Można go pobrać z Centrum pobierania Microsoft.

Instalowanie i odinstalowywanie

W celu zoptymalizowania instalacji zestawu Windows SDK zdecydowanie zalecamy zainstalowanie najnowszych aktualizacji i poprawek z usługi Microsoft Update przed rozpoczęciem instalacji zestawu Windows SDK.

Wymagania zestawu Windows SDK dotyczące miejsca na dysku

Pełna instalacja zestawu Windows SDK wymaga od 10 megabajtów (MB) do 1 gigabajta (GB) miejsca na dysku twardym, zależnie od wybranych funkcji. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że na dysku komputera, na którym instalujesz zestaw, jest dostępna minimalna wymagana ilość miejsca. Jeśli minimalna ilość miejsca na dysku nie jest dostępna, instalator zwróci błąd krytyczny.

Jak odinstalować składniki zestawu SDK

W przypadku odinstalowywania zestawu SDK za pomocą apletu Programy i funkcje większość składników zestawu jest odinstalowywanych automatycznie. Jednak kilka współużytkowanych składników zainstalowanych przez zestaw SDK może wymagać osobnego odinstalowania. W tym przewodniku przedstawiono instrukcje dotyczące odinstalowywania współużytkowanych składników.

Uwaga: odinstalowanie składników używanych przez inne aplikacje ma negatywny wpływ na te aplikacje. Na przykład zestaw .NET Framework 4.5 SDK jest też używany przez program Visual Studio 2012.

Aby odinstalować współużytkowane składniki zestawu SDK:

 • 1. W Panelu sterowania wybierz sekcję Programy. Wybierz pozycję Programy i funkcje.
 • 2. Z listy zainstalowanych programów wybierz pozycję Windows Software Development Kit i wybierz pozycję Odinstaluj.
 • 3. Usuń współużytkowane składniki. Poniżej przedstawiono listę niektórych składników, które mogą być wyświetlane:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 SDK
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack

Informacje o wersji

Ta wersja ma następujące znane problemy:

Weryfikator aplikacji

Weryfikator aplikacji (narzędzie do testowania i sprawdzania poprawności uruchomionych aplikacji) może zostać zainstalowane w sposób uniemożliwiający jego osobne odinstalowanie. Aby usunąć to narzędzie z komputera, odinstaluj Zestaw certyfikacji aplikacji lub zestaw Windows SDK.

Narzędzia zestawu .NET Framework 4.5 SDK w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Instalator zestawu Windows SDK dla systemu Windows 8 nie jest obsługiwany w systemach Windows Vista i Windows 2008 Server. Jeśli jednak masz inny komputer z obsługiwanym systemem operacyjnym, możesz zainstalować narzędzia zestawu .NET Framework 4.5 SDK w systemie Windows 2008 Server, wykonując poniższe czynności.

 • 1. Uruchom instalator zestawu Windows SDK dla systemu Windows 8 w obsługiwanym systemie operacyjnym (na przykład w systemie Windows 7 lub Windows 8).
 • 2. Na ekranie Określanie lokalizacji wybierz pozycję Pobierz zestaw Windows SDK, aby rozpocząć instalację na innym komputerze, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 • 3. Odpowiedz na pytanie wyświetlane na ekranie Dołączanie do Programu poprawy jakości obsługi klienta.
 • 4. Na następnym ekranie wybierz funkcję .NET Framework 4.5 Software Development Kit. Anuluj zaznaczenie wszystkich funkcji, które to umożliwiają.
 • 5. Kliknij pozycję Pobierz.
 • 6. Przejdź do lokalizacji pobierania (określonej w kroku 2) i znajdź następujące pliki instalatora narzędzi zestawu .NET Framework 4.5 SDK:
  • sdk_tools4.msi
  • sdk_tools4.cab
 • 7. Możesz skopiować te pliki na komputer z systemem Windows Vista lub Windows 2008 Server w Twojej organizacji. Te pliki muszą zostać skopiowane do tego samego katalogu na komputerze z systemem Windows Vista i komputerze z systemem Windows 2008 Server.
 • Uwaga: nie rozpowszechniaj tych plików poza organizacją ani razem z innym instalatorem.
 • 8. Na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 2008 Server przejrzyj postanowienia licencyjne dostępne tutaj.
 • 9. Sprawdź, czy platforma .NET Framework 4.5 jest już zainstalowana na komputerze. Jeśli nie jest ona zainstalowana, pobierz i zainstaluj platformę .NET Framework 4.5 z Centrum pobierania.
 • 10. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.
 • 11. Przejdź do katalogu, do którego skopiowano pliki instalatora narzędzi zestawu .NET Framework 4.5 SDK.
 • 12. Zainstaluj narzędzia zestawu .NET Framework 4.5 SDK przy użyciu wiersza polecenia: {"Msiexec /i sdk_tools4.msi VSEXTUI=1"}
SignTool

W przypadku używania narzędzia SignTool w wersji x64 dołączonej do zestawu SDK niektóre operacje mogą kończyć się niepowodzeniem. We wszystkich kwestiach związanych z podpisywaniem kodu należy używać wersji x86 narzędzia SignTool dostępnej w folderze \Windows Kits\8.0\bin\x86.

Interfejsy API metadanych systemu WinRT

Jeśli chcesz używać funkcji metadanych systemu WinRT, musisz zainstalować zestaw .NET Framework SDK 4.5, który zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych plików nagłówków. Funkcje metadanych systemu WinRT to RoGetMetadataFile RoParseTypeName oraz RoResolveNamespace znajdujące się w lokalizacji RoMetadataResolution.h. Potrzebna jest też definicja interfejsu IMetaDataDispenser w lokalizacji RoMetadataApi.h oraz funkcja MetaDataGetDispenser w lokalizacji RoMetadata.hr.

Użycie portów Zestawu certyfikacji aplikacji systemu Windows

Wraz z Zestawem certyfikacji aplikacji systemu Windows (ACK) na maszynie są instalowane inne usługi. Jedną z nich jest usługa Te.Service, która umożliwia zestawowi ACK bezpieczne wykonywanie zautomatyzowanych zadań, na przykład w kontekście użytkownika standardowego. Udostępnia też inne funkcje, takie jak zdalne wykonywanie zadań na różnych maszynach. Usługa jest uruchamiana tylko wtedy, gdy jest to konieczne, podczas wykonywania i jest zatrzymywana po zakończeniu wykonywania. Uruchomienie usługi powoduje otwarcie portów zapory bez monitu o zgodę użytkownika. Jednak zestaw ACK zatrzymuje usługę i zamyka port po zakończeniu pracy.

Dowiedz się więcej

Znajdź starsze wersje zestawu Windows SDK.

Uzyskaj więcej plików do pobrania dla komputerów z systemem Windows.

Znajdź odpowiedzi członków społeczności na pytania związane z zestawem Windows SDK.

Uzyskaj pomoc w opracowywaniu aplikacji klasycznych.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz