Dwie osoby przeglądające plany na laptopie

Przeznaczone specjalnie dla przedsiębiorstw

Nie trzeba zaczynać od zera — możesz przenieść istniejące klasyczne i internetowe rozwiązania do systemu Windows 10, aby skorzystać z funkcji zabezpieczeń klasy korporacyjnej i obniżyć koszty utrzymania dzięki zaufanemu wdrażaniu pakietów.

Ikona zabezpieczeń

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Skrytka na poświadczenia i interfejsy API szyfrowania pozwalają spokojnie przenosić hasła między urządzeniami, a funkcja Windows Hello oferuje różne intuicyjne zabezpieczenia biometryczne, dzięki którym ochrona danych nie jest uciążliwa.

Ikona pakietu

Nowoczesne pakiety aplikacji

Utwórz pakiet MSIX dla każdej ze swoich aplikacji klasycznych. Aplikacje zostaną zainstalowane nieinwazyjnie, tzn. nie wprowadzą żadnych zmian w rejestrze ani systemie plików.

Ikona wdrożenia

Elastyczne opcje wdrażania

Opublikuj aplikacje dla konkretnych organizacji w sklepie Microsoft Store dla Firm, rozpowszechnij je za pomocą istniejących narzędzi do zarządzania urządzeniami mobilnymi albo przekaż plik instalatora użytkownikom w całej organizacji.

Udostępnij swoją aplikację w systemie Windows 10

Wdrożenie

W większości przypadków istniejące aplikacje klasyczne można wdrożyć bezpośrednio do systemu Windows 10.

Tworzenie pakietu

Utwórz pakiet MSIX dla użytkowników w systemie Windows 10. Pakiet MSIX umożliwia przeprowadzenie czystego, godnego zaufania i ekonomicznego wdrożenia.

Ulepszanie

Użyj interfejsów API platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) w swojej aplikacji klasycznej, aby dodać nowoczesne środowiska pracy w systemie Windows 10.

Dodawanie nowych środowisk obsługi

Dodaj interfejs użytkownika XAML UWP wykorzystujący nowoczesne modele interakcji, takie jak mowa, dotyk, pismo odręczne i wybieranie w aplikacji klasycznej.

Zrzut ekranu z wideo o przedsiębiorstwach

Aplikacje dla przedsiębiorstw w systemie Windows 10: część 1

Ten film wyjaśnia, dlaczego system Windows 10 jest idealną platformą do tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw. Zobacz, jak system Windows 10 ułatwia bieżące aktualizowanie aplikacji, jak wykorzystać istniejące zasoby i jak system Windows 10 pomaga chronić dane.

Zrzut ekranu z wideo o przedsiębiorstwach

Aplikacje dla przedsiębiorstw w systemie Windows 10: część 2

Dokładniejsze spojrzenie na powody, dla których system Windows 10 jest najlepszą platformą dla firmowych aplikacji. Omawiany jest m.in. bogaty zbiór natywnych funkcji systemu Windows 10 oraz pełna obsługa istniejących struktur aplikacji klasycznych, takich jak WPF.

Zrzut ekranu z wideo o platformie UWP

Zmiany w platformie uniwersalnej systemu Windows

Dowiedz się więcej o najnowszych ulepszeniach platformy UWP w systemie Windows 10 przeznaczonych dla deweloperów aplikacji klasycznych, w tym o systemie Fluent Design, funkcjach pisma odręcznego i MSIX.

Narzędzia i zasoby

Narzędzia programistyczne dla systemu Windows 10

Pobierz najnowszą wersję programu Visual Studio, zestawu Windows SDK i innych narzędzi.

POBIERZ NARZĘDZIA

Xamarin

W środowisku Xamarin można tworzyć aplikacje dla systemów Windows, iOS i Android, zachowując natywny sposób działania aplikacji na każdej platformie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prism

W środowisku Prism można tworzyć luźno powiązane, łatwe w utrzymaniu i dające się testować aplikacje klasy korporacyjnej dla systemu Windows 10.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ