Podręcznik użytkownika aplikacji 3D Builder

Ładowanie obiektu

Ekran startowy aplikacji 3D Builder Ekran startowy aplikacji 3D Builder

Obiekty 3D mogą zostać załadowane na 3 różne sposoby. Użytkownik może wybrać model z biblioteki aplikacji 3D Builder, załadować go z pliku zewnętrznego lub utworzyć nowy, skanując go za pomocą czujnika Kinect 2 (patrz 3D Scan).

Obiekt z pliku można załadować przez naciśnięcie ikony ładowania. Aplikacja 3D Builder aktualnie obsługuje następujące formaty plików:

  • 3MF (ładowanie i zapisywanie)
  • VRML (tylko ładowanie)
  • OBJ (ładowanie i zapisywanie)
  • PLY (ładowanie i zapisywanie)
  • STL (ładowanie i zapisywanie)

Konwertuj zdjęcia z kamery internetowej lub plików BMP, JPG, PNG i TGA na format 3D.

Ruch kamery

Działanie Mysz Dotyk
Obracanie kamery Przeciągnięcie lewym przyciskiem

Przeciągnięcie jednym palcem

Obracanie kamery

Przesuwanie kamery Przeciągnięcie prawym przyciskiem

Przeciągnięcie dwoma palcami, przeciągnięcie trzema palcami (wraz z zablokowaniem powiększenia)

Przesuwanie kamery

Zoom kamery Przewinięcie myszą

Uszczypnięcie i rozciągnięcie

Zoom kamery — uszczypnięcie Zoom kamery — rozciągnięcie

Ostrość Dwukrotne kliknięcie

Dwukrotne naciśnięcie

Obracanie kamery

Tryb obiektu

Polecenie Opis Skrót

Tryb obiektu

Aktywuj tryb obiektu

Aktywuje lub dezaktywuje tryb obiektu. Brak

Klonuj

Utwórz duplikat wybranego obiektu

Tworzy duplikat wybranego obiektu 3D. Ctrl + Shift + C

Usuń

Usuń wybrany obiekt

Usuwa wybrany obiekt. Ctrl + X

Osadź

Ustaw wybrany obiekt płasko na podstawie wydruku

Umożliwia ustawienie i położenie wybranego obiektu 3D płasko na podstawie wydruku. Brak

Grupuj

Grupuj wybrane obiekty

Grupuje zaznaczenie. Ctrl + G

Rozgrupuj

Rozgrupuj wybrane obiekty

Rozgrupowuje zaznaczenie. Ctrl + Shift + G

Wyśrodkuj widok

Wyśrodkuj kamerę na wybranym obiekcie

Wyśrodkowuje kamerę na wybranym obiekcie 3D. Ctrl + O

Tryb pliku

Polecenie Opis Skrót

Plik

Aktywuj tryb pliku

Aktywuje lub dezaktywuje tryb pliku. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Nowa scena

Usuń obiekty z bieżącej sceny

Usuwa wszystkie obiekty z bieżącej sceny. Ctrl + N

Dodaj element

Dodaj nowy plik do modelu

Dodaje nowy plik do modelu. Ctrl + L

Zapisz

Zapisz model do pliku

Zapisuje model 3D do pliku 3MF, STL, OBJ lub PLY. Ctrl + S

O tym modelu

Zmień informacje dotyczące modelu

Umożliwia zmienienie informacji dotyczących modelu (na przykład tytułu i opisu).

Ctrl + B

Alt + Enter

Zgłoś problem

Przekaż opinię firmie Microsoft

Umożliwia poinformowanie firmy Microsoft o problemie. Brak

Ustawienia

Zmień ustawienia sceny

Umożliwia zmianę ustawień sceny (na przykład jednostek i ustawień renderowania 3D). Ctrl + T

Tryb edytowania

Tryb edytowania: Kontrolki ogólne

Polecenie Opis Skrót

Uwypuklenie

Przejdź w tryb uwypuklania

Przechodzi w tryb uwypuklania, który umożliwia uwypuklenie tekstu lub konturu wybranego obiektu 3D. Brak

Podziel

Przejdź w tryb płaszczyzny przekroju

Przechodzi w tryb płaszczyzny przekroju, który pozwala uzyskać przekrój wybranego obiektu 3D. Brak

Uprość

Uprość renderowanie wybranych obiektów

Zmniejsza liczbę trójkątów używanych do renderowania wybranego obiektu 3D. Brak

Wygładź

Wygładź powierzchnię wybranych obiektów

Oblicza średnią powierzchnię wybranych obiektów 3D w celu jej wygładzenia. Brak

Odejmij

Pomiń przecięcia między wybranymi obiektami

Pomiń wszystko, co obecnie przecina wybrany obiekt 3D. Brak

Przetnij

Zachowaj przecięcie wybranych obiektów.

Zachowuje przecięcie wielu wybranych obiektów 3D. Brak

Scal

Scal wybrane obiekty

Tworzy jeden obiekt przez scalenie wielu wybranych obiektów 3D. Brak

Wytłoczenie wewnętrzne

Wytłocz materiały poniżej wartości progowej

Umożliwia wybranie wartości progowej wysokości modelu i wytłoczenie materiałów poniżej tej wartości do momentu dotknięcia płyty dolnej. Brak

Tryb edytowania: Uwypuklenie

Polecenie Opis Skrót

Uwypuklenie tekstu

Wprowadź tekst, względem którego chcesz zastosować uwypuklenie

Umożliwia wprowadzenie tekstu, względem którego chcesz zastosować uwypuklenie. Brak

Uwypuklenie konturowe

Utwórz uwypuklenia na podstawie ikony lub pliku

Umożliwia utworzenie uwypuklenia na podstawie ikony lub pliku.

Uwaga: Uwypuklenie konturów działa najlepiej w przypadku prostych ikon binarnych.

Brak

Projekcja płaszczyzny

Optymalizuj dla powierzchni płaskiej

Optymalizuje uwypuklenie powierzchni płaskiej. Z

Odwzorowanie walcowe

Odwzorowanie walcowe

Optymalizuje uwypuklenie powierzchni walcowej. X

Odwzorowanie sferyczne

Optymalizuj dla powierzchni sferycznej

Optymalizuje uwypuklenie powierzchni sferycznej. C

Akceptuj

Zastosuj uwypuklenie

Stosuje uwypuklenie obiektu 3D. Enter

Anuluj

Zamknij tryb uwypuklania

Zamyka tryb wprowadzania uwypuklania. Escape


Tryb edytowania: Płaszczyzna przekroju

Polecenie Opis Skrót

Tryb przenoszenia

Przesuń płaszczyznę w jednym wymiarze

Umożliwia przesuwanie płaszczyzny w jednym wymiarze. R

Tryb obracania

Obróć płaszczyznę

Umożliwia obracanie płaszczyzny. E

Zachowaj górny

Przetnij obiekt i zachowaj tylko część powyżej płaszczyzny

Przecina obiekt i zachowuje tylko część powyżej płaszczyzny. Z

Zachowaj dolny

Przetnij obiekt i zachowaj tylko część poniżej płaszczyzny

Przecina obiekt i zachowuje tylko część poniżej płaszczyzny. X

Zachowaj oba elementy

Przetnij obiekt i zachowaj obie części

Przecina obiekt i zachowuje obie części. C

Akceptuj

Zastosuj uwypuklenie

Stosuje płaszczyznę przekroju obiektu. Enter

Anuluj

Zamknij tryb płaszczyzny przekroju

Zamyka tryb płaszczyzny przekroju i odrzuca operacje. Escape
Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz