Pobieranie pakietów symboli systemu Windows

Najprostszym sposobem uzyskania symboli systemu Windows jest skorzystanie z serwera symboli firmy Microsoft. Serwer symboli udostępnia symbole wymagane przez narzędzia do debugowania. Plik symboli pobrany z serwera symboli jest zapisywany na komputerze lokalnym w pamięci podręcznej, skąd można szybko uzyskać do niego dostęp. Dodatkowe wersje systemu Windows niewymienione poniżej są dostępne na serwerze symboli firmy Microsoft.

Jeśli wolisz pobrać cały zestaw symboli dla systemów Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 lub Windows XP, możesz pobrać pakiet symboli i zainstalować go na komputerze.

Na tej stronie

Wymagania systemowe

Przed pobraniem i zainstalowaniem każdego pakietu symboli na dysku musi być co najmniej 1 GB wolnego miejsca ze względu na rozmiar pobranego pakietu i wymaganych plików tymczasowych:

  • Każdy pakiet symboli w wersji x86 może wymagać 750 MB lub większej ilości miejsca na dysku.
  • Każdy pakiet symboli w wersji Itanium może wymagać 560 MB lub większej ilości miejsca na dysku.
  • Każdy pakiet symboli w wersji x64 może wymagać 640 MB lub większej ilości miejsca na dysku.
  • Pakiety symboli nie są skumulowane, jeśli nie zaznaczono, że jest inaczej, dlatego użytkownicy korzystający z wersji systemu Windows z dodatkiem SP2 powinni zainstalować symbole dla oryginalnej wersji RTM i dodatku SP1 przed zainstalowaniem symboli dla pakietu SP2.

Wymagania instalacji

Lista pakietów symboli do pobrania jest sortowana według typu procesora (x86, Itanium i x64) i typu kompilacji (detaliczna i rejestrowana). Prawie wszyscy klienci powinni korzystać z symboli dla wersji detalicznej. Jeśli debugowana jest specjalna wersja systemu Windows z dodatkowymi informacjami o debugowaniu, należy pobrać symbole dla wersji rejestrowanej.

System Windows XP i nowsze wersje systemu Windows oraz system Windows Server 2003 i nowsze wersje systemu Windows Server nie wymagają zlokalizowanych symboli do debugowania zlokalizowanych wersji produktu. Każdego pakietu symboli do pobrania dla tych wersji systemu Windows można użyć do debugowania wszystkich zlokalizowanych wersji.

Zasoby, pomoc techniczna i opinie

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z symboli i debugowania, zobacz Narzędzia debugowania dla systemu Windows.

Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z debugowaniem, zobacz Zasoby do debugowania.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu pobierania symboli dla komputera, który nie jest połączony z Internetem, zobacz Używanie pliku manifestu z narzędziem SymChk.

Opinie — oczekujemy na opinie użytkowników dotyczące symboli. Sugestie lub raporty dotyczące usterek należy przesyłać na adres windbgfb@microsoft.com. Pomoc techniczna nie jest dostępna za pośrednictwem tego adresu, jednak opinie użytkowników ułatwią firmie Microsoft zaplanowanie przyszłych zmian symboli, tak aby były bardziej przydatne.

Pobieranie pakietów symboli systemu Windows

Symbole dla systemów Windows 10 i Windows Server w wersji 1709

Pakiety wydane w październiku 2017 r. zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania następujących systemów operacyjnych: Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server Standard w wersji 1709 i Windows Server Datacenter w wersji 1709.

Symbole dla systemów Windows 10 w wersji 1703 i Windows Server 2016

Pakiety wydane w kwietniu 2017 r. zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania następujący systemów: Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Storage Server 2016 Workgroup, Windows Storage Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Essentials i Microsoft Hyper-V Server 2016.

Symbole w wersji Preview dla systemu Windows 10

Pakiety wydane we wrześniu 2016 r. zawierają symbole w wersji Preview wymagane do debugowania systemów Windows 10 i Windows 10 Enterprise. Są to symbole w wersji Preview, które powinny być używane z wersjami wstępnymi lub przekazanymi do testów kompilacjami systemu Windows 10.

Symbole dla systemów Windows 10 w wersji 1607 i Windows Server 2016

Pakiety wydane w sierpniu 2016 r. zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemów Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Storage Server 2016 Workgroup, Windows Storage Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Essentials i Microsoft Hyper-V Server 2016.

Kompilacja 14295 systemu Windows 10 Insider Preview

Pakiety wydane w marcu 2016 r. zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania kompilacji 14295 systemu Windows 10 Insider Preview.

Symbole dla wersji 1511 systemu Windows 10

Pakiety wydane w listopadzie 2015 r. zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemów Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows Server Technical Preview, Windows Datacenter Technical Preview i Windows Hyper-V Server Technical Preview.

Symbole dla systemu Windows 10

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemów Windows 10, Windows 10 for Enterprise, Windows Server Technical Preview, Windows Datacenter Technical Preview i Windows Hyper-V Server Technical Preview wydanych 29 lipca 2015 r.

Symbole dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012

Symbole dla systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1.

Uwaga: Te pakiety zawierają również pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1.

Symbole dla systemu Windows 7 RTM

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows 7 RTM.

Uwaga: Te pakiety zawierają również pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Server 2008 R2 RTM.

Symbole dla systemu Windows 7 RC

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows 7 Release Candidate (RC).

Symbole dla systemu Windows 7 Beta

Symbole dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

Symbole dla systemu Windows Server 2008 RTM/z dodatkiem SP1

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Server 2008 RTM.

Uwaga: Te pakiety zawierają również pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Vista RTM z dodatkiem SP1.

Symbole dla systemu Windows Vista z dodatkiem SP2

Symbole dla systemu Windows Vista RTM z dodatkiem SP1

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Vista RTM z dodatkiem SP1.

Uwaga: Te pakiety zawierają również pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Server 2008 RTM.

Symbole dla systemu Windows Vista RTM

Symbole dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Symbole dla systemu Windows Server 2003 zostały zmodyfikowane zgodnie ze zaktualizowanymi plikami w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Uwaga: Pakiety symboli dla wersji rejestrowanej x64 systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 są również przeznaczone dla systemu Windows XP x64 Edition.

Pakiety do pobrania o zmniejszonym rozmiarze: Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003

Te pakiety do pobrania mają rozmiar mniejszy niż pełny zestaw symboli dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Zawierają one tylko symbole dla plików dostarczanych z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003. Jeśli symbole dla systemu Windows Server 2003 zostały już zainstalowane, można zainstalować te pakiety w tej samej lokalizacji, aby mieć pełny zestaw symboli dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2.

Symbole dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. Symbole dla systemu Windows Server 2003 zostały zmodyfikowane zgodnie ze zaktualizowanymi plikami w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003.

Uwaga: Pakiety symboli dla wersji rejestrowanej x64 systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 są również przeznaczone dla systemu Windows XP x64 Edition.

Pakiety do pobrania o zmniejszonym rozmiarze: Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003

Te pakiety do pobrania mają rozmiar mniejszy niż pełny zestaw symboli dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. Zawierają one tylko symbole dla plików dostarczanych z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003. Jeśli symbole dla systemu Windows Server 2003 zostały już zainstalowane, można zainstalować te pakiety w tej samej lokalizacji, aby mieć pełny zestaw symboli dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Symbole dla systemu Windows Server 2003 bez dodatku Service Pack

Symbole dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. Symbole dla systemu Windows XP zostały zmodyfikowane zgodnie ze zaktualizowanymi plikami w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP.

Pakiety do pobrania o zmniejszonym rozmiarze: Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Te pakiety do pobrania mają rozmiar mniejszy niż pełny zestaw symboli dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. Zawierają one tylko symbole dla plików dostarczanych z dodatkiem Service Pack 3 dla systemu Windows XP. Jeśli symbole dla systemu Windows XP zostały już zainstalowane, można zainstalować te pakiety w tej samej lokalizacji, aby mieć pełny zestaw symboli dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.

Symbole dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Symbole dla systemu Windows XP zostały zmodyfikowane zgodnie ze zaktualizowanymi plikami w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Pakiety do pobrania o zmniejszonym rozmiarze: Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Te pakiety do pobrania mają rozmiar mniejszy niż pełny zestaw symboli dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Zawierają one tylko symbole dla plików dostarczanych z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows XP. Jeśli symbole dla systemu Windows XP zostały już zainstalowane, można zainstalować te pakiety w tej samej lokalizacji, aby mieć pełny zestaw symboli dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Symbole dla systemu Windows XP z dodatkami Service Pack 1 i Service Pack 1a

Te pakiety zawierają pełny zestaw symboli wymaganych do debugowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub Service Pack 1a. Symbole dla systemu Windows XP zostały zmodyfikowane zgodnie ze zaktualizowanymi plikami w dodatkach Service Pack 1 i Service Pack 1a dla systemu Windows XP.

Pakiety do pobrania o zmniejszonym rozmiarze: Symbole dla dodatków Service Pack 1 i Service Pack 1a dla systemu Windows XP

Te pakiety do pobrania mają rozmiar mniejszy niż pełny zestaw symboli dla systemu Windows XP z dodatkami Service Pack 1 i Service Pack 1a. Zawierają one tylko symbole dla plików dostarczanych z dodatkami Service Pack 1 i Service Pack 1a dla systemu Windows XP. Jeśli symbole dla systemu Windows XP zostały już zainstalowane, można zainstalować te pakiety w tej samej lokalizacji, aby mieć pełny zestaw symboli dla systemu Windows XP z dodatkami Service Pack 1 i Service Pack 1a.

Symbole dla systemu Windows XP bez dodatku Service Pack

UWAGA: Dodatkowe wersje systemu Windows niewymienione poniżej są dostępne na serwerze symboli firmy Microsoft.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz