Pobierz zestaw WDK, narzędzia WinDbg i skojarzone narzędzia

W tym miejscu możesz pobrać zestaw sterowników systemu Windows (WDK, Windows Driver Kit) i narzędzia debugowania dla systemu Windows (WinDbg). Narzędzia debugowania wchodzą w skład zestawu WDK, ale można również osobno pobrać wersje autonomiczne.

Zestaw WDK jest teraz dostępny dla niejawnych testerów systemu Windows. Aby kompilacje zestawu WDK Insider Preview, dołącz do niejawnego programu testów systemu Windows.

Wprowadzenie do systemu Windows 10, programu Visual Studio i zestawu WDK

Nowy projekt w programie Visual Studio

Program Visual Studio 2015 i zestaw WDK 10 razem zapewniają zintegrowane środowisko projektowe do tworzenia wydajnych, wysokiej jakości sterowników dla urządzeń z systemem Windows 10. Ta wersja programu Visual Studio zawiera narzędzia Visual Studio Tools dla systemu Windows 10 oraz zestaw Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 10.

Zainstaluj te narzędzia i zacznij tworzyć, testować, debugować oraz wdrażać sterowniki systemu Windows.

Opracowywanie sterowników dla systemu Windows 10 w wersji 1607

1. Instalowanie programu Visual Studio 2015 i zestawu Windows SDK

Wszystkie trzy wersje programu Visual Studio 2015 obsługują opracowywanie sterowników. Uzyskaj więcej informacji o programie Visual Studio 2015 i przejrzyj wymagania systemowe, aby dowiedzieć się, która wersja jest najlepsza dla Ciebie.

 1. Przed instalacją programu Visual Studio 2015 z zestawem SDK uruchom usługę Windows Update.
 2. Podczas instalacji wybierz opcję instalacji Typowa dla deweloperów systemu Windows 10.
 3. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
2. Instalowanie zestawu WDK 10
Wymagania dotyczące środowiska wykonawczego dla zestawu WDK 10

Zestaw WDK 10 umożliwia opracowywanie sterowników dla tych systemów operacyjnych. Z zestawu WDK możesz też korzystać w następujących systemach operacyjnych:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2008 R2

Uwaga: W środowisku przedsiębiorstwa możesz korzystać z zestawu sterowników systemu Windows dla przedsiębiorstw (EWDK, Enterprise Windows Driver Kit). Jest to środowisko kompilowania wiersza polecenia, które zawiera wszystko, czego potrzebujesz do opracowywania sterowników i podstawowych aplikacji testowych Win32; nie zawiera jednak wszystkich funkcji dostępnych w programie Visual Studio, takich jak zintegrowane środowisko projektowe (IDE), więc konieczne będzie korzystanie z wybranego przez siebie edytora kodu.

3. Pobieranie przykładowych sterowników uniwersalnych systemu Windows

Aby pobrać przykładowe sterowniki uniwersalne systemu Windows, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź na stronę przykładowych sterowników w witrynie GitHub i kliknij pozycję Pobierz plik ZIP po prawej stronie.
 • Pobierz rozszerzenie GitHub Extension for Visual Studio 2015, aby połączyć się z repozytoriami GitHub.

Dowiedz się więcej o nowościach dotyczących przykładowych sterowników.

Pobierz narzędzia debugowania

Za pomocą narzędzia debugowania dla systemu Windows można debugować tryb jądra i użytkownika, analizować zrzuty awaryjne oraz badać rejestry jednostek CPU podczas wykonywania kodu.

Windows 10 (WinDbg)

Jeśli potrzebujesz tylko narzędzi debugowania dla systemu Windows 10 bez zestawu WDK 10 i programu Visual Studio 2015, możesz zainstalować je jako składnik autonomiczny z zestawu Windows SDK. W kreatorze instalacji wybierz pozycję Narzędzia debugowania dla systemu Windows i wyczyść zaznaczenia wszystkich pozostałych składników.

Symbole systemu Windows

Pliki symboli ułatwiają debugowanie kodu. Najprostszym sposobem uzyskania symboli systemu Windows jest skorzystanie z serwera Microsoft Symbol Server. Jeśli wolisz pobrać cały zestaw symboli dla konkretnej wersji systemu Windows, pobierz pakiet symboli.

Inne zestawy WDK do pobrania

Aktualizacja zestawu WDK 8.1 (dla sterowników systemów Windows 8.1, 8 i 7)

Pobierz aktualizację zestawu WDK 8.1, która zawiera narzędzia do tworzenia, testowania, debugowania i wdrażania sterowników dla systemów Windows 8.1 Update, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jeśli masz już zestaw WDK, zalecamy zainstalowanie pakietu testowego aktualizacji zestawu WDK 8.1. Zawiera on testy dla podstawowych funkcji urządzeń, grafiki, obrazowania, komórkowego połączenia szerokopasmowego (CDMA, GSM, WLAN) i czujników oraz inne narzędzia.

Ważne: Przed zainstalowaniem aktualizacji zestawu WDK 8.1 należy zainstalować program Visual Studio 2013.

ZESTAW WDK 8

Udostępniamy zestaw sterowników systemu Windows (WDK) 8, aby dać Ci czas na migrację do aktualizacji zestawu WDK 8.1 i programu Visual Studio 2013. Firma Microsoft nie zapewnia obsługi zestawu WDK 8 i nie będzie go już aktualizować. Do tworzenia sterowników dla systemu Windows zalecamy używanie najnowszych wersji zestawu WDK i programu Visual Studio.

Ważne: Program Visual Studio Professional 2012 lub Visual Studio Ultimate należy zainstalować przed instalacją zestawu WDK 8.

Zestaw WDK 7.1.0 (dla sterowników systemu Windows XP)

Opracowujesz sterownik dla systemu Windows XP lub Windows Server 2003? Zestaw WDK 7.1.0 zawiera narzędzia, przykłady kodu, dokumenty, kompilatory, nagłówki i biblioteki, które możesz wykorzystać do tworzenia sterowników dla tych systemów operacyjnych.

Autonomiczne narzędzia debugowania do debugowania systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Jeśli debugujesz system Windows Vista, Windows Server 2008 lub starsze wersje systemu Windows (albo używasz któregoś z tych systemów operacyjnych do uruchamiania narzędzi debugowania dla systemu Windows), musisz użyć narzędzi do debugowania w wersji z systemu Windows 7. Wersja ta dostępna jest w zestawie SDK dla systemu Windows 7 i programu .NET Framework 4.0. Aby zainstalować narzędzia debugowania dla systemu Windows jako składnik autonomiczny, w kreatorze instalacji zestawu SDK wybierz narzędzia debugowania dla systemu Windows i wyczyść wszystkie pozostałe składniki.

Ważne: Nowsze wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C++ 2010 mogą powodować problemy, gdy zainstalujesz zestaw SDK dla systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc techniczną dla zestawu Windows SDK.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz