Pobieranie zestawu sterowników systemu Windows (WDK)

Pobierz zestaw sterowników systemu Windows (WDK) i narzędzia do debugowania systemu Windows (WinDbg). Narzędzia debugowania wchodzą w skład zestawu WDK, ale można również osobno pobrać wersje autonomiczne.

Zestaw WDK jest także dostępny dla niejawnych testerów systemu Windows. Aby uzyskać kompilacje zestawu WDK Insider Preview, dołącz do niejawnego programu testów systemu Windows.

Wprowadzenie do systemu Windows 10, programu Visual Studio i zestawu WDK


Program Visual Studio 2015 i zestaw WDK 10 razem zapewniają zintegrowane środowisko projektowe do tworzenia wydajnych, wysokiej jakości sterowników dla urządzeń z systemem Windows 10. Visual Studio zawiera narzędzia Visual Studio Tools dla systemu Windows 10 oraz zestaw Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 10.

Zainstaluj te narzędzia i zacznij tworzyć, testować, debugować oraz wdrażać sterowniki systemu Windows.

Opracowywanie sterowników dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Zainstaluj program Visual Studio 2015 z aktualizacją 3; zestaw Windows SDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703; zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Wszystkie cztery wersje programu Visual Studio 2015 obsługują opracowywanie sterowników.

Ważne: zestaw WDK nie jest jeszcze zgodny z programem Visual Studio 2017. Użyj programu Visual Studio 2015 do opracowywania sterowników.

 1. Podczas instalowania programu Visual Studio, wybierz opcję Typowa dla deweloperów systemu Windows 10.
 2. Zainstaluj zestaw Window SDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703
 3. Zainstaluj zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Ważne: po zainstalowaniu zestawu WDK nie będzie można opracowywać nowoczesnych aplikacji.

Zainstaluj zestaw WDK dla przedsiębiorstw

Można także zainstalować zestaw sterowników systemu Windows dla przedsiębiorstw (EWDK), by móc opracowywać sterowniki i podstawowe aplikacje testowe Win32 w środowisku kompilowania wiersza polecenia. To środowisko nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w programie Visual Studio, takich jak zintegrowane środowisko projektowe (IDE), więc konieczne będzie korzystanie z wybranego przez siebie edytora kodu.

Ważne: jeśli masz zainstalowany zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1607, to po zainstalowaniu na nim zestawu WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703 niektóre pliki pakietu WDK zostaną usunięte. Aby przywrócić te pliki:

 1. W menu Start (  ) wpisz w polu wyszukiwania Aplikacje i funkcje i wybierz Aplikacje i funkcje spośród wyświetlonych wyników.
 2. Na liście Aplikacje i funkcje znajdź Zestaw sterowników systemu Windows — Windows 10.0.15063.0, a następnie wybierz program.
 3. Wybierz Modyfikuj > Naprawy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Pliki zostaną przywrócone.

Informacje dodatkowe

Informacje o wersji i wymagania dotyczące środowiska wykonawczego

Zestaw WDK 10 dla systemu Windows 10 w wersji 1703 umożliwia opracowywanie sterowników dla tych systemów operacyjnych. Z zestawu WDK możesz też korzystać w następujących systemach operacyjnych:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2008 R2

Znane problemy dotyczące narzędzi i zestawów dla deweloperów sprzętu

Przykładowe sterowniki uniwersalne systemu Windows

Aby pobrać przykładowe sterowniki uniwersalne systemu Windows, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź na stronę przykładowych sterowników w witrynie GitHub i kliknij pozycję Pobierz plik ZIP po prawej stronie.
 • Pobierz rozszerzenie GitHub Extension for Visual Studio, aby połączyć się z repozytoriami GitHub.

Dowiedz się więcej o nowościach dotyczących przykładowych sterowników.

Inne zestawy WDK do pobrania

Zainstaluj program Visual Studio 2015 i zestaw Windows SDK dla systemu Windows 10 w wersji 1607
 1. Uruchom usługę Windows Update.
 2. Zainstaluj program Visual Studio.
 3. Podczas instalacji wybierz opcję Typowa dla deweloperów systemu Windows 10.
 4. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami.
 5. Zainstaluj zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1607
Aktualizacja zestawu WDK 8.1 (dla sterowników systemów Windows 8.1, 8 i 7)

Pobierz aktualizację zestawu WDK 8.1, która zawiera narzędzia do tworzenia, testowania, debugowania i wdrażania sterowników dla systemów Windows 8.1 Update, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jeśli masz już zestaw WDK, zalecamy zainstalowanie pakietu testowego aktualizacji zestawu WDK 8.1. Zawiera on testy dla podstawowych funkcji urządzeń, grafiki, obrazowania, komórkowego połączenia szerokopasmowego (CDMA, GSM, WLAN) i czujników oraz inne narzędzia.

Ważne: Przed zainstalowaniem aktualizacji zestawu WDK 8.1 należy zainstalować program Visual Studio 2013.

ZESTAW WDK 8

Udostępniamy zestaw sterowników systemu Windows (WDK) 8, aby dać Ci czas na migrację do aktualizacji zestawu WDK 8.1 i programu Visual Studio 2013. Firma Microsoft nie zapewnia obsługi zestawu WDK 8 i nie będzie go już aktualizować. Do tworzenia sterowników dla systemu Windows zalecamy używanie najnowszych wersji zestawu WDK i programu Visual Studio.

Ważne: Program Visual Studio Professional 2012 lub Visual Studio Ultimate należy zainstalować przed instalacją zestawu WDK 8.

WinDbg dla Windows 8.1

Narzędzia do debugowania dla systemu Windows (WinDbg) są dołączone aktualizacji zestawu WDK 8.1, ale można je również zainstalować jako autonomiczny składnik z zestawu SDK Windows 8.1. W kreatorze instalacji wybierz pozycję Narzędzia debugowania dla systemu Windows i wyczyść zaznaczenia wszystkich pozostałych składników.

Klient zdalnego debugowania dla systemu Windows 8.1

Klient zdalnego debugowania dla systemu Windows pozwala zdalnie współpracować z deweloperami w firmie Microsoft za pośrednictwem Internetu, aby debugować błędy trybu jądra przy użyciu debuggera jądra. Dowiedz się więcej o zdalnym debugowaniu i przygotuj się do tej procedury.

Zestaw WDK 7.1.0 (dla sterowników systemu Windows XP)

Opracowujesz sterownik dla systemu Windows XP lub Windows Server 2003? Zestaw WDK 7.1.0 zawiera narzędzia, przykłady kodu, dokumenty, kompilatory, nagłówki i biblioteki, które możesz wykorzystać do tworzenia sterowników dla tych systemów operacyjnych.

Autonomiczne narzędzia debugowania do debugowania systemów Windows XP i Windows Vista

Jeśli debugujesz system Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub Windows Serwer 2008 (albo używasz któregoś z tych systemów operacyjnych do uruchamiania narzędzi debugowania dla systemu Windows), musisz użyć narzędzi do debugowania w wersji z systemu Windows 7. Wersja ta dostępna jest w zestawie SDK dla systemu Windows 7 i programu .NET Framework 4.0. Aby zainstalować narzędzia debugowania dla systemu Windows jako składnik autonomiczny, w kreatorze instalacji zestawu SDK wybierz narzędzia debugowania dla systemu Windows i wyczyść wszystkie pozostałe składniki.

Ważne: Nowsze wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C++ 2010 mogą powodować problemy, gdy zainstalujesz zestaw SDK dla systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc techniczną dla zestawu Windows SDK.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz