Zestaw sterowników systemu Windows (WDK)

Zestaw WDK jest używany do opracowywania, testowania i wdrażania sterowników systemu Windows. Najnowsza publiczna wersja zestawu WDK jest dostępna poniżej. Aby uzyskać kompilacje zestawu WDK Insider Preview, dołącz do niejawnego programu testów systemu Windows.

Zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1709

Zainstaluj program Visual Studio 2017

Następujące wersje programu Visual Studio 2017 obsługują opracowywanie sterowników:

Podczas instalowania programu Visual Studio wybierz format pracy Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++. Zestaw Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows 10 zostanie automatycznie dołączony i pojawi się w prawym okienku Podsumowanie.

Jeśli chcesz tworzyć sterowniki dla architektury ARM/ARM64, wybierz opcję Poszczególne składniki, a następnie w obszarze Kompilatory, narzędzia do kompilacji i środowiska uruchomieniowe zaznacz opcję Biblioteki i kompilatory języka Visual C++ dla architektury ARM/ARM64.

Zainstaluj zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1709
Pobierz teraz

Nowość w tej wersji: Podczas instalacji zestawu WDK domyślnie zostanie zainstalowane rozszerzenie zestawu WDK dla programu Visual Studio. Jest to konieczne do działania integracji zestawu WDK z programem VS.

Zestaw WDK dla przedsiębiorstw do systemu Windows 10 w wersji 1709 (EWDK)

EWDK to autonomiczne niezależne środowisko z interfejsem w postaci wiersza polecenia przeznaczone do tworzenia sterowników. Zawiera program Visual Studio Build Tools oraz zestawów SDK i WDK. Dostępne są dwie wersje:

EWDK z programem Visual Studio Build Tools 15.4 (zalecana)
Pobierz teraz
EWDK z programem Visual Studio Build Tools 15.2
Pobierz teraz

Aby rozpocząć, zainstaluj obraz ISO i uruchom polecenie LaunchBuildEnv.

Informacje dodatkowe

Informacje o wersji i wymagania dotyczące środowiska wykonawczego

Zestaw WDK umożliwia opracowywanie sterowników dla tych systemów operacyjnych:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2008 R2
Przykładowe sterowniki uniwersalne systemu Windows

Aby pobrać przykładowe sterowniki uniwersalne systemu Windows, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź na stronę przykładowych sterowników w witrynie GitHub i kliknij kolejno pozycje Klonuj lub pobierz > Pobierz plik ZIP po prawej stronie.
 • Pobierz rozszerzenie GitHub Extension for Visual Studio, aby połączyć się z repozytoriami GitHub.

Dowiedz się więcej o nowościach dotyczących przykładowych sterowników.

Zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Zainstaluj program Visual Studio 2015

Ważne: Zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703 nie jest jeszcze zgodny z programem Visual Studio 2017. Aby tworzyć sterowniki za pomocą tej wersji zestawu WDK, używaj programu Visual Studio 2015. Wszystkie cztery wersje programu Visual Studio 2015 obsługują opracowywanie sterowników.

Pobierz program Visual Studio Express for Desktop
Pobierz program Visual Studio Community 2015
Pobierz program Visual Studio Professional 2015
Pobierz program Visual Studio Enterprise 2015

Podczas instalowania programu Visual Studio, wybierz opcję Typowa dla deweloperów systemu Windows 10.

Zainstaluj zestaw Windows SDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703
Zainstaluj zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703
Pobierz teraz

Ważne: po zainstalowaniu zestawu WDK nie będzie można opracowywać nowoczesnych aplikacji.

Ważne: jeśli masz zainstalowany zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1607, to po zainstalowaniu na nim zestawu WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703 niektóre pliki pakietu WDK zostaną usunięte. Aby przywrócić te pliki:

 1. W menu Start (  ) wpisz w polu wyszukiwania Aplikacje i funkcje i wybierz Aplikacje i funkcje spośród wyświetlonych wyników.
 2. Na liście Aplikacje i funkcje znajdź Zestaw sterowników systemu Windows — Windows 10.0.15063.0, a następnie wybierz program.
 3. Wybierz Modyfikuj > Naprawy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Pliki zostaną przywrócone.
Zestaw EWDK dla systemu Windows 10 w wersji 1703

Można także zainstalować zestaw EWDK, by móc opracowywać sterowniki i podstawowe aplikacje testowe Win32 w środowisku kompilowania wiersza polecenia. To środowisko nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w programie Visual Studio, takich jak zintegrowane środowisko projektowe (IDE), więc konieczne będzie korzystanie z wybranego przez siebie edytora kodu.

Inne zestawy WDK do pobrania

Zainstaluj program Visual Studio 2015 i zestaw Windows SDK dla systemu Windows 10 w wersji 1607
 1. Uruchom usługę Windows Update.
 2. Zainstaluj program Visual Studio.
 3. Podczas instalacji wybierz opcję Typowa dla deweloperów systemu Windows 10.
 4. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami.
 5. Zainstaluj zestaw WDK dla systemu Windows 10 w wersji 1607
Aktualizacja zestawu WDK 8.1 (dla sterowników systemów Windows 8.1, 8 i 7)

Pobierz aktualizację zestawu WDK 8.1, która zawiera narzędzia do tworzenia, testowania, debugowania i wdrażania sterowników dla systemów Windows 8.1 Update, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jeśli masz już zestaw WDK, zalecamy zainstalowanie pakietu testowego aktualizacji zestawu WDK 8.1. Zawiera on testy dla podstawowych funkcji urządzeń, grafiki, obrazowania, komórkowego połączenia szerokopasmowego (CDMA, GSM, WLAN) i czujników oraz inne narzędzia.

Ważne: Przed zainstalowaniem aktualizacji zestawu WDK 8.1 należy zainstalować program Visual Studio 2013.

ZESTAW WDK 8

Udostępniamy zestaw sterowników systemu Windows (WDK) 8, aby dać Ci czas na migrację do aktualizacji zestawu WDK 8.1 i programu Visual Studio 2013. Firma Microsoft nie zapewnia obsługi zestawu WDK 8 i nie będzie go już aktualizować. Do tworzenia sterowników dla systemu Windows zalecamy używanie najnowszych wersji zestawu WDK i programu Visual Studio.

Ważne: Program Visual Studio Professional 2012 lub Visual Studio Ultimate należy zainstalować przed instalacją zestawu WDK 8.

WinDbg dla Windows 8.1

Narzędzia do debugowania dla systemu Windows (WinDbg) są dołączone aktualizacji zestawu WDK 8.1, ale można je również zainstalować jako autonomiczny składnik z zestawu SDK Windows 8.1. W kreatorze instalacji wybierz pozycję Narzędzia debugowania dla systemu Windows i wyczyść zaznaczenia wszystkich pozostałych składników.

Klient zdalnego debugowania dla systemu Windows 8.1

Klient zdalnego debugowania dla systemu Windows pozwala zdalnie współpracować z deweloperami w firmie Microsoft za pośrednictwem Internetu, aby debugować błędy trybu jądra przy użyciu debuggera jądra. Dowiedz się więcej o zdalnym debugowaniu i przygotuj się do tej procedury.

Zestaw WDK 7.1.0 (dla sterowników systemu Windows XP)

Opracowujesz sterownik dla systemu Windows XP lub Windows Server 2003? Zestaw WDK 7.1.0 zawiera narzędzia, przykłady kodu, dokumenty, kompilatory, nagłówki i biblioteki, które możesz wykorzystać do tworzenia sterowników dla tych systemów operacyjnych.

Autonomiczne narzędzia debugowania do debugowania systemów Windows XP i Windows Vista

Jeśli debugujesz system Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub Windows Serwer 2008 (albo używasz któregoś z tych systemów operacyjnych do uruchamiania narzędzi debugowania dla systemu Windows), musisz użyć narzędzi do debugowania w wersji z systemu Windows 7. Wersja ta dostępna jest w zestawie SDK dla systemu Windows 7 i programu .NET Framework 4.0. Aby zainstalować narzędzia debugowania dla systemu Windows jako składnik autonomiczny, w kreatorze instalacji zestawu SDK wybierz narzędzia debugowania dla systemu Windows i wyczyść wszystkie pozostałe składniki.

Ważne: Nowsze wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C++ 2010 mogą powodować problemy, gdy zainstalujesz zestaw SDK dla systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc techniczną dla zestawu Windows SDK.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz