Microsoft Speech

Uwzględnij mowę w każdym aspekcie swojej aplikacji uniwersalnej dla systemu Windows.

Uruchom aplikację lub rozszerz możliwości Cortany, korzystając z funkcjonalności i danych aplikacji, przy użyciu poleceń głosowych. Akceptuj krótkie polecenia i długotrwałe dyktowanie, korzystając z rozpoznawania mowy. Informuj, kieruj, żądaj lub odpowiadaj na dane wejściowe, korzystając z syntezy mowy.

Wprowadzenie

Rozpoznawanie mowy i synteza mowy

Włącz obsługę interakcji z użyciem mowy przez dołączenie funkcjonalności aplikacji do Cortany, wykonywanie zadań w aplikacjach przy użyciu rozpoznawania mowy i odczytywanie na głos tekstu za pomocą syntezy mowy.

Interakcje z użyciem mowy
Zagadnienia związane z projektowaniem

Wskazówki i zalecenia, w których opisano najlepsze sposoby wykorzystania mowy jako danych wejściowych i wyjściowych do interakcji z użytkownikiem, w tym podstawy interfejsu użytkownika, podstawowe zasady projektowania, wskazówki dotyczące układu, szablony i nie tylko.

Obsługa interakcji z użyciem mowy — wskazówki dotyczące projektu
Cortana

Rozszerz możliwości Cortany o funkcje udostępniane przez Twoją aplikację. Użyj poleceń głosowych, aby uruchomić aplikację, uruchomić aplikację i wykonać polecenie lub dołączyć funkcjonalność bezpośrednio do interfejsu użytkownika Cortany.

Interakcje z Cortaną

Polecane artykuły

Polecane filmy

Zobacz więcej

Tworzenie środowisk mowy z użyciem języka naturalnego opartych na Cortanie. Informacje o nowych opcjach na potrzeby tworzenia definicji poleceń głosowych z użyciem języka naturalnego.

Poznaj możliwości obsługi mowy na platformie UWP. Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje z obsługą mowy za pomocą programu Visual Studio, pracować z syntezą mowy i rozszerzać możliwości Cortany za pomocą własnych aplikacji.

Microsoft Cognitive Services

Usługi Microsoft Cognitive Services zawierają międzyplatformową usługę REST, która umożliwia wykorzystanie różnych możliwości obsługi mowy na urządzeniach połączonych z Internetem. Interfejs Cognitive Services Speech API w połączeniu z interfejsem WinRT Speech API tworzą kompletną i kompleksową platformę do obsługi mowy dla wszystkich typów urządzeń i aplikacji.

Starsze technologie obsługi mowy

Interfejs API System.Speech umożliwia aplikacjom utworzonym przy użyciu programu .NET Framework rozpoznawanie mowy i syntezę mowy.

Sterowanie rozpoznawaniem mowy w serwisie Bing umożliwia urządzeniom z systemem Windows 8, Windows 8.1 lub Windows RT wykonywanie rozpoznawania mowy i syntezy mowy.

Interfejsy API platformy Speech obsługiwane przez system Windows Phone 8 i program Windows Phone Silverlight 8.1.

Zasoby

Naucz się tworzyć aplikacje dla systemu Windows, eksperymentując z przykładowym kodem.

Najnowsze ogłoszenia i aktualizacje Cortany.

Witryna opinii deweloperów platformy systemu Windows (WPDev).

Redagowana wspólnie witryna pytań i odpowiedzi przeznaczona dla deweloperów.

Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.